• hay còn được gọi là kích thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B, kích thủy lực 20 tấn HHYG-20B TLP, kích thủy lực 20 tấn HHYG-20B, kích thủy lực HHYG-20B TLP, kích thủy lực HHYG-20B, kích đội thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B TLP, kích đội thủy lực 20 tấn HHYG-20B, kích đội thủy lực lùn HHYG-20B.
  • Kích thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B TLP là kích thủy lực có chiều cao thấp chỉ được 56mm, hành trình nâng được là 11mm, thể tích dầu là 34cm3, đường kính xy lanh đo được là 50mm, trong khi đó đường kính ngoài là 60mm, chiều cao sau khi nâng tối đa đạt được là 67mm.
  • Kích thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B TLP thường được dùng để nâng hạ hay kích ngang trong các phạm vi không có diện tích nhiều để hoạt động, diện tích hẹp, hay không có chỗ để được nhưng kích thủy lực cao. Khi đó kích thủy lực lùn là giải pháp tốt nhất để sử dụng.
  • Thông thường kích thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B TLP thường được dùng với tay bơm thủy lực HHB-600, HHB-700, HHB-700A, CP-700, CP-600, CP-700A. Hay ta còn thấy kích thủy lực lùn được dùng để di chuyển các độ vật hay máy móc nặng dịch chuyển sang một nơi khác kết hợp với con đội móc để kích lên.

kích thủy lực lùn 20 tấn HHYG-20B TLP