KR2200

(0 đánh giá)

Mã SP: 772600
Vui lòng gọi

Xuất xứ :

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :03-04-2017 14:32:12

Balanced Seal Type - Enables high spped rotation at high pressure - Low Friction - Stainless steel shaft and springs - Silicon-Carbide sealing for KRS model - Extended running hours than KR model - Protection against media contamination by rust, scale,chips & other harmful abrasives

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

ANH NGHI SƠN

d3 khu dân cư miếu nổi , phường 3 quận bình thạnh , đường đinh tiên hoàng

0902449042

itmarketing.ans@gmail.com

https://kwangjinvietnam.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Rubber & Plastic Brand
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3700 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR4000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
BR6205-15A KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
OR6200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-10 / KR6413-10 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-15 / KR6413-15 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6505-15Ax3P KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6505-10Ax2P , KR6505-15Ax2P , KR6505-20Ax2P KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
OR8000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Machine tool KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6314-12 / KR6313-12 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6314-20 / KR6313-20 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6364-30 / KR6363-30 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-10 / KR6413-10 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-15 / KR6413-15 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Agriculture KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR5000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Textile KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3700 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Food KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR4000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Printing KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Automotive KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
BR6000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR5000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-10 / KR6413-10 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6414-15 / KR6413-15 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Paper KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3700 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR4000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Steel KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR1000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR3000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR2200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6100 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR5000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6505-15Ax3P KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6505-10Ax2P , KR6505-15Ax2P , KR6505-20Ax2P KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6605-10A , KR6605-15A KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR6700 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
KR7200 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
OR8000 KWANGJIN Vietnam, KWANGJIN ANS Vietnam, ANS Vietnam
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

ANH NGHI SƠN

d3 khu dân cư miếu nổi , phường 3 quận bình thạnh , đường đinh tiên hoàng

itmarketing.ans@gmail.com

https://kwangjinvietnam.gianhangvn.com

0902449042

Sản phẩm xem thêm