Máy hủy tài liệu | 1366 sản phẩm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

3,620,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

4,250,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

4,652,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 8 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i  - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 9 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

3,600,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 11 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 42-44 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

(1 đánh giá)

3,600,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 29-31 tờ (70gsm/A4), 25-27 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

(1 đánh giá)

4,300,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 43-45 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3,9 x 40 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

(0 đánh giá)

45,700,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy tự động - Công suất hủy: 30 – 32 tờ (70gsm/A4), 26 – 28 tờ (80gsm/A4) - Công suất hủy/phút: 417 tờ/phút (70gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4 (mm)

Máy hủy giấy EBA 424S

Máy hủy giấy EBA 424S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kiểu hủy: Hủy sợi, Công suất hủy: 19 – 21 tờ (80gsm/A4),Độ rộng miệng hủy: 240 mm, Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 5.8 x 30mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 5.8 x 30mm

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 56-58 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 5.8 x 30mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy  HSM SECURIO P36i - 3,9mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 3,9mm

(1 đánh giá)

3,400,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 40-42 tờ (70gsm/A4), 34-36 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3,9 mm - Chống kẹt giấy - Độ rộng miệng hủy: 330 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 3,9 mm

(1 đánh giá)

4,500,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 30-32 tờ (70gsm/A4), 26-28 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3,9 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm

(1 đánh giá)

3,105,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 28-30 tờ (70gsm/A4), 25-27 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 740 - 5.8 mm

Máy hủy giấy HSM Pure 740 - 5.8 mm

(1 đánh giá)

2,685,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 35-37 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 5.8 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 630 - 3.9 mm

Máy hủy giấy HSM Pure 630 - 3.9 mm

(1 đánh giá)

2,360,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 26-28 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 1,9 x 15mm

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 1,9 x 15mm

(1 đánh giá)

3,960,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 9-11 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1.9 x 15 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 120 - 4 x 25mm

Máy hủy giấy HSM Pure 120 - 4 x 25mm

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 5-6 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4 x 25 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 220 - 4 x 25mm

Máy hủy giấy HSM Pure 220 - 4 x 25mm

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 6-7 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4 x 25 mm - Chống kẹt giấy

Máy hủy giấy HSM Pure 320 - 5.9mm

Máy hủy giấy HSM Pure 320 - 5.9mm

(1 đánh giá)

2,800,000 VND

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 15-17 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 5.8 mm - Chống kẹt giấy