Kéo phẫu thuật | 51 sản phẩm

Nhíp  DeBakey Atraumatic Tissue 2mm - 20cm Hilbro 34.0036.20

Nhíp DeBakey Atraumatic Tissue 2mm - 20cm Hilbro 34.0036.20

(0 đánh giá)

350,000 VND

Nhíp DeBakey Atraumatic Tissue 2mm - 20cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu nhọn 16 cm Hilbro 10.0014.16

Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu nhọn 16 cm Hilbro 10.0014.16

(0 đánh giá)

160,000 VND

Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu nhọn 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Pen thẳng không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm Hilbro 14.0120.14

Pen thẳng không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm Hilbro 14.0120.14

(0 đánh giá)

170,000 VND

Pen thẳng không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo Iris cong 11.5 cm Hilbro 10.0145.11

Kéo Iris cong 11.5 cm Hilbro 10.0145.11

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris cong 11.5 cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo Iris thẳng 11.5 cm Hilbro 10.0144.11

Kéo Iris thẳng 11.5 cm Hilbro 10.0144.11

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris thẳng 11.5 cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo Iris thẳng 10 cm Hilbro 10.0142.10

Kéo Iris thẳng 10 cm Hilbro 10.0142.10

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris thẳng 10 cm (Cần đặt hàng trước)

Cán dao mổ số 3 Hilbro 08.0100.03

Cán dao mổ số 3 Hilbro 08.0100.03

(0 đánh giá)

85,000 VND

Cán dao mổ số 3

Pen cong không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm Hilbro 14.0121.14

Pen cong không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm Hilbro 14.0121.14

(0 đánh giá)

200,000 VND

Pen cong không mấu Coller-Crile Haemostatic 14 cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo Iris cong 9 cm Hilbro 10.0143.09

Kéo Iris cong 9 cm Hilbro 10.0143.09

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris cong 9 cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo Iris thẳng 9 cm Hilbro 10.0142.09

Kéo Iris thẳng 9 cm Hilbro 10.0142.09

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris thẳng 9 cm (Cần đặt hàng trước)

Pen tim Foerster thẳng 25 cm có răng Hilbro 16.0082.25

Pen tim Foerster thẳng 25 cm có răng Hilbro 16.0082.25

(0 đánh giá)

300,000 VND

Pen tim Foerster thẳng 25 cm có răng (Cần đặt hàng trước)

Kẹp kim Mayo Hegar Nopa AE 100/24

Kẹp kim Mayo Hegar Nopa AE 100/24

(0 đánh giá)

750,000 VND

Kẹp kim Mayo Hegar 24 cm (Cần đặt hàng trước)

Pen cong không mấu Bengolea Hemostatic 24 cm Hilbro 14.0301.24

Pen cong không mấu Bengolea Hemostatic 24 cm Hilbro 14.0301.24

(0 đánh giá)

365,000 VND

Pen cong không mấu Bengolea Hemostatic 24 cm (Cần đặt hàng trước)

Kẹp gắp dị vật tai Alligator Hilbro 44.0120.06

Kẹp gắp dị vật tai Alligator Hilbro 44.0120.06

(0 đánh giá)

1,250,000 VND

Kẹp gắp dị vật tai Alligator 8 cm (Cần đặt hàng trước)

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm Hilbro 12.0010.16

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm Hilbro 12.0010.16

(0 đánh giá)

95,000 VND

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm Hilbro 12.0110.18

Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm Hilbro 12.0110.18

(1 đánh giá)

115,000 VND

Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm (Cần đặt hàng trước)

Kéo cắt băng Esmarch 20 cm Hilbro 24.0020.20

Kéo cắt băng Esmarch 20 cm Hilbro 24.0020.20

(0 đánh giá)

550,000 VND

Kéo cắt băng Esmarch 20 cm (Cần đặt hàng trước)

Kẹp kim Halsey có răng 13 cm Nopa AE 466/13

Kẹp kim Halsey có răng 13 cm Nopa AE 466/13

(0 đánh giá)

1,250,000 VND

Kẹp kim Halsey có răng 13 cm (Cần đặt hàng trước)

Kẹp xà mâu PMP

Kẹp xà mâu PMP

(0 đánh giá)

220,000 VND

Kẹp xà mâu 20, 23 cm

Cây thông lòng máng Hilbro

Cây thông lòng máng Hilbro

(0 đánh giá)

65,000 VND

Cây thông lòng máng Grooved Director (Cần đặt hàng trước)