Hyundai | 715 sản phẩm

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

Xe tải Hyundai New Mighty N250 2,5 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: New Mighty N250 Tải trọng thùng bạt: 2.49 tấn Tải trọng thùng kín: 2.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 2.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 2.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4CB Thùng xe D x R x C: 5260mm x 1760mm x 2200mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng đông lạnh

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng đông lạnh

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng panel

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng panel

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng composit

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng composit

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng inox

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng inox

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng bạt

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng bạt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng lửng

Xe tải Hyundai H150 Porter - Thùng lửng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe tải Hyundai H150 Porter

Xe tải Hyundai H150 Porter

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xuất sứ: Lắp ráp tại Việt Nam Dòng xe: H150 Porter Tải trọng thùng bạt: 1.49 tấn Tải trọng thùng kín: 1.45 tấn Tải trọng thùng lửng: 1.49 tấn Tải trọng thùng đông lạnh: 1.15 tấn Vỏ trước 6.0- sau 5.0 Động cơ : HYUNDAI D4BB Thùng xe D x R x C: 3300x1610x1650 mm

Hyundai Ninh Bình Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình 0912.813.289
Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4

Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe cứu hộ 3 chức năng cẩu, kéo, sàn trượt Hyundai 110S Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m

Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe đông lạnh 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, tải 16,1 tấn, thùng dài 9,2m

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4

Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai N250 thùng bạt tải 2,4 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4

Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai 5 chân gắn cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt, máy 380 ps Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4

Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe cẩu 12 tấn Hyundai HD360 máy 380 ps Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe ô tô tải gắn cẩu Unic 344 Hyundai New Mighty 110S, tải 5,4 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai 2,5 tấn thùng kín N250 Euro 4

Hyundai 2,5 tấn thùng kín N250 Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai 2,5 tấn thùng kín N250 Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai 2,5 tấn thùng bạt N250 Euro 4

Hyundai 2,5 tấn thùng bạt N250 Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai 2,5 tấn thùng bạt N250 Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai Porter thùng bạt tải 1,5 tấn Euro 4

Hyundai Porter thùng bạt tải 1,5 tấn Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai Porter thùng bạt tải 1,5 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Hyundai Porter thùng kín tải 1,5 tấn Euro 4

Hyundai Porter thùng kín tải 1,5 tấn Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hyundai Porter thùng kín tải 1,5 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe tải thùng lửng Hyundai New Porter 150 tải 1,55 tấn Euro 4

Xe tải thùng lửng Hyundai New Porter 150 tải 1,55 tấn Euro 4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe tải thùng lửng Hyundai New Porter 150 tải 1,55 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe téc chở xăng 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, máy D6CC 380 Ps

Xe téc chở xăng 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, máy D6CC 380 Ps

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe téc chở xăng 4 chân Hyundai HD320 Euro 4, máy D6CC 380 Ps

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268