Máy khoan cọc nhồi | 38 sản phẩm

DAO CẮT ĐẤT BẰNG THÉP

DAO CẮT ĐẤT BẰNG THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dao cắt đất bằng thép Model: T11.008 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
ĐĨA PHÂN CÁCH

ĐĨA PHÂN CÁCH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đĩa phân cách Model: T11.007 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
KHUÔN CBR

KHUÔN CBR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khuôn CBR Model: T11.006 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN VN

MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén đất CBR 50KN Model: T11.002 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN

MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén CBR/Marshall 50KN Model: T11.001 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN TQ

MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN TQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén đất CBR 50KN Model: CBR-1 (Code: T11.003) Xuất xứ: WUXI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Búa thử độ cứng bê tông Model: C380 (Code: T08.300) Xuất xứ: Matest – Italy

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu D150 HQ Model: DK-6DS (Code: T12.048) Xuất xứ: Doohyeon – Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
SIÊU ÂM CỐT THÉP

SIÊU ÂM CỐT THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu âm cốt thép Model: ZBL-R620 (Code: T08.310) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy dò cốt thép trong bê tông Model: S Profometer 5 (Code:T08.309) Xuất xứ: Proceq – Thụy Sỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG ITALIA

MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG ITALIA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy siêu âm bê tông Italia Model: C369 (Code: T08.306) Xuất xứ: Matest – Italy

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
Búa Thử Độ Cứng Bê Tông- Proceq – Thụy Sỹ

Búa Thử Độ Cứng Bê Tông- Proceq – Thụy Sỹ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Búa thử độ cứng bê tông Model: N (Code: T08.302) Xuất xứ: Proceq – Thụy Sỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
SÚNG BẮN BÊ TÔNG

SÚNG BẮN BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Súng bắn bê tông Model: ZC3-A (Code: T08.301) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY THUỶ BÌNH TQ

MÁY THUỶ BÌNH TQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy thuỷ bình Model: DSC432 (code: T20.002) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY THUỶ BÌNH

MÁY THUỶ BÌNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy thuỷ bình Model: C32 (Code: T20.001) Xuất xứ: Sokkia - Nhật Bản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA ĐA NĂNG

MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA ĐA NĂNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kiểm tra vải địa đa năng Model: WDW-100 (Code: T19.002) Xuất xứ: Jingyuan - Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐA NĂNG

MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐA NĂNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kiểm tra vải địa kỹ thuật đa năng Model: TZY-1 (Code:T19.005) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MŨI KHOAN KIM CƯƠNG

MŨI KHOAN KIM CƯƠNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mũi khoan kim cương Xuất xứ: Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG VN

MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu bê tông Model : Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG

MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu bê tông Model: HZ-15B (Code: T12.052) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077