Máy khoan cọc nhồi | 38 sản phẩm

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu rót cát hiện trường bằng thép Model: T12.069 Xuất xứ: T-TECH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ CẦN BENKENMAN

BỘ CẦN BENKENMAN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ cần Benkenman Model: T12.004 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH TIÊU CHUẨN MỚI

BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH TIÊU CHUẨN MỚI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh - T.TECH (Theo tiêu chuẩn mới) Model: T12.002 Xuất xứ: T-TECH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH

BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh - T.TECH Model: T12.001 Xuất xứ: T-TECH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
CỐI/CHÀYPROCTOR TIÊU CHUẨN

CỐI/CHÀYPROCTOR TIÊU CHUẨN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cối/chàyProctor tiêu chuẩn Model: T11.017/ T11.019 Xuất xứ: T-TECH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
CỐI/CHÀY PROCTOR CẢI TIẾN

CỐI/CHÀY PROCTOR CẢI TIẾN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cối/chày Proctor cải tiến Model: T11.018/ T11.020 Xuất xứ: T-TECH Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY ĐẦM CBR/PROTOR TỰ ĐỘNG

MÁY ĐẦM CBR/PROTOR TỰ ĐỘNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy đầm CBR/Protor tự động Model: DZY-II/JZ-2D (Code: T11.016) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY – CASAGRANDE

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY – CASAGRANDE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy – Casagrande Model: T11.014 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN DẺO CỦA ĐẤT

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN DẺO CỦA ĐẤT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất Model: T11.012 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
CUNG LỰC 50KN

CUNG LỰC 50KN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cung lực 50KN Model: T11.011 Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
DAO CẮT ĐẤT BẰNG THÉP

DAO CẮT ĐẤT BẰNG THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dao cắt đất bằng thép Model: T11.008 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
ĐĨA PHÂN CÁCH

ĐĨA PHÂN CÁCH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đĩa phân cách Model: T11.007 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
KHUÔN CBR

KHUÔN CBR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khuôn CBR Model: T11.006 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN VN

MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén đất CBR 50KN Model: T11.002 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN

MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén CBR/Marshall 50KN Model: T11.001 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN TQ

MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN TQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén đất CBR 50KN Model: CBR-1 (Code: T11.003) Xuất xứ: WUXI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Búa thử độ cứng bê tông Model: C380 (Code: T08.300) Xuất xứ: Matest – Italy

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu D150 HQ Model: DK-6DS (Code: T12.048) Xuất xứ: Doohyeon – Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
SIÊU ÂM CỐT THÉP

SIÊU ÂM CỐT THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu âm cốt thép Model: ZBL-R620 (Code: T08.310) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy dò cốt thép trong bê tông Model: S Profometer 5 (Code:T08.309) Xuất xứ: Proceq – Thụy Sỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077