Máy dò kim loại cầm tay | 17 sản phẩm

Máy dò kim loại cầm tay MD-300

Máy dò kim loại cầm tay MD-300

(1 đánh giá)

1,300,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay Garrett GRT-180

Máy dò kim loại cầm tay Garrett GRT-180

(1 đánh giá)

1,950,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay Garrett GRT-800

Máy dò kim loại cầm tay Garrett GRT-800

(1 đánh giá)

3,250,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay MD-3003B1

Máy dò kim loại cầm tay MD-3003B1

(1 đánh giá)

1,050,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GP-140

Máy dò kim loại cầm tay GP-140

(1 đánh giá)

4,350,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GP-3003B1/2011

Máy dò kim loại cầm tay GP-3003B1/2011

(1 đánh giá)

1,350,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GP-3003B1/2006

Máy dò kim loại cầm tay GP-3003B1/2006

(1 đánh giá)

1,650,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay Garrett 1165180

Máy dò kim loại cầm tay Garrett 1165180

(1 đánh giá)

1,850,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GP-008

Máy dò kim loại cầm tay GP-008

(1 đánh giá)

2,150,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GP-009

Máy dò kim loại cầm tay GP-009

(1 đánh giá)

2,150,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có giá tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
Máy dò kim loại cầm tay GC-1001

Máy dò kim loại cầm tay GC-1001

(1 đánh giá)

1,750,000 VND

CALL: 0193530092 ( để có già tốt nhất)

Hoaviet telecom số 35/304 đường Lê Duẩn 0913530092 Thêm vào giỏ hàng
MÁY DÒ KIM LOẠI FISHER F2

MÁY DÒ KIM LOẠI FISHER F2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI FISHER F2

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092
MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F75

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F75

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F75

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092
MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F4

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F4

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092
MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT GTI2500

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT GTI2500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT GTI2500

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092
MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT ACE 150 - 250 - 350

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT ACE 150 - 250 - 350

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT ACE 150 - 250 - 350

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092
MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F70

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F70

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ KIM LOẠI - PHI KIM LOẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT FISHER F70

Công ty TNHH Viễn thông Hoa Việt Số 35/304 đường Lê Duẩn – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 0913530092