Hyundai | 704 sản phẩm

Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4

Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe bảo ôn Hyundai 110SP tải 7 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thông số kỹ thuật xe cabin satxi Hyundai N250SL, tải 2,5t, thùng dài 4m3, Euro 4, 2019

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S

Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe chở rác Hyundai máy điện Euro 4 New Mighty 110S

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng đông lạnh

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng đông lạnh

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng panel

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng panel

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng composit

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng composit

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng inox

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng inox

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng bạt

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng bạt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng lửng

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng lửng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai H150 Porter

Xe tải Hyundai H150 Porter

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng kín inox

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng kín inox

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng đông lạnh

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng đông lạnh

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng lửng

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng lửng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng bạt

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng bạt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Nam Định 45 Đặng Xuân Bảng, TP. Nam Định 0977 899 002
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng bạt

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng bạt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng lửng

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng lửng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng đông lạnh

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng đông lạnh

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng kín inox

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn - Thùng kín inox

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289