Hệ thống chưng cất 200 lít đồng đỏ. 

Nồi chứa chất liệu inox 304.