Máy sấy UV | 10 sản phẩm

Tủ sấy công nghiệp 112 lít

Tủ sấy công nghiệp 112 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0112 - 112 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt

Tủ sấy công nghiệp 343 lít

Tủ sấy công nghiệp 343 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0343 - 343 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt

Tủ sấy công nghiệp 490 lít

Tủ sấy công nghiệp 490 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0490 - 490 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt.

Tủ sấy công nghiệp 686 lít

Tủ sấy công nghiệp 686 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0686 - 686 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt.

Tủ sấy công nghiệp 980 lít

Tủ sấy công nghiệp 980 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0980 - 980 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt.

Tủ sấy công nghiệp 1000 lít

Tủ sấy công nghiệp 1000 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL1000 - 1000 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt.

Tủ sấy công nghiệp 1400 lít

Tủ sấy công nghiệp 1400 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL 1400 - 1400 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt

Tủ sấy công nghiệp 1800 lít

Tủ sấy công nghiệp 1800 lít

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL 1800 - 1800 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt

Tủ sấy công nghiệp 343 lít

Tủ sấy công nghiệp 343 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tủ sấy Công Nghiệp France Etuves Model XL0343 - 343 lít có độ chính xác và hiệu quả cao, sự chính xác này vẫn được duy trì khi nhiệt độ lên đến 300 độ C. Tủ sấy XL phù hợp cho tất cả các ứng dụng:sấy khô,làm nóng,bảo quản nhiệt

BĂNG TẢI SẤY UV

BĂNG TẢI SẤY UV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG DỤNG SẤY CÁC LOẠI SẢN PHẨM IN MỰC UV ,KÍNH , GỔ,KIM LOẠI.V.V

CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY IN LỤA PHÚ KHANG 381/4 LÊ VĂN QUỚI, Q,BÌNH TÂN ,TPHCM 0936650465