Mitsubishi | 231 sản phẩm

Thaco Forland FD650 - 4WD

Thaco Forland FD650 - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 6,4 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD500 - 4WD

Thaco Forland FD500 - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 4,99 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD500

Thaco Forland FD500

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 4,99 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Xe tải Thaco Forland FC950 - 4WD

Xe tải Thaco Forland FC950 - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 2,49 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD25

Thaco Forland FD25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 2,49 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Xe tải Thaco Forland FC950 - 4WD

Xe tải Thaco Forland FC950 - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 6,85T

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD950

Thaco Forland FD950

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 8,37 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD900

Thaco Forland FD900

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 7,9 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD850 - 4WD

Thaco Forland FD850 - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 7,58 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD850

Thaco Forland FD850

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 7,82 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD650

Thaco Forland FD650

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 6,5 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD500A - 4WD

Thaco Forland FD500A - 4WD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 3,49 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD350

Thaco Forland FD350

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 3,49 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Forland FD345

Thaco Forland FD345

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tải trọng: 3,49 Tấn

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385
Thaco Ollin 120 Thùng Kín, Tải 7.1 Tấn

Thaco Ollin 120 Thùng Kín, Tải 7.1 Tấn

(0 đánh giá)

599,200,000 VND

Tải trọng: 7,1 Tấn Kích Thước Thùng: 6.150 x 2.100 x 2.040 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng
Thaco Ollin 120 Thùng Mui Bạt, Tải 7.1 Tấn

Thaco Ollin 120 Thùng Mui Bạt, Tải 7.1 Tấn

(0 đánh giá)

589,600,000 VND

Tải trọng: 7,1 Tấn Kích Thước Thùng: 6.150 x 2.100 x 2.040 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng
Thaco Ollin 700 Thùng Mui Bạt, Tải 3.49 Tấn

Thaco Ollin 700 Thùng Mui Bạt, Tải 3.49 Tấn

(0 đánh giá)

406,900,000 VND

Tải trọng: 3.49 Tấn Kích thước thùng: 4350 x 1870 x 1830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng
Thaco Ollin 490 Thùng Mui Bạt, Tải 2.15 Tấn

Thaco Ollin 490 Thùng Mui Bạt, Tải 2.15 Tấn

(0 đánh giá)

405,000,000 VND

Tải trọng: 2.15 Tấn Kích thước thùng: 4350 x 1870 x 1830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng
Thaco Ollin 500 Thùng Mui Bạt, Tải 4.9 Tấn

Thaco Ollin 500 Thùng Mui Bạt, Tải 4.9 Tấn

(0 đánh giá)

469,600,000 VND

Tải trọng: 4,900 Tấn Kích Thước Thùng: 4350 x 2020 x 1970 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng
Thaco Ollin 700 Thùng Kín, Tải 3.49 Tấn

Thaco Ollin 700 Thùng Kín, Tải 3.49 Tấn

(0 đánh giá)

411,700,000 VND

Tải trọng: 3.49 Tấn Kích thước thùng: 4350 x 1870 x 1830 mm HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÊN ĐẾN 80%

THACO AN SƯƠNG 2921 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 0938.902.844 - 0765311385 Thêm vào giỏ hàng