Máy lọc không khí | 64 sản phẩm

May nen Hitachi 401 DHV M, 500DHM,600HDM, 1200EH,

May nen Hitachi 401 DHV M, 500DHM,600HDM, 1200EH,

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

May nen Hitachi 401 DHV M, 500DHM,600HDM, 1200EH,

May nen Hitachi

May nen Hitachi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

May nen Hitachi

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội

Đầu nối khí KSH06-01S- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Đầu nối khí KSH06-01S- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Van định hướng SY3120-5LZD-C6 phẩm  - KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japa

Van định hướng SY3120-5LZD-C6 phẩm - KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Đầu nối khí KQ2H08-10A - KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Đầu nối khí KQ2H08-10A - KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Xy lanh khí CXSM20-30- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Xy lanh khí CXSM20-30- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Xy lanh khí CDM2B25-50Z- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Xy lanh khí CDM2B25-50Z- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Van điện từ SY3140-BMZ- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Van điện từ SY3140-BMZ- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Van tiết lưu - AS3201F-02-08S- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Van tiết lưu - AS3201F-02-08S- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Đồng hồ áp suất G46-10-02- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Đồng hồ áp suất G46-10-02- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Bộ giảm chấn RBC1007- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Bộ giảm chấn RBC1007- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Xy lanh khí MXS6-10- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Janpan

Xy lanh khí MXS6-10- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Janpan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Đầu nối khí KQ2H06-08A- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC

Đầu nối khí KQ2H06-08A- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Van điện từ SY5140-5GZ-02- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Van điện từ SY5140-5GZ-02- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Bộ lọc khí AR20-02

Bộ lọc khí AR20-02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỔNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN SMC JAPAN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Đồng hồ áp suất G36-10-01

Đồng hồ áp suất G36-10-01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỔNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN SMC JAPAN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Xy lanh khí MXSQ15-75- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

Xy lanh khí MXSQ15-75- chuyên phân phối thiết bị khí nén SMC – Japan và gia công cơ khí Chính Xác.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỔNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN SMC JAPAN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Xy lanh khí CQ2

Xy lanh khí CQ2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- KENT Vietnam – Tổng đại lý phân phối thiết bị khí nén SMC Japan

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227
Ống dẫn khí Tu0604C-100

Ống dẫn khí Tu0604C-100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỔNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN SMC JAPAN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Kent Số 4,Đường số 8, KP4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917115227