Máy khoan cọc nhồi | 38 sản phẩm

BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

BÚA THỬ ĐỘ CỨNG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Búa thử độ cứng bê tông Model: C380 (Code: T08.300) Xuất xứ: Matest – Italy

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 HQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu D150 HQ Model: DK-6DS (Code: T12.048) Xuất xứ: Doohyeon – Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
SIÊU ÂM CỐT THÉP

SIÊU ÂM CỐT THÉP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu âm cốt thép Model: ZBL-R620 (Code: T08.310) Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

MÁY DÒ CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy dò cốt thép trong bê tông Model: S Profometer 5 (Code:T08.309) Xuất xứ: Proceq – Thụy Sỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG ITALIA

MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG ITALIA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy siêu âm bê tông Italia Model: C369 (Code: T08.306) Xuất xứ: Matest – Italy

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
Búa Thử Độ Cứng Bê Tông- Proceq – Thụy Sỹ

Búa Thử Độ Cứng Bê Tông- Proceq – Thụy Sỹ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Búa thử độ cứng bê tông Model: N (Code: T08.302) Xuất xứ: Proceq – Thụy Sỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
SÚNG BẮN BÊ TÔNG

SÚNG BẮN BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Súng bắn bê tông Model: ZC3-A (Code: T08.301) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY THUỶ BÌNH TQ

MÁY THUỶ BÌNH TQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy thuỷ bình Model: DSC432 (code: T20.002) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY THUỶ BÌNH

MÁY THUỶ BÌNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy thuỷ bình Model: C32 (Code: T20.001) Xuất xứ: Sokkia - Nhật Bản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA ĐA NĂNG

MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA ĐA NĂNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kiểm tra vải địa đa năng Model: WDW-100 (Code: T19.002) Xuất xứ: Jingyuan - Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐA NĂNG

MÁY KIỂM TRA VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐA NĂNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy kiểm tra vải địa kỹ thuật đa năng Model: TZY-1 (Code:T19.005) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MŨI KHOAN KIM CƯƠNG

MŨI KHOAN KIM CƯƠNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mũi khoan kim cương Xuất xứ: Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG VN

MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu bê tông Model : Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG

MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu bê tông Model: HZ-15B (Code: T12.052) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 TQ

MÁY KHOAN LẤY MẪU D150 TQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu D150 Model: HZ-15 (Code: T12.047) Xuất xứ: Trung Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY KHOAN LẤY MẪU D100 HQ

MÁY KHOAN LẤY MẪU D100 HQ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy khoan lấy mẫu D100 HQ Model: DK-5V (Code: T12.046) Xuất xứ: Doohyeon – Hàn Quốc

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ XUYÊN TĨNH

BỘ XUYÊN TĨNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ xuyên tĩnh Model: T12.040 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
BỘ CBR HIỆN TRƯỜNG

BỘ CBR HIỆN TRƯỜNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ CBR hiện trường Model: T12.039 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT 4105A - NHẬT

MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT 4105A - NHẬT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy đo điện trở đất 4105A - Nhật Model: T12.015 Xuất xứ: Nhật Bản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077
PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu rót cát hiện trường Model: T12.006 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-TECH Việt Nam 722 Lê Văn Khương - P.Thới An - Quận 12 - TP . HCM 0933877077