• hay còn được gọi là kích thủy lực lùn 50 tấn HHYG-50B, kích thủy lực 50 tấn HHYG-50B TLP, Kích thủy lực 50 tấn HHYG-50B, kích thủy lực lùn HHYG-50B TLP, kích thủy lực lùn HHYG-50B, kích thủy lực HHYG-50B TLP, kích thủy lực HHYG-50B.
  • Kích thủy lực lùn 50 tấn HHYG-50B TLP là kích thủy lực có trọng tải 50 tấn chiều cao thấp chỉ có 72mm khi chưa đội, hành trình nâng lên được là 16mm nên chiều cao nâng tối đa là 88mm, đường kính xy lanh là 70mm và đường kính trong là 95mm.
  • Kích thủy lực lùn 50 tấn HHYG-50B TLP thường được dùng chung với các tay bơm thủy lực HHB-700C, HHB-700, HHB-700A, CP-700C, CP-700, CP-700A, HHB-630A, CTE-25AS.
  • Kích thủy lực lùn 50 tấn HHYG-50B TLP có thể kích ngang dọc tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người. Người ta còn có thể dùng kích thủy lực lùn kết hợp  với con đội móc để dịch chuyển các thiết bị hay máy móc từ chỗ này sang chỗ khác.

kích thủy lực lùn 50 tấn HHYG-50B TLP