Máy bơm nước dân dụng | 172 sản phẩm

Máy bơm nước thải Pentax DCT 1000 10HP

Máy bơm nước thải Pentax DCT 1000 10HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DCT 1000 10HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 150 1.5HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 150 1.5HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 150 1.5HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 200 2HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 200 2HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 200 2HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 300 3HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 300 3HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 300 3HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 400 4HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 400 4HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 400 4HP

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550 5.5HP

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550 5.5HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550 5.5HP

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750 7.5HP

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750 7.5HP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750 7.5HP

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 1000 10H

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 1000 10H

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy bơm nước thải Pentax DTRT 1000 10H

Mô tơ điện 3 pha 90kW VICKY VY3-280M-4 IE3

Mô tơ điện 3 pha 90kW VICKY VY3-280M-4 IE3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90kW VICKY VY3-280M-4 IE3 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-4 IE2 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-2 IE2

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-2 IE2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY2-280M-2 IE2 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-4 IE1

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-4 IE1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-4 IE1 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-2 IE1

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-2 IE1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 90 kW VICKY VY1-280M-2 IE1 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75kW VICKY VY3-280S-4 IE3

Mô tơ điện 3 pha 75kW VICKY VY3-280S-4 IE3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75kW VICKY VY3-280S-4 IE3 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY3-280S-2 IE3

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY3-280S-2 IE3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY3-280S-2 IE3 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-4 IE2

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-4 IE2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-4 IE2 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-2 IE2

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-2 IE2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY2-280S-2 IE2 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-4 IE1

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-4 IE1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-4 IE1 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-2 IE1

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-2 IE1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mô tơ điện 3 pha 75 kW VICKY VY1-280S-2 IE1 là dòng bơm nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao. Liên hệ ngay Hotline 0913 98 58 08 để được báo giá tốt nhất.