Máy ép nhựa | 74 sản phẩm

MÁY HÚT NHỰA TỰ ĐỘNG XC-700G

MÁY HÚT NHỰA TỰ ĐỘNG XC-700G

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy hút nhự tự động XC-700G dùng cho hút hạt nhựa sau khi xay lên máy ép Công suất 300 kg/h

PHỄU SẤY NHỰA XC-G800

PHỄU SẤY NHỰA XC-G800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa dùng để sấy hạt nhựa, nguyên liệu nhựa trước khi đưa vào sản xuất. Công suất sấy: 800kg

PHỄU SẤY NHỰA  XC-G400

PHỄU SẤY NHỰA XC-G400

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa dùng để sấy hạt nhựa, nguyên liệu nhựa trước khi đưa vào sản xuất. Công suất sấy: 400kg

PHỄU SẤY NHỰA XC-G200

PHỄU SẤY NHỰA XC-G200

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa dùng để sấy hạt nhựa, nguyên liệu nhựa trước khi đưa vào sản xuất. Công suất sấy: 200kg

PHỄU SẤY NHỰA XC-G10

PHỄU SẤY NHỰA XC-G10

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa dùng để sấy hạt nhựa, nguyên liệu nhựa trước khi đưa vào sản xuất. Công suất sấy: 100kg

PHỄU SẤY NHỰA XCD-1500U

PHỄU SẤY NHỰA XCD-1500U

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa dùng để sấy hạt nhựa, nguyên liệu nhựa trước khi đưa vào sản xuất. Công suất sấy: 1000-1500kg (Phễu 1500 lít)

Máy trộn nhựa Pulian BS-100

Máy trộn nhựa Pulian BS-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn nhựa dòng BS dùng để trộn nhựa với các loại nhựa màu để tạo nhựa màu

Máy trộn nhựa định lượng Pulian AC-38

Máy trộn nhựa định lượng Pulian AC-38

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn nhựa theo tỷ lệ AC dùng để trộn hai loại nhựa theo tỷ lệ được cài đặt theo yêu cầu sản xuất

Máy xào trộn nhựa màu ngang Wensui WSQQ

Máy xào trộn nhựa màu ngang Wensui WSQQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xào nhựa ngang WSQD dùng để trộn hạt nhựa nguyên liệu với bột hoặc bột màu để tạo hỗn hợp nhựa nguyên liệu theo yêu cầu.

Máy trộn hạt nhựa Wensui WSQB

Máy trộn hạt nhựa Wensui WSQB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn hạt nhựa WSQB dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Phễu trộn nhựa định lượng Wensui VCM

Phễu trộn nhựa định lượng Wensui VCM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu trộn nhựa theo tỷ lệ VCM dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ được cài đặt trước nhằm phục vụ sản xuất sản phẩm nhựa

Máy trộn nhựa nhào lộn Wensui WSQE

Máy trộn nhựa nhào lộn Wensui WSQE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu theo kiểu trộn nhào lộn

Máy trộn nhựa ngang Wensui WSQC

Máy trộn nhựa ngang Wensui WSQC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn nhựa ngang WSQC dùng để trộn nhựa nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Van điều chỉnh tỉ lệ trộn

Van điều chỉnh tỉ lệ trộn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ cài đặt trước, dùng để trộn hai loại nhựa với nhau hoặc trộn nhựa nguyên liệu với hạt màu.

Van điều chỉnh tỉ lệ trộn nhựa

Van điều chỉnh tỉ lệ trộn nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ cài đặt trước, dùng để trộn hai loại nhựa với nhau hoặc trộn nhựa nguyên liệu với hạt màu.

Máy trộn nhựa công suất lớn Wensui WSQF

Máy trộn nhựa công suất lớn Wensui WSQF

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy trộn nhựa công suất lớn WSQF dùng để trộn nhựa với công suất lớn phục vụ dây truyền sản xuất nhựa

Máy hút liệu tự động Pulian AVE-5

Máy hút liệu tự động Pulian AVE-5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy hút liệu tự động dòng AVE dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động Pulian AVD-5

Máy hút liệu tự động Pulian AVD-5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy hút liệu tự động dòng AVD dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Phếu hút nhựa tái chế AN-100

Phếu hút nhựa tái chế AN-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu cấp nhựa tái chế AN dùng để cấp nhựa tái chế cho phễu sấy nhựa

Quạt thổi bụi Model AB-10

Quạt thổi bụi Model AB-10

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy hút thổi dùng để hút hoặc thổi nguyên liệu nhựa trong quá trình tái chế nhựa nguyên liệu