Mâm đồng phong thủy - Tứ Linh Chầu Thọ

Đường kính 52 cm, trọng lượng 13kg

Tranh chạm mâm đồng ý nghĩa, 4 con vật thiêng chầu chữ Thọ.

Thọ là một trong 3 phúc báo của ông trời dành cho người có Đức. người có Đức thì Thần Tiên cũng tôn trọng, trân quý, gia trì cho bước đường sinh sống làm ăn vạn sự hanh thông, 4 con vật linh thiêng quần tụ bảo hộ, gia trì thêm trí tuệ, sức khóe, sự kiên trì mà xua đi trở ngại.

Chi tiết liên hệ: Đồ Đồng Đại Bái.

Mâm đồng phong thủy - Tứ Linh Chầu Thọ