Máy thu CATV quang | 2 sản phẩm

Thiết bị Decoder

Thiết bị Decoder

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ IRD thu và giải mã MPEG -2 và MPEG -4

CTy TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023, Đường CC2, KCN Tân Bình,P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 0973915991
Giải pháp kết hợp các nguồn kênh SD/HD từ SCTV, K+, HTVC, VTC, AVG

Giải pháp kết hợp các nguồn kênh SD/HD từ SCTV, K+, HTVC, VTC, AVG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giải pháp hoàn chỉnh cho việc kết hợp các nguồn kênh từ: - Truyền hình kỹ thuật số của SCTV (DVB-C) với - Các kênh khoá mã dạng SD của K+, HTVC, VTC, AVG với - Các kênh khoá mã dạng HD của K+, HTVC, VTC, AVG, ... với - Các kênh thu miễn phí từ vệ tinh

Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B 023, Đường CC2, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú 08 6264 6077