Kim bài thiên quan tứ phước ngang dài 16cm. Kim bài đồng treo phong thủy gia. Tác dụng hóa giải cửa đối cửa giữa các phòng, và giữa các nhà.

Kích thước: rộng 4cm dài 16cm.

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất.

Sản phẩm chế tác tinh xảo, bền đẹp. Phù hợp treo trước cửa nhà, trước cửa phòng. Không hạn chế số lượng treo trong nhà.