Mitsubishi | 60 sản phẩm

Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso canter 4.7 chở kính tải 2 tấn, thùng dài 4,2 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4

Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso canter 8.2 thùng bạt gắn bửng nâng hạ tải 4,1 tấn, thùng dài 5,5 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4

Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso 8.2 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt, tải 3,45 tấn, thùng dài 4,8 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4

Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso 8 tấn Fighter thùng kín tải 8,4 tấn, thùng dài 7,6 mét, cao 2,32 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso canter 4.7 thùng lửng tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4

Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso Canter 4.7 thùng kín tải 1,8 tấn, thùng dài 4,1 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso canter 4.7 thùng lửng gắn bửng nâng hạ, tải 1,6 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso canter 4.7 thùng kín, tải 1,995 tấn, thùng dài 4,3 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4

Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso FI chở gia cầm, tải 5,85 tấn, thùng dài 5,7 mét, cao 2,1 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4

Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso 3 chân FJ chở khí hóa lỏng LPG, dung tích 20 m3 Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso FI thùng kín, tải 7,2 tấn, thùng dài 5,7 mét Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4

Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Fuso 8 tấn chở Pallet chứa gỗ ván, thùng dài 5,55 mét, tải 8,1 tấn Euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PH1R, thùng dài 5,8 mét, tải 5,45 tấn, euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng tải Fuso FA - FAV1PF1R - Thùng dài 5,2 mét, tải 5,6 tấn euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4

xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

xe tải fuso 3 chân fj chở gia súc, tải 13,1 tấn, thùng cao 2,28 mét euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
BÁN CABIN XE TRỘN BÊ TÔNG CAMC, CABIN XE BEN CAMC, XE THÙNG, XE ĐẦU KÉO CAMC...

BÁN CABIN XE TRỘN BÊ TÔNG CAMC, CABIN XE BEN CAMC, XE THÙNG, XE ĐẦU KÉO CAMC...

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BÁN CABIN XE TRỘN BÊ TÔNG CAMC, CABIN XE BEN CAMC, XE THÙNG, XE ĐẦU KÉO CAMC... Bán cabin tổng thành, cabin mộc xe CAMC. Cabin tổng thành có đầy đủ nội thất, ngoại thất như: Badsoc, xương badsoc, đèn, bậc lên xuống, cột hút gió, vô lăng, cần số, đài radio, điều hòa... Cabin tổng thành đã được sơn và lắp ráp hoàn thiện. Có nhiều màu để quý vị lựa chọn. ( Trong bài là hình ảnh cabin xe trộn bê tông CAMC) Điện thoại liên hệ- Zalo- Viber- Wechat: 093 232 2938 Xin chân thành cám ơn!

CÔNG TY TNHH HD VINA QUỐC TẾ Trụ sở chính:X. Ba Trại- H. Ba Vì- TP. Hà Nội. Chi nhánh HN: Km14- QL1A- Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội 093 232 2938 . Tel: (024) 625 925 14
Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4

Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu kéo 2 cầu Fuso fv517 44t premium giao ngay, giá đặc biệt euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4

xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

xe ô tô kéo chở xe hino xzu730l euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4

xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

xe tải thùng mui bạt fuso fi tải 7.25 tấn euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268
xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4

xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

xe ô tô kéo xe fuso fighter 16 sl euro 4

HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI KM Số 08, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội 0903410268