Máy hủy tài liệu | 1187 sản phẩm

Máy hủy giấy GBC 5500S - 2

Máy hủy giấy GBC 5500S - 2

(1 đánh giá)

1,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  EBA 2239S

Máy hủy giấy EBA 2239S

(2 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  EBA 2326S

Máy hủy giấy EBA 2326S

(2 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1424S

Máy hủy giấy EBA 1424S

(2 đánh giá)

3,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Dino C24

Máy hủy giấy Dino C24

(1 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Asmix SC6502CD

Máy hủy giấy Asmix SC6502CD

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Asmix tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC - Silencio V30

Máy hủy giấy GBC - Silencio V30

(1 đánh giá)

1,750,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

(1 đánh giá)

800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

(1 đánh giá)

3,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

(1 đánh giá)

1,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR X15 - 4 x 27 mm

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR X15 - 4 x 27 mm

(1 đánh giá)

1,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR MULTISHRED

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR MULTISHRED

(1 đánh giá)

1,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM 104.3C

Máy hủy giấy HSM 104.3C

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM 70.2S

Máy hủy giấy HSM 70.2S

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Oastar Power III-S

Máy hủy giấy Oastar Power III-S

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar Power tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Oastar L320

Máy hủy giấy Oastar L320

(1 đánh giá)

5,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Oastar RS6600-T

Máy hủy giấy Oastar RS6600-T

(1 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar Power tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Magitech DM-300M

Máy hủy giấy Magitech DM-300M

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Magitech tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

SIÊU THỊ MÁY THIẾT BỊ VĂN PHÒNG.COM - CHUYÊN CUNG CẤP TRỌN GÓI MÁY VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 258/7 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 0918 976 522