Hộp giảm tốc | 438 sản phẩm

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV32-400-100S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV32-400-100S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-90S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-90S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-80S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-80S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-50S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-50S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-40S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-40S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-30S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-30S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-20S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-20S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-15S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-400-15S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-20S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-20S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-15S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-15S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-10S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-10S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-5S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-5S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-3S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-400-3S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.4kw, 1/2HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 400W, Tương đương 0.4KW (1/2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 22mm ~ 32mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-200S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-200S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-150S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-150S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-120S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-120S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-100S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV28-200-100S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-90S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-90S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-70S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-70S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20
Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-60S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

Động cơ giảm tốc WANSHSIN mặt bích GV22-200-60S , Hộp giảm tốc Wanshsin 0.2kw, 1/4HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất động cơ : 200W, Tương đương 0.2KW (1/4HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 18mm ~ 28mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Mặt bích

CÔNG TY TNHH TM-DV TỰ ĐỘNG LINH PHÁT Số 164B /3, KP2, P An Phú, Tx Thuận An, T. Bình Dương. 0906 71 01 20