Dùng để lấy máu cho máy đo đường huyết, sử dụng bút lấy máu.
Đầu kim 30G
Quy cách: Hộp 100 cái