Máy móc y tế | 2779 sản phẩm

Cảm biến SPO2 GE Marquette (kiểu Nellcor)

Cảm biến SPO2 GE Marquette (kiểu Nellcor)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Rectangle 11pins Tương thích với monitor: Eagle, Dash, Series Solar, GE Responder 2000, Responder 3000 and Series Tram Modular x50SL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 GE Trusignal TS-SA-D

Cảm biến SPO2 GE Trusignal TS-SA-D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 9pins

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Philips kiểu Masimo

Cảm biến SPO2 Philips kiểu Masimo

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 8pins Tương thích với monitor: Philips: MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8 (công nghệ Masimo)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Budick EK-10

Cáp điện tim Budick EK-10

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: DB 15pin male Tương thích với máy điện tim : Burdick EK-10 ,Elite, Elitell ,E-350,E- 350i,E550,E560

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Burdick 15pin

Cáp điện tim Burdick 15pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins Tương thích với máy điện tim: Eclipse 4, 300, 400, 800, 850, Plus and Premier, Elite II, Eclipse LE II and Atria Systems, Atria 3000, 3100, 6100, 8300, Quinton Eclipse Plus. OEM code: 007704 (Banana), 007725, 007785 (Banana), 012-0844-00, 012-0844-01 (Banana)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Fukuda ME

Cáp điện tim Fukuda ME

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pin Tương thích với monitor: KP-500, KP-500D, Cardisuny

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Fukuda Denshi

Cáp điện tim Fukuda Denshi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector:DB 15pin male Tương thích với máy điện tim : Fukuda Denshi Autocardiner,Cardimax FX-2111,FCP-2155.Fukuda Denshi FX-101, FX-102F, FX-3010, FX-328UY, FCP 2155, FCP 2201, FCP 4101, FCP 4101A, CardiMax FX-7101, FX-7202, FX-7402

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Siemens Hellige

Cáp điện tim Siemens Hellige

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: DB 15pin male connector

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim GE-Marquette

Cáp điện tim GE-Marquette

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: DB 15pin male Tương thích với máy điện tim: Marquette MicroSmart,MAC500, MAC 1200ST. Marquette MAC 400, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, Microsmart M

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Philips 15pin

Cáp điện tim Philips 15pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins Kiểu: Din, Snap, Banana, Clip

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Bionet 15pin

Cáp điện tim Bionet 15pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins Kiểu: Banana, Din, Snap, Clip

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Edan 15pin

Cáp điện tim Edan 15pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins Kiểu: Clip, Din, Banana, Snap

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Cardiette 15pins

Cáp điện tim Cardiette 15pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Schiller 15pin

Cáp điện tim Schiller 15pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 15pins Kiểu: clip, snap, din, banana

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Infinium 12pins

Cáp điện tim Infinium 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Round 12 pins Tương thích với monitor: + Infinium Mira, Vega; + Kontron: 7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon; Larsen & Toubro (L&T Medical) Stellar P, Star 50, 55, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Biolight 12pins

Cáp điện tim Biolight 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 12 pins Tương thích với monitor: + Monitor Biolight Digital A3, A5, A6, A8 + Biolight BLT M7000, BLT M8500, M7000, M8000, M9000, M950

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Fukuda 12pin

Cáp điện tim Fukuda 12pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 12 pins Tương thích với monitor: + Mindray + Datascope Expert + Fukuda Denshi Dynascope DS-5100, DS-5100E, DS-5300W, DS-5400, DS-7001.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Fukuda 12pins

Cáp điện tim Fukuda 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 12 pins Tương thích với monitor DS-7000, DS-7100, DS-7200, DS-7300, DS7101

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim GE Marquette 11pin

Cáp điện tim GE Marquette 11pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 11 pins Tương thích với monitor: Dash 1000, Dash PRO 2000, Dash 2500, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Responder 2000, Responder 3000, Corometrics 120, GE® Vivid 7 Ultrasound, Datex-Ohmeda® E and M Prestin modules and Unity Systems.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp điện tim Colin 6 pin

Cáp điện tim Colin 6 pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 6pin 3/5 điện cực (snap, clip, din, banana, IEC) Tương thích với monitor BP 88/ BP306

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646