Kệ chứa hàng công nghiệp | 118 sản phẩm

Giá kệ siêu thị tôn liền

Giá kệ siêu thị tôn liền

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá kệ siêu thị tôn liền

vinatech 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 0982.853.331 - 0918.648.868
Giá kệ siêu thị tôn lỗ

Giá kệ siêu thị tôn lỗ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá kệ siêu thị tôn lỗ

vinatech 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 0982.853.331 - 0918.648.868
Giá kệ siêu thị lưới vinatech

Giá kệ siêu thị lưới vinatech

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá kệ siêu thị lưới vinatech

vinatech 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 0982.853.331 - 0918.648.868
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-D

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-D dùng trong nhà máy xí nghiệp công xưởng sản xuất, gara ô tô

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1201

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1201

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1201 dùng trong nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, gara ô tô

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T3

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T3 dùng cho nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, ga ra ô tô

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T1B1P

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T1B1P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-127T1B1P dùng cho gara ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-116T2B2P

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-116T2B2P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-116T2B2P dùng trong gara ô tô, nhà xưởng sản xuất, cơ khí

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1205

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1205

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTR-M1205 dùng trong gara ô tô, nhà máy, xí nghiệp

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-CC3SR65

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-CC3SR65

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-CC3SR65 dùng trong gara ô tô, nhà máy xí nghiệp, xưởng sản xuất

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-C3SR95

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-C3SR95

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-C3SR95 dùng trong gara ô tô, nhà máy xí nghiệp sản xuất

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-B5SR65

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-B5SR65

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ dùng trong gara ô tô, nhà xưởng sản xuất...

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-A5SR95

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-A5SR95

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ dùng trong gara ô tô, nhà máy xí nghiệp, công xưởng

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-A3S1D65

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-A3S1D65

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ dùng trong gara nhà xưởng sản xuất

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RSTP-EU3D

Tủ dụng cụ Rocky Model RSTP-EU3D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ dùng cho nhà máy xí nghiệp, gara ô tô

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RSTP-EU4D

Tủ dụng cụ Rocky Model RSTP-EU4D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ dùng trong gara, công xưởng, nhà máy xí nghiệp

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-119T2D1S

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-119T2D1S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky dùng trong gara, nhà xưởng, nhà máy xí nghiệp cơ khí

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-W119T5D

Tủ dụng cụ Rocky Model RTP-W119T5D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ dụng cụ Rocky dùng trong gara, nhà xưởng sản xuất

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kệ chứa khuôn nguyên liệu PlasticVinarack

Kệ chứa khuôn nguyên liệu PlasticVinarack

(0 đánh giá)

35,000,000 VND

Các nhà máy lớn kinh doanh sản xuất giấy, nhựa, giầy, may mặc, cơ khí,… tại Việt Nam luôn quan tâm đến việc lưu kho và quản lý kho các khuôn chứa mẫu nguyên vật liệu nhiều kích thước và đa số là tải nặng. Kệ chứa khuôn nguyên liệu Plastic Việt Nam đang là sản phẩm mà các nhà đầu tư Hàn quốc, Nhật Bản chọn sử dụng.

Công Ty Sông Thu Đường 40, KP 8, P HBC, Q.Thủ Đức 0906890671 Thêm vào giỏ hàng
Bàn sắt Rocky Model RWB-MW157B2P

Bàn sắt Rocky Model RWB-MW157B2P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn sắt Rocky Model RWB-MW157B2P dùng trong nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, gara ô tô

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089