Máy lắc máu | 36 sản phẩm

Máy ly tâm máu 12 ống

Máy ly tâm máu 12 ống

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy ly tâm lâm sàng GCC-S đã được thiết kế cho nhiều ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu đơn giản nhưng mạnh mẽ đặc trưng. Roto mười hai vị trí đi kèm có thể chứa 5mL, 7mL hoặc 10mL nuôi cấy hoặc ống lấy máu và lên đến tám ống 15mL (tất cả các bộ điều hợp được bao gồm). Màn hình LED dễ đọc hiển thị cả thời gian và tốc độ và dễ dàng lập trình. Bộ đếm thời gian sẽ không đếm ngược cho đến khi đặt đạt được tốc độ để đảm bảo phân tách và thử nghiệm của bạn hoạt động như mon muốn. Mở cửa bằng tay được đị

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Máy lắc tiểu cầu

Máy lắc tiểu cầu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: Labcold Nước sản xuất: Anh

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cân lắc túi máu

Cân lắc túi máu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất; Bioelettronica Nước sản xuất: Ý Model: BagMixer BIO33A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896