Mây tre đan | 24 sản phẩm

ỐNG ĐỦA ĐÔI VUÔNG GM-10

ỐNG ĐỦA ĐÔI VUÔNG GM-10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: W8 x L8 x H10/15 Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
ỐNG ĐỦA ĐÔI TRÒN GM-09

ỐNG ĐỦA ĐÔI TRÒN GM-09

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: D8 x H10/15 Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY NHỰA GIẢ MÂY GM-08

KHAY NHỰA GIẢ MÂY GM-08

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khay nhựa giả mây GM-08 đựng vật dụng giấy ăn, đủa, muỗng, các lọ gia vị và lọ tăm Mã: GM-08 Kích thước: W20 x L30 x H1 10 x H2 15 cm Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY NHỰA GIẢ MÂY GM-07

KHAY NHỰA GIẢ MÂY GM-07

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-07 Kích thước: L180 x W80 x H50 mm Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP ĐỰNG GIẤY CHỮ NHẬT  GM-06

HỘP ĐỰNG GIẤY CHỮ NHẬT GM-06

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-06 Kích thước: 12 x 23 x 10 cm Chất liệu: nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP ĐỰNG GIẤY VUÔNG  GM-05

HỘP ĐỰNG GIẤY VUÔNG GM-05

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-05 Kích thước: 12 x 12 x 10 cm Chất liệu: nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KỆ MÂY ĐỰNG TẠP CHÍ 3 TẦNG GM-04

KỆ MÂY ĐỰNG TẠP CHÍ 3 TẦNG GM-04

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-03 Chất liệu: nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY TRƯNG BÀY MINIBAR GM-03

KHAY TRƯNG BÀY MINIBAR GM-03

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-03 Kích thước: L250 x W350 x H70 mm Chất liệu: Giỏ mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SỌT NHỰA GIẢ MÂY TRÒN GM-02

SỌT NHỰA GIẢ MÂY TRÒN GM-02

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-02 Kích cỡ: (ø) 400mm x (H) 500 mm Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SỌT NHỰA GIẢ MÂY VUÔNG GM-01

SỌT NHỰA GIẢ MÂY VUÔNG GM-01

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã: GM-01 Kích cỡ: L300 x W250 x H380 mm Chất liệu: Nhựa giả mây

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
wrought iron candle holder

wrought iron candle holder

(1 đánh giá)

12 USD

wrought iron candle holder

Bộ mẫu sản phẩm ấm giữ nhiệt

Bộ mẫu sản phẩm ấm giữ nhiệt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Bộ lư hương bàn thờ.

Bộ lư hương bàn thờ.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Khay đựng đồ trang sức.

Khay đựng đồ trang sức.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Khay 5 món.

Khay 5 món.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Bộ sản phẩm 3 chi tiết

Bộ sản phẩm 3 chi tiết

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Khay hoa quả

Khay hoa quả

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Khay hoa quả

Khay hoa quả

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Khay bánh kẹo.

Khay bánh kẹo.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.

Ấm giữ nhiệt.

Ấm giữ nhiệt.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm hoàn toàn bằng mây-tre.