Máy ép nhựa | 50 sản phẩm

Máy ngành nhựa

Máy ngành nhựa

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa chữa, bảo dưỡng, tư vấn kỹ thuật máy ngành nhựa: 1. Máy tạo hình (Forming machine). 2. Máy cán màng. 3. Mạ lại lô cán, đầu hình,...

Kẹp khuôn hình cầu Uni CUC

Kẹp khuôn hình cầu Uni CUC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn hình cầu Uni CUC dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhưa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn trơn CPC

Kẹp khuôn trơn CPC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn trơn CPC dùng kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn hình chữ Z dòng CZC

Kẹp khuôn hình chữ Z dòng CZC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn hình chữ Z dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn hình cầu đặc CSC

Kẹp khuôn hình cầu đặc CSC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn hình cầu đặc CSC dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn chữ U kiểu đầu cắm CPNC

Kẹp khuôn chữ U kiểu đầu cắm CPNC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn chữ U kiểu đầu cắm CPNC dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn kiểu mở dòng COC

Kẹp khuôn kiểu mở dòng COC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn kiểu mở dòng COC dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn kiểu chữ H dòng CHC

Kẹp khuôn kiểu chữ H dòng CHC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn kiểu chữ H dòng CHC dùng để kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn kiểu chữ U dòng CUCL

Kẹp khuôn kiểu chữ U dòng CUCL

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn kiểu chữ U dòng CUCL

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đầu chốt khóa CSC

Đầu chốt khóa CSC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu chốt khóa CSC dùng cho kẹp khuôn của máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Kẹp khuôn kiểu bậc thang CSTC

Kẹp khuôn kiểu bậc thang CSTC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kẹp khuôn kiểu bậc thang CSTC dùng để kẹp khuôn cho các máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đai ốc kẹp khuôn dòng CFN

Đai ốc kẹp khuôn dòng CFN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đai ốc kẹp khuôn dòng CFN dùng cho kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đai ốc kẹp khuôn dòng CUFN

Đai ốc kẹp khuôn dòng CUFN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đai ốc kẹp khuôn dòng CUFN dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đệm bu lông dai ốc CFW

Đệm bu lông dai ốc CFW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đệm bu lông dai ốc CFW dùng để đệm bu lông đai ốc và sử dụng cho khuôn ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Bu lông kẹp khuôn dòng CCB

Bu lông kẹp khuôn dòng CCB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bu lông kẹp khuôn dòng CCB trơn hai đầu dùng cho kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Bu lông kẹp khuôn dòng CSB

Bu lông kẹp khuôn dòng CSB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bu lông kẹp khuôn dòng CSB trơn hai đầu dùng cho kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Bu lông chữ T dòng CTB

Bu lông chữ T dòng CTB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bu lông chữ T dòng CTB có 1 đầu khóa kiểu chữ T dùng cho kẹp khuôn máy ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đầu nối bu lông CCN

Đầu nối bu lông CCN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu nối bu lông CCN dùng để nối hoặc đệm bu lông kẹp khuôn.

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đầu khóa T Slot Nut dùng cho kẹp khuôn

Đầu khóa T Slot Nut dùng cho kẹp khuôn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu khóa T Slot Nut dùng cho kẹp khuôn để khóa bu lông kẹp khuôn

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Đai ốc CMFN dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Đai ốc CMFN dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đai ốc CMFN dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089