Máy thổi nhiệt | 1 sản phẩm

Watlow heater vietnam

Watlow heater vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Watlow là nhà thiết kế tùy chỉnh lớn nhất và nhà sản xuất của máy sưởi điện công nghiệp, cảm biến và bộ điều khiển; với các văn phòng và cơ sở sản xuất trên toàn thế giới. Watlow mang chuyên môn nhiệt của mình cho nhiều ứng dụng, bao gồm xử lý bán dẫn, quy trình năng lượng, dầu diesel, thiết bị dịch vụ thực phẩm, khoa học đời sống và những người khác.