• Kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050 hay còn được gọi là kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn RCH-6050, kích thủy lực có lỗ 60 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực có lỗ RCH-6050, kích thủy lực RCH-6050, kích thủy lực rỗng tâm RCH-6050.
  • Kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050 là kích thủy lực 60 tấn được thiết kế có lỗ rỗng tâm ở giữa có thể nâng hạ theo phương thẳng đứng hay ngang tùy theo nhu cầu sử dụng. Người ta thường dùng kích thủy lực có lỗ để nâng hạ hay cảo những chi tiết nhỏ trong các máy móc ra.
  • Kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050 hay kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn RCH-6050 có lưu lượng dầu là 0.45 lít. Chiều cao chưa đội của kích là 164mm, hành trình nâng được 50mm, tổng chiều cao sau khi nâng là 225mm.
  • Kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn RCH-6050 có đường kính lỗ là 54mm, đường kính xy lanh là 93mm, đường kính ngoài của kích 158mm.
  • Kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn RCH-6050 thường được dùng chung với tay bơm thủy lực CP-700, HHB-700, CP-700A, HHB-700A hay các bơm điện thủy lực HHB-630A, CTE-25AS...
  • Kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050 và kích thủy lực có lỗ 60 tấn HHYG-6050K là hai kích thủy lực có thiết kế và chức năng giống nhau.

kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050

kích thủy lực có lỗ 60 tấn RCH-6050