Máy phát điện dân dụng | 155 sản phẩm

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 15.12 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 15.12 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 15.12 KW Kiểu kết nối 3 Pha

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 10.08 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 10.08 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 10.08 KW Kiểu kết nối 3 Pha

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 7.2 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 7.2 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 7.2 KW Kiểu kết nối 1 Pha

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3.96 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3.96 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 3.96 KW Kiểu kết nối 1 Pha

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 5.0 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 5.0 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 5.0 KW

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3.24 KW

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3.24 KW

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Combo hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái Recom + ABB 3.24 KW

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
INVERTER 100 KW - PVS-100-TL-SX

INVERTER 100 KW - PVS-100-TL-SX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Inverter hòa lưới 3 Pha - PVS-100-TL-SX

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
INVERTER 50 KW - PVS-50-TL- SX

INVERTER 50 KW - PVS-50-TL- SX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Inverter hòa lưới 3 Pha 50 KW - PVS-50-TL-SX

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
INVERTER 27.6 KW - TRIO-27.6-TLOUTD-400-S2X

INVERTER 27.6 KW - TRIO-27.6-TLOUTD-400-S2X

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Inverter hòa lưới 3 Pha 27.6 KW - TRIO-27.6-TLOUTD-400-S2X

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
INVERTER 20 KW - TRIO-20.0-TLOUTD-400-S2X

INVERTER 20 KW - TRIO-20.0-TLOUTD-400-S2X

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Inverter hòa lưới 3 Pha 20 KW - TRIO-20.0-TLOUTD-400-S2X

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182
INVERTER 12.5 KW - PVI-12.5-TLOUTD-S

INVERTER 12.5 KW - PVI-12.5-TLOUTD-S

(0 đánh giá)

137,952,000 VND

Inverter hòa lưới 3 Pha - PVI-12.5-TLOUTD-S

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 10 KW - PVI-10.0-TL-OUTD

INVERTER 10 KW - PVI-10.0-TL-OUTD

(0 đánh giá)

124,679,000 VND

Inverter hòa lưới 3 Pha 10 KW - PVI-10.0-TL-OUTD

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 8.5 KW - TRIO-8.5-TL-OUTD-400

INVERTER 8.5 KW - TRIO-8.5-TL-OUTD-400

(0 đánh giá)

119,819,000 VND

Inverter hòa lưới 3 Pha 8.5KW - TRIO-8.5-TL-OUTD-400

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 7.5 KW - TRIO-7.5-TL-OUTD-400

INVERTER 7.5 KW - TRIO-7.5-TL-OUTD-400

(0 đánh giá)

116,080,000 VND

Inverter Hòa Lưới 3 Pha 7.5 KW - TRIO-7.5-TL-OUTD-400

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 5.8KW - TRIO-5.8-TL-OUTD-400

INVERTER 5.8KW - TRIO-5.8-TL-OUTD-400

(0 đánh giá)

105,144,000 VND

Inverter Hòa Lưới 3 Pha - TRIO-5.8-TL-OUTD-400

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 6KW - UNO-DM-6.0TL-PLUS-SB-QU

INVERTER 6KW - UNO-DM-6.0TL-PLUS-SB-QU

(0 đánh giá)

87,731,000 VND

Inverter Hòa Lưới 1 Pha - 6.0 KW UNO-DM-6.0TL-PLUS-SB

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 5KW - UNO-DM-5.0TL-PLUS-SB-QU

INVERTER 5KW - UNO-DM-5.0TL-PLUS-SB-QU

(0 đánh giá)

75,019,000 VND

Inverter Hòa Lưới 1 Pha 5.0 KW - UNO-DM-5.0TL-PLUS-SB

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 4.0KW - UNO-DM-4.0TL-PLUS-SB-QU

INVERTER 4.0KW - UNO-DM-4.0TL-PLUS-SB-QU

(0 đánh giá)

68,382,000 VND

Inverter Hòa Lưới 1 Pha 4.0 KW - UNO-DM-4.0TL-PLUS-SB

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 3.3 KW - UNO-DM-3.3TL-PLUS-SB-QU

INVERTER 3.3 KW - UNO-DM-3.3TL-PLUS-SB-QU

(0 đánh giá)

61,465,000 VND

Inverter Hòa Lưới 1 Pha 3.3 KW UNO-DM-3.3TL-PLUS-SB

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng
INVERTER 3 KW - UNO-DM-3.0TL-PLUS-SB-QU

INVERTER 3 KW - UNO-DM-3.0TL-PLUS-SB-QU

(0 đánh giá)

56,231,000 VND

Inverter Hòa Lưới 1 Pha 3KW - UNO-DM-3.0TL-PLUS-SB

Công Ty Cổ Phần Thixavi Tổ 36, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0868 944 777 - 0935 100 182 Thêm vào giỏ hàng