Hino | 643 sản phẩm

Xe tải Hino 3,5 tấn - Hino XZU720L

Xe tải Hino 3,5 tấn - Hino XZU720L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 6.735 x 1.995 x 2.220 Chiều dài cơ sở (mm): 3.400 Kích thước lòng thùng hàng: 5.100 x 1.950 x 1.850 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO N04C-VB (Euro 3) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 1.9 tấn - Hino XZU650L

Xe tải Hino 1.9 tấn - Hino XZU650L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 5.965 x 1.860 x 2.140 Chiều dài cơ sở (mm): 3.400 Kích thước lòng thùng hàng: 4.350 x 2.050 x 2.000 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO N04C-VA (Euro 3) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 4,8 tấn - Hino XZU730L

Xe tải Hino 4,8 tấn - Hino XZU730L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 7260x2055x2255 Chiều dài cơ sở (mm): 3.870 Kích thước lòng thùng hàng: 5.600 x 1.950 x 1.950 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Hino N04C - UV ( Euro 4)

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 5,7 tấn - Hino FC9JLTA

Xe tải Hino 5,7 tấn - Hino FC9JLTA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 8.460 x 2.290 x 2.470 Chiều dài cơ sở (mm): 4.990 Kích thước lòng thùng hàng: 6.700 x 2.250 x 2.150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 6.2 tấn - Hino FC9JESW

Xe tải Hino 6.2 tấn - Hino FC9JESW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 6.140 x 2.275 x 2.470 Chiều dài cơ sở (mm): 3.420 Kích thước lòng thùng hàng: 4.285 x 2.050 x 2.550 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 6 tấn - Hino FC9JJSW

Xe tải Hino 6 tấn - Hino FC9JJSW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 7.490 x 2.275 x 2.470 Chiều dài cơ sở (mm): 5.635 Kích thước lòng thùng hàng: 5.600 x 2.150 x 2.050 Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 8,5 tấn - Hino FG8JJSB

Xe tải Hino 8,5 tấn - Hino FG8JJSB

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 7.520 x 2.415 x 2.630 Chiều dài cơ sở (mm): 4.280 Kích thước lòng thùng hàng: 4800 x 1820 x 1866/... Khoảng sáng gầm xe (mm): 225 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J08E - UG (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 8 tấn - Hino FG8JPSB

Xe tải Hino 8 tấn - Hino FG8JPSB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.410 x 2.425 x 2.630 Chiều dài cơ sở (mm): 4.280 Kích thước lòng thùng hàng: 7.200 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J08E - UG (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 8 tấn - Hino FG8JT7A

Xe tải Hino 8 tấn - Hino FG8JT7A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 10.900 x 2.490 x 2.765 Chiều dài cơ sở (mm): 6.430 Kích thước lòng thùng hàng: 8.900 x 2360 x 2250 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J08E - UG (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 16 tấn - Hino FL8JTSA

Xe tải Hino 16 tấn - Hino FL8JTSA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.730 x 2.460 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 4.980 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 7.575 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 15 tấn - Hino FL8JTSL

Xe tải Hino 15 tấn - Hino FL8JTSL

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 11.450 x 2.500 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 5.870 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 9.200 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe đầu kéo Hino 1 cầu - Hino 72013

Xe đầu kéo Hino 1 cầu - Hino 72013

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 5.715 x 2.49 x 2.98 Chiều dài cơ sở (mm): 3.3 Hộp số HX07 : 7 số tiến & 1 số lùi Khối lượng kéo theo : 32.700 KG Kiểu: Động cơ Diesel E13C-TL (Tiêu chuẩn khí thải EURO-3)

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe đầu kéo Hino 2 cầu - Hino 72813

Xe đầu kéo Hino 2 cầu - Hino 72813

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 7.03 x 2.49 x 3.345 Chiều dài cơ sở (mm): 3.300 + 1.310 Hộp số HX07 : 7 số tiến & 1 số lùi Khối lượng kéo theo : 38.550 KG Kiểu: Động cơ Diesel E13C-TL (Tiêu chuẩn khí thải EURO-3)

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu unic 5 tấn SCS513

Xe tải Hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu unic 5 tấn SCS513

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.730 x 2.460 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 4.980 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 7.575 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 15 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu unic 6 tấn SCS524

Xe tải Hino 15 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu unic 6 tấn SCS524

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.730 x 2.460 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 4.980 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 7.575 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu Soosan 7 tấn SCS746

Xe tải hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu Soosan 7 tấn SCS746

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.730 x 2.460 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 4.980 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 7.575 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu Soosan 7 tấn SCS746

Xe tải hino 16 tấn - Hino FL8JTSA gắn cẩu Soosan 7 tấn SCS746

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 9.730 x 2.460 x 2.700 Chiều dài cơ sở (mm): 4.980 + 1.300 Kích thước lòng thùng hàng: 7.575 x 2350 x 2150 Khoảng sáng gầm xe (mm): 235 Kiểu: Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A  EURO 4

Xe tải Hino 8 tấn FG8JT7A EURO 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm):10.900 x 2.490 x 2.765 Chiều dài cơ sở (mm): 6.430 Chiều rộng Cabin (mm): 2.490 Tổng tải trọng (kg): 16.000 Kiểu: Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu điện tử và làm mát bằng nước

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tải hino 5 tấn xe tải hino WU342(EU2)-130hd , XZU342( EU4)-130HD

Xe tải hino 5 tấn xe tải hino WU342(EU2)-130hd , XZU342( EU4)-130HD

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 6000 x 1945 x 2165 Chiều dài cơ sở (mm): 3380 Chiều rộng Cabin (mm): 1.81 Kích thước thùng hàng: 4450x1850x1850 Tổng tải trọng (kg): 8250 Kiểu: Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu và làm mát bằng nước

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946
Xe tai hino 3.5 tấn - xe tải hino XZU352(EU4)-130MDL

Xe tai hino 3.5 tấn - xe tải hino XZU352(EU4)-130MDL

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài x Rộng x Cao (mm): 7195x1955x2145 Chiều dài cơ sở (mm): 4000 Chiều rộng Cabin (mm): 1.81 Kích thước thùng hàng: 5575x1850x1850 Tổng tải trọng (kg): 7000 Kiểu: Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu và làm mát bằng nước

CÔNG TY TNHH Ô TÔ & TBCD SAO BẮC CN Hưng Yên: Km 16 + 500, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0904.699.946