Máy hủy tài liệu | 1390 sản phẩm

Máy hủy tài liệu NIBO D-820

Máy hủy tài liệu NIBO D-820

(1 đánh giá)

1,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NIBO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Nibo D-830

Máy hủy tài liệu Nibo D-830

(1 đánh giá)

1,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy NIBO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO C506P

Máy hủy tài liệu INNO C506P

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 2015

Máy hủy tài liệu INNO 2015

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 3008CC

Máy hủy tài liệu INNO 3008CC

(1 đánh giá)

3,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 2018

Máy hủy tài liệu INNO 2018

(1 đánh giá)

1,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 424S

Máy hủy giấy EBA 424S

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kiểu hủy: Hủy sợi, Công suất hủy: 19 – 21 tờ (80gsm/A4),Độ rộng miệng hủy: 240 mm, Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

Máy hủy tài liệu INNO 2009CC

Máy hủy tài liệu INNO 2009CC

(1 đánh giá)

1,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu INNO 1008CD

Máy hủy tài liệu INNO 1008CD

(0 đánh giá)

1,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM 225.2C 1.9 x 15mm

Máy hủy tài liệu HSM 225.2C 1.9 x 15mm

(1 đánh giá)

2,630,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM 105.3C 1.9 x 15mm

Máy hủy tài liệu HSM 105.3C 1.9 x 15mm

(1 đánh giá)

2,320,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy công nghiệp HSM FA 400.2 (4.8 x 50 mm)

Máy hủy giấy công nghiệp HSM FA 400.2 (4.8 x 50 mm)

(1 đánh giá)

5,134,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy công nghiệp HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy:Thành mảnh vụn - Cỡ mảnh vụn sau khi hủy:5.8 x 50 mm

Máy hủy giấy HSM 390.3S 3.9mm

Máy hủy giấy HSM 390.3S 3.9mm

(1 đánh giá)

1,860,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hãng sản xuất:HSM - Kiểu hủy:Thành sợi - Cỡ mảnh vụn sau khi hủy:3.9mm - Công suất hủy tối đa (A4):31-33 tờ

Máy hủy tài liệu HSM 108.2C 1.9 x 15mm

Máy hủy tài liệu HSM 108.2C 1.9 x 15mm

(1 đánh giá)

2,630,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

(1 đánh giá)

1,810,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Aurora tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

Máy hủy tài liệu Aurora AS1219CD

(1 đánh giá)

1,550,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Aurora tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT

Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Aurora tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Fellowes C220

Máy hủy tài liệu Fellowes C220

(1 đánh giá)

2,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Fellowes tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu Fellowes C – 380C

Máy hủy tài liệu Fellowes C – 380C

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Fellowes tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Fellowes C320

Máy hủy giấy Fellowes C320

(1 đánh giá)

1,325,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Fellowes tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy: Thành sợi - Cỡ mảnh vụn sau khi hủy: 3.9mm - Cỡ mảnh vụn sau khi hủy: 3.9mm - Công suất hủy tối đa (A4): 16 – 18 tờ