Máy đóng sách | 231 sản phẩm

Máy đóng sách DSB CW-150E

Máy đóng sách DSB CW-150E

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

Máy đóng sách DSB CW-150E

Máy đóng gáy BOSSER WR-598R

Máy đóng gáy BOSSER WR-598R

(1 đánh giá)

3,200,000 VND

Máy đóng gáy BOSSER WR-598R

Máy đóng sách DSB ANYBIND

Máy đóng sách DSB ANYBIND

(1 đánh giá)

2,800,000 VND

Máy đóng sách DSB ANYBIND

Máy đóng sách DSB WR-200E

Máy đóng sách DSB WR-200E

(1 đánh giá)

2,000,000 VND

Máy đóng sách DSB WR-200E Xuất xứ Đức

Máy đóng sách BOSSER WR-318

Máy đóng sách BOSSER WR-318

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

Máy đóng sách BOSSER WR-318

Máy đóng sách DSB WR-150

Máy đóng sách DSB WR-150

(1 đánh giá)

4,000,000 VND

Máy đóng sách DSB WR-150

Máy đóng sách BOSSER CB-8708E

Máy đóng sách BOSSER CB-8708E

(1 đánh giá)

7,000,000 VND

Máy đóng sách BOSSER CB-8708E

Máy đóng sách DSB CB-3000

Máy đóng sách DSB CB-3000

(1 đánh giá)

2,000,000 VND

Máy đóng sách DSB CB-3000

Máy đóng sách COILMAC EPI-41

Máy đóng sách COILMAC EPI-41

(1 đánh giá)

7,000,000 VND

Máy đóng sách COILMAC EPI-41

Máy đóng sách BOSSER CB-950

Máy đóng sách BOSSER CB-950

(1 đánh giá)

4,200,000 VND

Máy đóng sách BOSSER CB-950

Máy đóng sách DSB CB-150E

Máy đóng sách DSB CB-150E

(1 đánh giá)

1,200,000 VND

Máy đóng sách DSB CB-150E

Máy đóng sách BOSSER CB-8701

Máy đóng sách BOSSER CB-8701

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

Máy đóng sách BOSSER CB-8701

Máy đóng sách DSB CB-200E

Máy đóng sách DSB CB-200E

(1 đánh giá)

5,000,000 VND

Máy đóng sách DSB CB-200E

Máy đóng sách COILMAC ECI-41

Máy đóng sách COILMAC ECI-41

(1 đánh giá)

2,000,000 VND

Máy đóng sách COILMAC ECI-41

Máy đóng sách WIREMACDUO

Máy đóng sách WIREMACDUO

(1 đánh giá)

2,000,000 VND

Máy đóng sách WIREMACDUO

Máy đóng sách BOSSER CB-9026A

Máy đóng sách BOSSER CB-9026A

(1 đánh giá)

5,000,000 VND

Máy đóng sách BOSSER CB-9026A

Máy đóng sách GBC C95E

Máy đóng sách GBC C95E

(1 đánh giá)

2,630,000 VND

- Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ - Số lượng giấy vào gáy: 150tờ/ lần - Phương pháp đục/đóng: điện/điện

Máy đóng sách DSB No.1

Máy đóng sách DSB No.1

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

Máy đóng sách DSB No.1

Máy đóng sách SHRED-ET CI-9028D

Máy đóng sách SHRED-ET CI-9028D

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

Máy đóng sách SHRED-ET CI-9028D

Máy đóng sách BOSSER CB-518

Máy đóng sách BOSSER CB-518

(1 đánh giá)

4,000,000 VND

Máy đóng sách BOSSER CB-518