Hồ Chí Minh | 619 sản phẩm

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

(1 đánh giá)

40,000,000 VND

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

(0 đánh giá)

40,000,000 VND

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

(0 đánh giá)

40,000,000 VND

Kho xưởng Q12 mới DT: 800m2, 1700m2, 2000m2 hợp SX mọi ngành nghề.

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

(0 đánh giá)

25,000,000 VND

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

(0 đánh giá)

25,000,000 VND

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

(1 đánh giá)

25,000,000 VND

Cho thuê 2 kho xưởng mới xây dựng ở P. An Phú Đông, Quận 12

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

(1 đánh giá)

120,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

(0 đánh giá)

120,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

(0 đánh giá)

120,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng may đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, giá 120 triệu/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

(0 đánh giá)

200,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

(0 đánh giá)

200,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

(1 đánh giá)

200,000,000 VND

Cho thuê nhà xưởng 4000m2. gần QL1A., Quận 12

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

(1 đánh giá)

50,000,000 VND

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

(0 đánh giá)

50,000,000 VND

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

(0 đánh giá)

50,000,000 VND

Xưởng 900m2 MT Lê Thị Riêng quận 12 Giá 50tr/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

(0 đánh giá)

27,000,000 VND

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

(0 đánh giá)

27,000,000 VND

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

(1 đánh giá)

27,000,000 VND

Xưởng 800m2 quận 12 cho thuê 27tr/tháng

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

(1 đánh giá)

23,000,000 VND

Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

(0 đánh giá)

23,000,000 VND

Xưởng May 600m2 Cần Sang Hoặc Cho thuê Q12

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng