Máy tạo viên hoàn đông dược, máy vo viên FL-60

Công suất: 180 wat

Sản lượng: 20- 30 kg/giờ 

Nguồn điện: 220V 

Trọng lượng: 25 kg

 

 

Kích thước máy: