Máy chiết xuất | 131 sản phẩm

Nồi chưng cất tinh dầu 300 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 300 lít dùng điện

(1 đánh giá)

25,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 110 lít dùng điện

(1 đánh giá)

10,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 80 lít NIANGGE

Nồi chưng cất 80 lít NIANGGE

(1 đánh giá)

8,280,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Hệ thống chưng cất tinh dầu chuyên dụng 17 lít

Hệ thống chưng cất tinh dầu chuyên dụng 17 lít

(1 đánh giá)

6,900,000 VND

Chưng cất hơi nước ngưng tụ

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 10 lít dùng điện

(1 đánh giá)

5,200,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 30 lít

Nồi chưng cất 30 lít

(1 đánh giá)

4,400,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

Nồi chưng cất tinh dầu 57 lít dùng điện

(1 đánh giá)

6,600,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 30 lít

Nồi chưng cất 30 lít

(1 đánh giá)

4,680,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 55 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 55 lít

(1 đánh giá)

4,980,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng, tinh dầu 22 lít

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 10 lít NIANGGE

Nồi chưng cất 10 lít NIANGGE

(1 đánh giá)

2,280,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít

Nồi chưng cất tinh dầu, nước hoa hồng 10 lít

(1 đánh giá)

1,980,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu gia đình Aimanfun

Máy ép dầu gia đình Aimanfun

(1 đánh giá)

2,700,000 VND

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nóng, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu thực vật gia đình Aimanfun

Máy ép dầu thực vật gia đình Aimanfun

(1 đánh giá)

2,700,000 VND

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nóng, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Tủ sấy đa dụng 12 tầng sấy hoa quả

Tủ sấy đa dụng 12 tầng sấy hoa quả

(1 đánh giá)

5,200,000 VND

Máy sấy tủ sấy đa dụng 16 tầng sấy hoa quả - Chất liệu inox bền đẹp

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy sấy tủ sấy đa dụng 16 tầng sấy hoa quả

Máy sấy tủ sấy đa dụng 16 tầng sấy hoa quả

(1 đánh giá)

6,500,000 VND

Máy sấy tủ sấy đa dụng 16 tầng sấy hoa quả - Chất liệu inox bền đẹp

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi nấu rượu bằng điện 35 lít

Nồi nấu rượu bằng điện 35 lít

(1 đánh giá)

6,000,000 VND

Nồi nấu rượu bằng điện 35 lít

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất nước hoa hồng 10 lít

Nồi chưng cất nước hoa hồng 10 lít

(1 đánh giá)

1,980,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi nấu rượu gia đình inox 304 dùng gas, than, củi, bếp từ các dung tích

Nồi nấu rượu gia đình inox 304 dùng gas, than, củi, bếp từ các dung tích

(1 đánh giá)

4,600,000 VND

Nồi nấu rượu gia đình inox 304 dùng gas, than, củi, bếp từ các dung tích

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 12 lít

Nồi chưng cất 12 lít

(1 đánh giá)

2,900,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng