Máy bơm bán chân không | 3307 sản phẩm

Bơm chân không vòng nước 1 cấp

Bơm chân không vòng nước 1 cấp

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Call: 0989 858 774

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NAM Số 11 Tập thể Học viện chính trị quân sự- Trung Văn- Từ Liêm 0989858774
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0602 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0602 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 600 m3 / h Áp suất cuối cùng : 200 hPa (mbar) Động cơ: 12.6 kW Độ ồn : 76 dB Trọng lượng: 472Kg Kích thước (L x W x H) mm 1100 x 580 x 795

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0502 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0502 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 470 m3 / h Áp suất cuối cùng : 200 hPa (mbar) Động cơ: 9.5 kW Độ ồn : 75 dB Trọng lượng: 470Kg Kích thước (L x W x H) mm 1085 x 580 x 795

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0600 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0600 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 600 m3 / h Áp suất cuối cùng : 200 hPa (mbar) Động cơ: 15.0 kW- 17.3 kW Độ ồn : 76 dB Trọng lượng: 550 Kg Kích thước (L x W x H) mm 1200 x 580 x 795

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0500 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0500 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 470 m3 / h Áp suất cuối cùng : 200 hPa (mbar) Động cơ: 11.0 kW- 12.6 kW Độ ồn : 75 dB Trọng lượng: 495 Kg Kích thước (L x W x H) mm 1195 x 580 x 795

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0312 B

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0312 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 290 m3 / h Áp suất cuối cùng : 150 hPa (mbar) Động cơ: 6.0 kW- 5.5 kW Độ ồn : 69 dB Trọng lượng: 300 Kg Kích thước (L x W x H) mm 940 x 500 x 650

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0310 B VSD

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MV 0310 B VSD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 20 Hz - 60 Hz Tốc độ bơm: 345 m3 / h Áp suất cuối cùng : 150 hPa (mbar) Động cơ: 6.0 kW- 8.0 kW Độ ồn : 72 dB Trọng lượng: 340 Kg Kích thước (L x W x H) mm 1015 x 500 x 790

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1502 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1502 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 450 m³ / h Áp lực: 200 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1402 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1402 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 380 m³ / h Áp lực: 200 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1322 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1322 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 280 m³ / h Áp lực: 150 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1252 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1252 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 220 m³ / h Áp lực: 100 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1202 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1202 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 185 m³ / h Áp lực: 100 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1324 AV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1324 AV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 140 m³ / h Áp lực: 200 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1142 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1142 BV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 130 m³ / h Áp lực: 60 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1102 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1102 BV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 110 m³ / h Áp lực: 60 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1144 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1144 BV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 75 m³ / h Áp lực: 100 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1104 BV AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH MM 1104 BV AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 60 m³ / h Áp lực: 100 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM AQUA

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM AQUA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 60 m³ / h Áp lực: 100 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM 1502 AV

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM 1502 AV

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 500 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 9.2 kW - 11.0 kW

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM 1402 AV

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ BUSCH Mink MM 1402 AV

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tần số: 50Hz - 60Hz Tốc độ bơm: 400 m³ / h Áp lực: 200 mbar Công suất động cơ: 7.5 kW

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559