Mặt trống đồng có bản đồ Việt Nam gò chạm nổi 1m2. Mặt trống đồng đông sơn ngọc lũ chạm tinh xảo, phù hợp trang trí không gian nội thất và quà mừng tân gia.

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất.

Kích thước: ĐK 120cm.

 

 

Mặt trống đồng có bản đồ Việt Nam gò chạm nổi 1m2

Mặt trống đồng có bản đồ Việt Nam đk 120cm làm quà tặng đối ngoại.

 

Mặt trống đồng có bản đồ Việt Nam gò chạm nổi 1m2