Máy hủy tài liệu | 1375 sản phẩm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm

(2 đánh giá)

3,620,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

4,250,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 155CC

Máy hủy giấy Intimus 155CC

(0 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 250CC

Máy hủy giấy Intimus 250CC

(0 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 280CC

Máy hủy giấy Intimus 280CC

(0 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 302SC

Máy hủy giấy Intimus 302SC

(0 đánh giá)

3,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 302CC

Máy hủy giấy Intimus 302CC

(0 đánh giá)

3,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Intimus 502SC

Máy hủy giấy Intimus 502SC

(0 đánh giá)

3,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Intimus tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 424S

Máy hủy giấy EBA 424S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kiểu hủy: Hủy sợi, Công suất hủy: 19 – 21 tờ (80gsm/A4),Độ rộng miệng hủy: 240 mm, Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

Máy hủy rác TEKA TR 502

Máy hủy rác TEKA TR 502

(0 đánh giá)

8,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy rác TEKA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu | www.havi.vn

Máy hủy tài liệu | www.havi.vn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy hủy tài liệu,may huy tai lieu,máy hủy giấy,máy hủy chứng từ,giá rẻ

Havi Co., Ltd 141 phố Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội 0902233811
Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

4,652,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i  - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

3,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

(0 đánh giá)

3,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

(1 đánh giá)

4,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

(2 đánh giá)

45,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 4.5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 4.5 x 30mm

(0 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 3,9mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 3,9mm

(0 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522