Hóa chất bảo dưỡng | 169 sản phẩm

Dầu Silicon Nabakem L-420

Dầu Silicon Nabakem L-420

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu Silicon Nabakem L-420 dùng bôi trơn bảo dưỡng máy móc thiết bị trong công nghiệp

Dầu Silicon công nghiệp Nabakem NB-SI 1000CS

Dầu Silicon công nghiệp Nabakem NB-SI 1000CS

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu Silicon công nghiệp Nabakem NB-SI 1000CS dùng để bôi trơn khuôn mẫu, máy móc thiết bị

Dầu bôi trơn xích nabakem L-640

Dầu bôi trơn xích nabakem L-640

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu bôi trơn xích L-640 dùng để bôi trơn xích và hệ thống xích công nghiệp

Dầu bôi trơn NABAKEM TFE-LUB L-740

Dầu bôi trơn NABAKEM TFE-LUB L-740

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu bôi trơn NABAKEM TFE-LUB L-740 dùng bôi trơn bảo dưỡng máy móc thiết bị

Dầu bôi trơn Nabakem TFA Lube SA

Dầu bôi trơn Nabakem TFA Lube SA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu bôi trơn Nabakem TFA Lube SA dùng bôi trơn trục lái, vòng bi, xích, băng tải, máy móc thiết bị

Mỡ nước bám dính cao BL-2000

Mỡ nước bám dính cao BL-2000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ nước bám dính cao BL-2000 có độ bám dính rất cao, dùng để bôi trơn máy móc thiết bị

Mỡ vòng bi Nabakem BG#2

Mỡ vòng bi Nabakem BG#2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ vòng bi Nabakem BG#2 dùng bôi trơn bảo dưỡng cho vòng bi, máy móc thiết bị

Dầu bôi trơn tạm thời Nabakem VTL-100

Dầu bôi trơn tạm thời Nabakem VTL-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu bôi trơn tạm thời Nabakem VTL-100 dùng để bôi trơn tạm thời và bay hơi nhanh

Dầu bôi trơn bám dính cao Nabakem TL-22

Dầu bôi trơn bám dính cao Nabakem TL-22

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu bôi trơn bám dính cao Nabakem TL-22 có độ bám dính rất cao, dùng bôi trơn máy móc thiết bị

Morpholine, Cyclohexylamine

Morpholine, Cyclohexylamine

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hóa chất bảo vệ đường ống nước ngưng lò hơi và điều chỉnh pH.

Viet Nam KK Industries Số 6- Đường 26 - P11- Q6 0904044358
Dung dịch tẩy băng keo Nabakem SSR-450

Dung dịch tẩy băng keo Nabakem SSR-450

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất tẩy nhãn dán Nabakem SSR-450 dùng tẩy rửa vết keo bám của nhãn dán, làm sạch nhãn dán trên bề mặt

Dung dịch tẩy rửa Nabakem ER-200

Dung dịch tẩy rửa Nabakem ER-200

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa Nabakem ER-200 dùng tẩy rửa vệ sinh trong công nghiệp

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem PWC-100

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem PWC-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem PWC-100 dùng tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị công nghiệp

Dung dịch vệ sinh Nabakem MDC-3

Dung dịch vệ sinh Nabakem MDC-3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

dung dịch tẩy cặn, sản phẩm không chứ clo độc hại

Dung dịch tẩy rửa Nabakem AL-1000S

Dung dịch tẩy rửa Nabakem AL-1000S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa Nabakem AL-1000S dùng tẩy rửa vệ sinh kính, ceramic và nhôm

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem SP-725N

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem SP-725N

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem SP-725N dùng tẩy rửa vệ sinh cho dân dụng và công nghiệp

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem GP-100

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem GP-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem dùng để tẩy rửa dầu mỡ, cặn carbon

Dung dịch tẩy rửa dầu mỡ Nabakem NB-33

Dung dịch tẩy rửa dầu mỡ Nabakem NB-33

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung dịch tẩy rửa dầu mỡ Nabakem NB-33 dùng để tẩy rửa dầu mỡ, vệ sinh máy móc thiết bị, hệ thống dẫn dầu

Chất tẩy rửa vệ sinh dầu mỡ Nabakem SP-825

Chất tẩy rửa vệ sinh dầu mỡ Nabakem SP-825

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất tẩy rửa vệ sinh dầu mỡ Nabakem SP-825 dùng để tẩy rửa và vệ sinh đa năng

Dung môi tẩy rửa cáu cặn NABAKEM SR-789

Dung môi tẩy rửa cáu cặn NABAKEM SR-789

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung môi tẩy rửa cáu cặn NABAKEM SR-789 dùng tẩy rửa cáu cặn trên hệ thống đường ống, bộ phận trao đổi nhiệt....