Thông số kỹ thuật :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm màng Nylon MiMi!Tags: , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,