Máy hủy tài liệu | 1360 sản phẩm

Máy hủy giấy NiKatei PS-850C

Máy hủy giấy NiKatei PS-850C

(1 đánh giá)

2,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NiKatei tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  NiKatei 720c

Máy hủy giấy NiKatei 720c

(1 đánh giá)

2,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NiKatei tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy NiKatei PS - 400C

Máy hủy giấy NiKatei PS - 400C

(1 đánh giá)

1,560,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NiKatei tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  Lba P-8CD

Máy hủy giấy Lba P-8CD

(1 đánh giá)

2,560,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Lba tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  Kobra 3CC4

Máy hủy giấy Kobra 3CC4

(1 đánh giá)

2,520,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Kobra tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Kobra 240C2

Máy hủy giấy Kobra 240C2

(1 đánh giá)

2,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Kobra tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 33SM

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 33SM

(1 đánh giá)

2,540,000 VND

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 33SM: - Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper - Kích cỡ hủy: 2 x10 mm (micro cut) - Công suất hủy: 8-10 tờ (80gsm/A4) - Hủy : CD, kim bấm, kim kẹp (khe hủy CD riêng) - Tốc độ hủy (m/ phút): 2.2

Paper shredder Meiko MSD-F31SF

Paper shredder Meiko MSD-F31SF

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Balion NH-8600C

Máy hủy giấy Balion NH-8600C

(1 đánh giá)

2,250,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Balion tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn - Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm - Công suất huỷ tối đa (A4): 20 tờ - Dung lượng thùng chứa (L): 21L

Máy hủy giấy Asmix SC 6502

Máy hủy giấy Asmix SC 6502

(1 đánh giá)

2,360,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Asmix tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Paper shredder Meiko MSX-F65

Paper shredder Meiko MSX-F65

(1 đánh giá)

5,130,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC AUTO +60X

Máy hủy giấy GBC AUTO +60X

(1 đánh giá)

5,020,000 VND

Máy hủy giấy GBC AUTO +60X: - Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: tự động liên tục 60 tờ - Thông thường 6 tờ (70gsm/A4) - Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy - Kích cỡ hủy: 4 x 45 (mm)

Bảng điện tử UB-7325

Bảng điện tử UB-7325

(2 đánh giá)

3,250,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bảng điện tử Panasonic UB - 5838

Bảng điện tử Panasonic UB - 5838

(2 đánh giá)

3,120,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bảng điện tử Panasonic UB - 8325

Bảng điện tử Panasonic UB - 8325

(2 đánh giá)

2,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

BẢNG HỌP ĐIỆN TỬ Panaboard UB-5315

BẢNG HỌP ĐIỆN TỬ Panaboard UB-5315

(2 đánh giá)

3,560,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Paper shredder Meiko MSX-F100

Paper shredder Meiko MSX-F100

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 424S

Máy hủy giấy EBA 424S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kiểu hủy: Hủy sợi, Công suất hủy: 19 – 21 tờ (80gsm/A4),Độ rộng miệng hủy: 240 mm, Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

Bảng điện tử Panasonic UB-5365

Bảng điện tử Panasonic UB-5365

(2 đánh giá)

3,520,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bảng điện tử Panasonic UB-5310

Bảng điện tử Panasonic UB-5310

(2 đánh giá)

3,580,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Bảng điện tử Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522