Máy nghiền nguyên liệu | 153 sản phẩm

Máy nghiền vải vụn quần áo Hitech-1s600

Máy nghiền vải vụn quần áo Hitech-1s600

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nghiền xay vải giầy da 1 trục tốc độ cao. Máy nghiền vải phế liệu, giầy dép, quần áo Việt nam

Máy nghiền vải vun phế liệu 2 trục Hitech2SS600

Máy nghiền vải vun phế liệu 2 trục Hitech2SS600

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nghiền vải vụn, quần áo, giầy da 2 trục. Máy xay hủy mẫu hoặc làm chất đốt lò. Máy chế tạo Việt Nam bởi HITECHVN Động cơ hộp số

MÁY XAY MÀNG WSGE

MÁY XAY MÀNG WSGE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay màng WSGE dùng cho xay màng mảng PP, PE, màng PVC Công suất: 8--280 kg/h

MÁY XAY NHỰA WSGP

MÁY XAY NHỰA WSGP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa WSGP dùng cho xay các loại nhựa phế nhựa mẩu Công suất 100-600 kg/h

MÁY XAY NHỰA PET VGD

MÁY XAY NHỰA PET VGD

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Pet VGD dùng cho xay chai lọ nhựa, màng mỏng bao jumbo. Công suất 170-1400 kg/h

MÁY XAY NHỰA MÀNG VGY

MÁY XAY NHỰA MÀNG VGY

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa VGY kiểu dao coặp dùng cho xay các loại nhựa mỏng như màng nilon, màng PVC, bìa PVC, bao Jumbo, ... Công suất: 200-1500 kg/h

MÁY XAY NHỰA XIECHENG XC-GY30HP

MÁY XAY NHỰA XIECHENG XC-GY30HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GY dùng cho xay các loại mẩu nhựa, cuống nhựa đế giày dép. công suất 500-800kg/h

MÁY XAY NHỰA XIECHENG XC-GY10HP

MÁY XAY NHỰA XIECHENG XC-GY10HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GY dùng cho xay các loại mẩu nhựa, cuống nhựa đế giày dép. công suất 200-400kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP800

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP800 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 450-600 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP600

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP600 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 350-400 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP500

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP500 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 300-350 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP500

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP500 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 300-350 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP400

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP400

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP400 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 200-250 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP300

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GP300

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP300 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 150-200 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD230

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD230

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GP230 dùng cho xay các loại cuống nhựa, mảnh nhựa Công suất 100-150 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD100HP

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD100HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GD100HP dùng cho xay chai lọ nhựa, PE, PP, Giấy bìa... Công suất: 850-1400 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD75HP

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD75HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GD75HP dùng cho xay chai lọ nhựa, PE, PP, Giấy bìa... Công suất: 700-1200 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD50HP

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD50HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GD30HP dùng cho xay chai lọ nhựa, PE, PP, Giấy bìa... Công suất: 680-1000 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD30HP

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD30HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GD30HP dùng cho xay chai lọ nhựa, PE, PP, Giấy bìa... Công suất: 420-680 kg/h

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD20HP

MÁY XÁY NHỰA XIECHENG XC-GD20HP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa Xiecheng XC-GD20HP dùng cho xay chai lọ nhựa, PE, PP, Giấy bìa... Công suất: 300-460 kg/h