Máy ép Plastic | 157 sản phẩm

Máy ép Plastic DSB FL-906

Máy ép Plastic DSB FL-906

(1 đánh giá)

1,240,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 75 - 150 - Công suất (W) : 500 - Tốc độ ép (mm/ phút):180 - Số Rulô: 4

Máy ép Plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER

Máy ép Plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER

(1 đánh giá)

2,104,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 75 - 250 - Công suất (W) : 500 - Tốc độ ép (mm/ phút):180

Máy ép Plastic Laminator LM-330T

Máy ép Plastic Laminator LM-330T

(1 đánh giá)

1,620,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 250 - Công suất (W) : 550 - Tốc độ ép (mm/ phút):180

Máy ép Plastic Laminator A3-330C

Máy ép Plastic Laminator A3-330C

(1 đánh giá)

1,320,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 37 / 160 - Công suất (W) : 620 - Tốc độ ép (mm/ phút): 500 - Số Rulô: 4

Máy ép Plastic DESKTOP LAMINATOR

Máy ép Plastic DESKTOP LAMINATOR

(1 đánh giá)

8,125,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 37 / 160 - Công suất (W) : 560 - Tốc độ ép (mm/ phút): 560

Máy ép Plastic Yamafuji XL-12

Máy ép Plastic Yamafuji XL-12

(1 đánh giá)

1,320,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 37 / 160 - Tốc độ ép (mm/ phút): 600 - Miệng ép tối đa (mm): 320

Máy ép Plastic Media 320

Máy ép Plastic Media 320

(1 đánh giá)

5,230,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 37 / 160 - Công suất (W) : 560 - Tốc độ ép (mm/ phút): 650

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Sirius 107

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Sirius 107

(1 đánh giá)

1,960,000 VND

- Độ dày ép tối đa: 107 x 145 cm - Độ rộng ép tối đa: 36 x 40 cm - Độ dày của mic: 24 - 50 - Tốc độ ép: 60 m/phút

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Sagitta 76

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Sagitta 76

(1 đánh giá)

6,909,000 VND

- Độ dày ép tối đa: 76 x 102 cm - Độ rộng ép tối đa: 30 x 24 cm - Độ dày của mic: 24 - 50 - Tốc độ ép: 50 m/phút

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Delta 52

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Delta 52

(1 đánh giá)

7,800,000 VND

- Độ dày ép tối đa 52 x 74 cm - Độ rộng ép tối đa: 20 x 20 cm - Độ dày của mic: 24 - 50 - Tốc độ ép: 35 m/phút

Máy ép Plastic công nghiệp GBC 620 OS

Máy ép Plastic công nghiệp GBC 620 OS

(1 đánh giá)

5,600,000 VND

- Độ dày ép tối đa 52 cm x 74 cm - Độ rộng ép tối đa: 10 cm x 25 cm - Tốc độ ép: 12 m/phút - Thời gian khởi động: 5 phút

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Arctic Titan 2

Máy ép Plastic công nghiệp GBC Arctic Titan 2

(1 đánh giá)

6,400,000 VND

Film width: 1570 mm Speed (m/min): 5 Max gap: 25 mm (Thickness) Heat type: Cold only Rewinder/unwinder: 1 rewind / 2 unwinds

Máy ép Plastic GBC Catena 65

Máy ép Plastic GBC Catena 65

(1 đánh giá)

4,360,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A1 - Độ dày giấy ép (mic): 25 - 250 - Tốc độ ép (mm/ phút): 300 - 2500 - Số Rulô: 4

Máy ép Plastic GBC Catena 35

Máy ép Plastic GBC Catena 35

(1 đánh giá)

3,140,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 25 - 250 - Tốc độ ép (mm/ phút): 300 - 2500 - Số Rulô: 4

Máy ép Plastic GBC Ultima 65 Ezload

Máy ép Plastic GBC Ultima 65 Ezload

(1 đánh giá)

5,520,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấyA1 - A2 - A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 25 - 75 - Công suất : 230V, 50/60Hz - Tốc độ ép (mm/ phút): 3000

Máy ép Plastic GBC Proseries 4600

Máy ép Plastic GBC Proseries 4600

(1 đánh giá)

6,500,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A2 - A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 350 - Công suất : 1050W - Tốc độ ép (mm/ phút): 1200

Máy ép Plastic GBC Proseries 3600

Máy ép Plastic GBC Proseries 3600

(1 đánh giá)

5,305,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3- A4 – A5 - Độ dày giấy ép (mic): 350 - Công suất : 1050W - Tốc độ ép (mm/ phút): 1400

Máy ép Plastic GBC FUSION 1100L A3

Máy ép Plastic GBC FUSION 1100L A3

(1 đánh giá)

1,210,000 VND

- Kích cỡ giấy ép: Mọi kích cỡ từ thẻ CMND cho đến cỡ giấy A3 - A4 - A5 - Độ dày giấy ép (mic): 75 / 125 - Công suất : 500W - Tốc độ ép (mm/ phút): 330

Máy ép Plastic DSB HQ-235

Máy ép Plastic DSB HQ-235

(1 đánh giá)

1,100,000 VND

- Ép nóng, ép nguội - Thời gian nóng nhanh: 3-5 phút - Chức năng chống kẹt giấy - Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp

Máy ép Plastic DSB 330-ARP

Máy ép Plastic DSB 330-ARP

(1 đánh giá)

1,760,000 VND

- Máy ép công suất lớn & tốc độ cao - Ép nóng, ép nguội - Bàn phím điều khiển cảm ứng rất tiện lợi - Làm nóng nhanh: 3 phút