Máy hủy tài liệu | 1376 sản phẩm

Máy hủy tài liệu Balion-7840C

Máy hủy tài liệu Balion-7840C

(0 đánh giá)

2,050,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Balion tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Balion 7811S

Máy hủy tài liệu Balion 7811S

(0 đánh giá)

1,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Balion tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Balion 7840CD

Máy hủy tài liệu Balion 7840CD

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Balion tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 3017CD

Máy hủy tài liệu INNO 3017CD

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC AUTO+200X

Máy hủy giấy GBC AUTO+200X

(1 đánh giá)

2,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: tự động liên tục 200 tờ (80gsm/A4), thông thường 7 tờ (80gsm/A4) - Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy - Ưu điểm nổi bật: Giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster M515

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster M515

(1 đánh giá)

12,800,000 VND

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster M515: - Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy siêu vụn A4 paper - Kích cỡ hủy: 2 x 15 mm - Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4), 17 tờ (70gsm/A4). - Hủy : giấy, kim bấm, kim kẹp,..

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X415

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X415

(1 đánh giá)

8,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper - Kích cỡ hủy: 4 x 40 mm - Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4), 17 tờ (70gsm/A4). - Hủy : giấy, kim bấm, kim kẹp,..

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X308

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X308

(1 đánh giá)

1,880,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper - Kích cỡ hủy: 5 x 42 mm - Công suất hủy: 8 tờ (80gsm/A4), 9 tờ (70gsm/A4). - Hủy : giấy, kim bấm, kim kẹp,..

Máy Hủy Giấy GBC Shred Master X312-SL

Máy Hủy Giấy GBC Shred Master X312-SL

(1 đánh giá)

4,250,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper - Kích cỡ hủy: 5 x 42 mm - Công suất hủy: 12 tờ (80gsm/A4), 13 tờ (70gsm/A4). - Hủy : giấy, kim bấm, kim kẹp,..

Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

(0 đánh giá)

3,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Silicon PS-616C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-616C

(0 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Oastar RS2200-C

Máy hủy tài liệu Oastar RS2200-C

(0 đánh giá)

2,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Oastar Grandeur I-S

Máy hủy tài liệu Oastar Grandeur I-S

(1 đánh giá)

2,360,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu NIBO D-820

Máy hủy tài liệu NIBO D-820

(1 đánh giá)

1,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NIBO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Nibo D-830

Máy hủy tài liệu Nibo D-830

(1 đánh giá)

1,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NIBO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO C506P

Máy hủy tài liệu INNO C506P

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 2015

Máy hủy tài liệu INNO 2015

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 3008CC

Máy hủy tài liệu INNO 3008CC

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 2018

Máy hủy tài liệu INNO 2018

(1 đánh giá)

1,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 2009CC

Máy hủy tài liệu INNO 2009CC

(1 đánh giá)

1,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522