Máy hủy tài liệu | 1326 sản phẩm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 5.8mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 5.8mm

(1 đánh giá)

3,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO B26- 5.8mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B26- 5.8mm

(1 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 3,9 mm

(1 đánh giá)

3,620,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM shredstar X13

Máy hủy giấy HSM shredstar X13

(1 đánh giá)

1,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM shredstar X15

Máy hủy giấy HSM shredstar X15

(1 đánh giá)

1,900,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC RLS 32 230V UK

Máy hủy giấy GBC RLS 32 230V UK

(1 đánh giá)

33,050,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC RLX 20

Máy hủy giấy GBC RLX 20

(1 đánh giá)

3,840,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 2331S

Máy hủy giấy EBA 2331S

(2 đánh giá)

37,080,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 2127S

Máy hủy giấy EBA 2127S

(1 đánh giá)

23,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1123S

Máy hủy giấy EBA 1123S

(1 đánh giá)

2,360,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy EBA 1120S

Máy hủy giấy EBA 1120S

(2 đánh giá)

1,850,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy EBA tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Paper shredder Meiko CD-Ⅲ

Paper shredder Meiko CD-Ⅲ

(1 đánh giá)

5,520,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy tự động GBC AUTO+250X

Máy hủy giấy tự động GBC AUTO+250X

(1 đánh giá)

3,900,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40-53 mm)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40-53 mm)

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy Dino C100

Máy hủy giấy Dino C100

(1 đánh giá)

5,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Paper shredder Meiko ID-431MCFⅡ

Paper shredder Meiko ID-431MCFⅡ

(1 đánh giá)

4,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy SD410B

Máy hủy giấy SD410B

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SD tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Miệng cắt: 220mm - Hủy vụn: 3x35mm - Hủy CD/DVD/Card/Kim bấm - Số tờ hủy: 15-17 tờ A4 70gms/lần - Tự động hủy/dừng.

Paper shredder Meiko MS-F2

Paper shredder Meiko MS-F2

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Paper shredder Meiko MSQ100

Paper shredder Meiko MSQ100

(1 đánh giá)

3,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Meiko tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM 726 High Security Code Tape Shredder

Máy hủy giấy HSM 726 High Security Code Tape Shredder

(1 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522