Máy nén khí trục vít | 14434 sản phẩm

FILTER DẦU 39026013

FILTER DẦU 39026013

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

FILTER,DEMISTER,S25B,D25B/BCS FILTER,DEMISTER,S25B,D25B/BCS S25B,D25B,D25BCS

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/4'' (5-7 MM)

HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/4'' (5-7 MM)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HẠT HÚT ẨM ALUMINA ACTIVATED (BASF_USA) - Model: F200 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" - Kích thước hạt: 2.0mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm - Trọng lượng: 22.7KG/1bao, 170KG/1thùng, 907KG/1túi - Khả năng chứa nước lớn: Diện tích bề mặt cao dẫn đến mất nước tối ưu. - Mức hao mòn thấp: đặc tính vật lý mạnh mẽ dẫn đến tuổi thọ dài hơn. Ứng dụng: - Sử dụng cho Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Desiccant Air Dryer) - Nhiệt độ điểm sương: -40 oC hoặc -70 oC

HẠT HÚT ẨM ALUMINA, MOLECULAR 18, Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM 0919 243 248
HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 3/16'' (4-6 MM)

HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 3/16'' (4-6 MM)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HẠT HÚT ẨM ALUMINA ACTIVATED (BASF_USA) - Model: F200 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" - Kích thước hạt: 2.0mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm - Trọng lượng: 22.7KG/1bao, 170KG/1thùng, 907KG/1túi - Khả năng chứa nước lớn: Diện tích bề mặt cao dẫn đến mất nước tối ưu. - Mức hao mòn thấp: đặc tính vật lý mạnh mẽ dẫn đến tuổi thọ dài hơn. Ứng dụng: - Sử dụng cho Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Desiccant Air Dryer) - Nhiệt độ điểm sương: -40 oC hoặc -70 oC

HẠT HÚT ẨM ALUMINA, MOLECULAR 18, Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM 0919 243 248
HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/8'' (3-5 MM)

HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/8'' (3-5 MM)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HẠT HÚT ẨM ALUMINA ACTIVATED (BASF_USA) - Model: F200 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" - Kích thước hạt: 2.0mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm - Trọng lượng: 22.7KG/1bao, 170KG/1thùng, 907KG/1túi - Khả năng chứa nước lớn: Diện tích bề mặt cao dẫn đến mất nước tối ưu. - Mức hao mòn thấp: đặc tính vật lý mạnh mẽ dẫn đến tuổi thọ dài hơn. Ứng dụng: - Sử dụng cho Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Desiccant Air Dryer) - Nhiệt độ điểm sương: -40 oC hoặc -70 oC

HẠT HÚT ẨM ALUMINA, MOLECULAR 18, Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM 0919 243 248
HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/16'' (2.0 MM)

HẠT HÚT ẨM BASF F200, SIZE 1/16'' (2.0 MM)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HẠT HÚT ẨM ALUMINA ACTIVATED (BASF_USA) - Model: F200 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" - Kích thước hạt: 2.0mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm - Trọng lượng: 22.7KG/1bao, 170KG/1thùng, 907KG/1túi - Khả năng chứa nước lớn: Diện tích bề mặt cao dẫn đến mất nước tối ưu. - Mức hao mòn thấp: đặc tính vật lý mạnh mẽ dẫn đến tuổi thọ dài hơn. Ứng dụng: - Sử dụng cho Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Desiccant Air Dryer) - Nhiệt độ điểm sương: -40 oC hoặc -70 oC

HẠT HÚT ẨM ALUMINA, MOLECULAR 18, Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM 0919 243 248
CÁNH VAN BƠM BECKER 40 x 4 x 29

CÁNH VAN BƠM BECKER 40 x 4 x 29

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000 Mã số: 90056100003, WN150-065 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 40 (mm) Rộng: 29 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 3.6, U 3.6S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000 Mã số: 90056100003, WN150-065 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 40 (mm) Rộng: 29 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 3.6, U 3.6S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 72 x 4 x 16

CÁNH VAN BƠM BECKER 72 x 4 x 16

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000 Mã số: 90058300003, WN150-162 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 72 (mm) Rộng: 16 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 4.20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000 Mã số: 90058300003, WN150-162 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 72 (mm) Rộng: 16 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 4.20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 171 x 4 x 45

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 171 x 4 x 45

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71234170 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 171 (mm) Rộng: 45 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71234170

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71234170

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71234170 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 171 (mm) Rộng: 45 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 100 x 4 x 39

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 100 x 4 x 39

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71401060 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 100 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV40

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401060

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401060

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71401060 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 100 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV40

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 140 x 4 x 39

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 140 x 4 x 39

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070 Mã số: 71401070 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 140 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070 Mã số: 71401070 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 140 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 182 x 6 x 56

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 182 x 6 x 56

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000 Mã số: 71412000 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 182 (mm) Rộng: 56 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV180/200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000 Mã số: 71412000 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 182 (mm) Rộng: 56 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV180/200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 17 x 1.56 x 3.97

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 17 x 1.56 x 3.97

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71416750 Mã số: 71416750 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 17 (mm) Rộng: 3.97 (mm) Dày: 1.56 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778