Máy hủy tài liệu | 1189 sản phẩm

Máy hủy giấy GBC Shredmaster Pro 64C

Máy hủy giấy GBC Shredmaster Pro 64C

(1 đánh giá)

7,500,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC RDS 2250

Máy hủy giấy GBC RDS 2250

(1 đánh giá)

5,500,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Shredmaster M515

Máy hủy giấy GBC Shredmaster M515

(1 đánh giá)

5,500,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Securio C18 - 3.9mm

Máy hủy giấy HSM Securio C18 - 3.9mm

(0 đánh giá)

7,400,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Auto+130X

Máy hủy giấy GBC Auto+130X

(0 đánh giá)

3,200,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X415

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X415

(0 đánh giá)

3,200,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Dino Super Grand

Máy hủy giấy Dino Super Grand

(0 đánh giá)

4,500,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy DINO GRAND

Máy hủy giấy DINO GRAND

(0 đánh giá)

3,700,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Shredmaster 22SM

Máy hủy giấy GBC Shredmaster 22SM

(0 đánh giá)

2,600,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy DINO DELUXE

Máy hủy giấy DINO DELUXE

(0 đánh giá)

2,700,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Securio C14 -3.9mm

Máy hủy giấy HSM Securio C14 -3.9mm

(1 đánh giá)

100,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu GBC Auto+60X

Máy hủy tài liệu GBC Auto+60X

(0 đánh giá)

2,100,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X312

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X312

(1 đánh giá)

1,600,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Shredstar S10

Máy hủy giấy HSM Shredstar S10

(1 đánh giá)

1,300,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X308

Máy hủy giấy GBC Shredmaster X308

(0 đánh giá)

940,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC Alpha Ribbon

Máy hủy giấy GBC Alpha Ribbon

(0 đánh giá)

640,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM Securio AF150 - 4.5 x 30mm

Máy hủy tài liệu HSM Securio AF150 - 4.5 x 30mm

(0 đánh giá)

11,800,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM Securio C18 - 3.9x30mm

Máy hủy tài liệu HSM Securio C18 - 3.9x30mm

(0 đánh giá)

7,400,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM Securio C14 - 3.9mm

Máy hủy tài liệu HSM Securio C14 - 3.9mm

(0 đánh giá)

2,900,000 VND

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X15

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

SIÊU THỊ MÁY THIẾT BỊ VĂN PHÒNG.COM - CHUYÊN CUNG CẤP TRỌN GÓI MÁY VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 258/7 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 0918 976 522