Hệ thống chuyển tiếp | 1 sản phẩm

Thiết bị VoIP gateway Sangoma Vega 4x4

Thiết bị VoIP gateway Sangoma Vega 4x4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị VoIP gateway Sangoma Vega 4x4 là lý tưởng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có luôn kết nối với khách hàng của họ.

GTC Telecom Tầng 2, Số 49 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 0473099988