Hồ Chí Minh | 292 sản phẩm

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

(1 đánh giá)

30,000,000,000 VND

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 5500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 5500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 5500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 4500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 4500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 4500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 3500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 3500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 3500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
kho xưởng cho thuê

kho xưởng cho thuê

(0 đánh giá)

7 USD

chúng tôi , Công ty Toàn Việt real hỗ trợ cho thuê kho xưởng toàn miền nam Việt nam, Đa dạng về diện tích, ưu đãi về dịch vụ và giá cả

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng