Máy hủy tài liệu | 1358 sản phẩm

Máy hủy giấy EBA 2339S

Máy hủy giấy EBA 2339S

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1128S

Máy hủy giấy EBA 1128S

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1126S

Máy hủy giấy EBA 1126S

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy DINO 22C

Máy hủy giấy DINO 22C

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy Xén Thùng Carton HSM ProfiPack P425 adapter thổi bụi tự động

Máy Xén Thùng Carton HSM ProfiPack P425 adapter thổi bụi tự động

(0 đánh giá)

212,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy xén thùng carton HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy cắt thùng carton HSM ProfiPack P425 adapter tự động thổi bụi

Máy cắt thùng carton HSM ProfiPack P425 adapter tự động thổi bụi

(0 đánh giá)

212,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy cắt thùng carton HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 424S

Máy hủy giấy EBA 424S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kiểu hủy: Hủy sợi, Công suất hủy: 19 – 21 tờ (80gsm/A4),Độ rộng miệng hủy: 240 mm, Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

MÁY HỦY GIẤY ASMIX SC 7502

MÁY HỦY GIẤY ASMIX SC 7502

(1 đánh giá)

2,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy ASMIX tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY BINNO C10

MÁY HỦY GIẤY BINNO C10

(1 đánh giá)

2,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BINNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY BINNO C14

MÁY HỦY GIẤY BINNO C14

(1 đánh giá)

2,900,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BINNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY BINNO C20

MÁY HỦY GIẤY BINNO C20

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BINNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY BINNO C50

MÁY HỦY GIẤY BINNO C50

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BINNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY BINNO C80

MÁY HỦY GIẤY BINNO C80

(1 đánh giá)

3,900,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BINNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC CM15-30

Máy hủy giấy GBC CM15-30

(2 đánh giá)

4,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY  BOSSER 310X

MÁY HỦY GIẤY BOSSER 310X

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BOSSER tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY IDEAL 2404

MÁY HỦY GIẤY IDEAL 2404

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy IDEAL tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY IDEAL 2265CC

MÁY HỦY GIẤY IDEAL 2265CC

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy IDEAL tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY HỦY GIẤY  BOSSER 240CC

MÁY HỦY GIẤY BOSSER 240CC

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BOSSER tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu H-Pec S130

Máy hủy tài liệu H-Pec S130

(1 đánh giá)

1,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy H-Pec tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy BOSSER 220X

Máy hủy giấy BOSSER 220X

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy BOSSER tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522