Máy hủy tài liệu | 1321 sản phẩm

Máy hủy giấy GBC V30WS

Máy hủy giấy GBC V30WS

(2 đánh giá)

2,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 5146C

Máy hủy giấy EBA 5146C

(2 đánh giá)

3,260,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC 5500S - 2

Máy hủy giấy GBC 5500S - 2

(1 đánh giá)

3,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  EBA 2239S

Máy hủy giấy EBA 2239S

(2 đánh giá)

2,580,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy  EBA 2326S

Máy hủy giấy EBA 2326S

(2 đánh giá)

2,630,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1424S

Máy hủy giấy EBA 1424S

(2 đánh giá)

3,620,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Dino C24

Máy hủy giấy Dino C24

(1 đánh giá)

6,840,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Asmix SC6502CD

Máy hủy giấy Asmix SC6502CD

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Asmix tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy công nghiệp GBC - Silencio V30

Máy hủy giấy công nghiệp GBC - Silencio V30

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

(1 đánh giá)

2,680,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

(1 đánh giá)

2,120,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

(1 đánh giá)

1,680,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

(1 đánh giá)

6,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

(1 đánh giá)

3,080,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR X15 - 4 x 27 mm

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR X15 - 4 x 27 mm

(1 đánh giá)

1,750,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR MULTISHRED

Máy hủy giấy HSM SHREDSTAR MULTISHRED

(1 đánh giá)

1,860,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM 104.3C

Máy hủy giấy HSM 104.3C

(1 đánh giá)

2,410,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM 70.2S

Máy hủy giấy HSM 70.2S

(1 đánh giá)

2,350,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Oastar Power III-S

Máy hủy giấy Oastar Power III-S

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar Power tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Oastar L320

Máy hủy giấy Oastar L320

(1 đánh giá)

5,320,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Oastar tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522