MÔI TRƯỜNG VI SINH, HÓA CHẤT VI SINH, MEN VI SINH

(1 đánh giá)

Mã SP: 354171
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Neogen vietnam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :12-11-2016 07:28:53

XÁC ĐỊNH E.COLI, COLIFORM, SALMONELLA, TPC, TỔNG KHUẨN HIẾU KHÍ, STAPHYLOCOCCUS, LISTERIA, VIBRIO, NẤM MEN, NẤM MỐC, ENTROBACTERIACEAE, SHIGELLA...kiểm nhanh, 24h, test nhanh
ISO 4833:2003
ISO 6222: 1999
ISO 4832:2006
ISO 4831 - 2006
ISO 9308-1: 2000 / TCVN 6187:2009
ISO 9309-1990 / TCVN 6187-2006
ISO 7251:2005
ISO 6887
ISO 9309-2000 / TCVN 6187-2009
ISO 9309-1990 / TCVN 6187-2006
NMKL 125-2005
ISO 6579:2002
NMKL 144: 2005
ISO 6888:1999
ISO 6888:2004
ISO 21527:2008
ISO 21567:

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ - HÓA CHẤT - DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Q12

0974948181

thietbithinghiem@yahoo.com

https://neogen.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
7100A - Tryptic Soy Agar 500g 7320A - MacConkey Agar w/ Sorbitol - 500g
7100B - Tryptic Soy Agar 2kg 7320B - MacConkey Agar w/Sorbitol - 2kg
7100C - Tryptic Soy Agar 10kg 7320C - MacConkey Agar w/Sorbitol - 10kg
7101A - Mueller Hinton Agar 500g 7324A - Lauryl Tryptose Broth 500g
7101B - Mueller Hinton Agar 2kg 7324B - Lauryl Tryptose Broth 2kg
7101C - Mueller Hinton Agar 10kg 7324C - Lauryl Tryptose Broth 10kg
7102A - MacConkey Agar 500g 7329A - Pseudomonas Isolation Agar - 500g
7102B - MacConkey Agar 2kg 7329B - Pseudomonas Isolation Agar - 2kg
7102C - MacConkey Agar10kg 7329C - Pseudomonas Isolation Agar - 10kg
7103A - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g 7336A - Beta-SSA Agar 500g
7103B - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 2kg 7336B - Beta-SSA Agar 2kg
7103C - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 10kg 7336C - Beta-SSA Agar 10kg
7104A - GC Agar 500gm 7338A - Dextrose Tryptone Broth - 500g
7104B - GC Agar 2kg 7338B - Dextrose Tryptone Broth - 2kg
7104C - GC Agar 10kg 7338C - Dextrose Tryptone Broth - 10kg
7105A - Letheen Broth Base 500g 7340A - Dextrose Tryptone Agar 500g
7105B - Letheen Broth Base 2kg 7340B - Dextrose Tryptone Agar 2kg
7105C - Letheen Broth Base 10 Kg 7340C - Dextrose Tryptone Agar 10kg
7110A - Cooked Meat Medium 500g 7341A - Malt Extract - 500g
7110B - Cooked Meat Medium 2kg 7341B - Malt Extract - 2kg
7110C - Cooked Meat Medium 10kg 7341C - Malt Extract - 10kg
7112A - Baird Parker Agar 500g 7347A - Tryptose Agar - 500g
7112B - Baird Parker Agar 2kg 7347B - Tryptose Agar - 2kg
7112C - Baird Parker Agar 10kg 7347C - Tryptose Agar - 10kg
7113A - Bismuth Sulfite Agar 500g 7349A - Tomato Juice Agar 500g
7113B - Bismuth Sulfite Agar 2kg 7349B - Tomato Juice Agar 2kg
7113C - Bismuth Sulfite Agar 10kg 7349C - Tomato Juice Agar 10kg
7115A - Brain-Heart Infusion Agar 500g 7350A - Corn Meal Agar 500g
7115B - Brain-Heart Infusion Agar 2kg 7350B - Corn Meal Agar 2kg
7115C - Brain-Heart Infusion Agar 10kg 7350C - Corn Meal Agar 10kg
7116A - Brain-Heart Infusion Broth 500g 7351A - Tryptone 500g
7116B - Brain-Heart Infusion Broth 2kg 7351B - Tryptone 2kg
7116C - Brain-Heart Infusion Broth 10kg 7351C - Tryptone 10kg
7117A - Brilliant Green Agar 500g 7352A - Skim Milk 500g
7117B - Brilliant Green Agar 2kg 7352B - Skim Milk 2kg
7117C - Brilliant Green Agar 10kg 7352C - Skim Milk 10kg
7118A - Letheen Agar Base 500g 7359A - Violet Red Bile Agar w/MUG 500g
7118B - Letheen Agar Base 2kg 7359B - Violet Red Bile Agar W/MUG 2kg
7118C - Letheen Agar Base 10kg 7359C - Violet Red Bile Agar w/MUG 10kg
7119A - Brilliant Green Bile Broth 2% 500g 7361A - EC Medium w/MUG 500g
7119B - Brilliant Green Bile Broth 2% 2kg 7361B - EC Medium w/MUG 2kg
7119C - Brilliant Green Bile Broth 2% 10kg 7361C - EC Medium w/MUG 10kg
7120A - Brucella Agar - 500g 7363A - YM Broth - 500g
7120B - Brucella Agar - 2kg 7363B - YM Broth - 2kg
7120C - Brucella Agar - 10kg 7363C - YM Broth - 10kg
7121A - Brucella Broth - 500g 7365A - Peptone Water 500g
7121B - Brucella Broth - 2kg 7365B - Peptone Water 2kg
7121C - Brucella Broth - 10kg 7365C - Peptone Water 10kg
7122A - CLED Agar 500g 7367A - Tryptose Broth - 500g
7122B - CLED Agar 2kg 7367B - Tryptose Broth - 2kg
7122C - CLED Agar 10kg 7367C - Tryptose Broth - 10kg
7123A - Casman Medium Base 500g 7375A - D/E Neutralizing Agar - 500g
7123B - Casman Medium Base 2kg 7375B - D/E Neutralizing Agar - 2kg
7123C - Casman Medium Base 10kg 7375C - D/E Neutralizing Agar - 10kg
7125A - Columbia Blood Agar Base - 500g 7378A - MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g
7125B - Columbia Blood Agar Base - 2kg 7378B - MacConkey Agar w/o CV & Salt 2kg
7125C - Columbia Blood Agar Base - 10kg 7378C - MacConkey Agar w/o CV & Salt 10kg
7126A - Columbia CNA Agar 500g 7380A - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g
7126B - Columbia CNA Agar 2kg 7380B - Phosphate buffer, pH 7.2 - 2kg
7126C - Columbia CNA Agar 10kg 7380C - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 10kg
7127A - Columbia Broth - 500g 7385A - Clostridium Difficile Agar 500g
7127B - Columbia Broth - 2kg 7385B - Clostridium Difficile Agar 2kg
7127C - Columbia Broth - 10kg 7385C - Clostridium Difficile Agar 10kg
7129A - DNase Test Agar 500g 7389A - MIO Medium - 500g
7129B - DNase Test Agar 2kg 7389B - MIO Medium - 2kg
7129C - DNase Test Agar 10kg 7389C - MIO Medium - 10kg
7130A - Deoxycholate Agar - 500g 7390A - R2A Agar - 500g
7130B - Deoxycholate Agar - 2Kg 7390B - R2A Agar - 2kg
7130C - Deoxycholate Agar - 10Kg 7390C - R2A Agar - 10kg
7133A - Bile Esculin Azide Agar - 500g 7391A - MacConkey Agar, CS 500g
7133B - Bile Esculin Azide Agar - 2kg 7391B - MacConkey Agar, CS 2kg
7133C - Bile Esculin Azide Agar - 10 kg 7391C - MacConkey Agar, CS 10kg
7134A - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g 7392A - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g
7134B - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 2kg 7392B - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 2Kg
7134C - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 10kg 7392C - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 10kg
7137A - Fluid Thioglycollate Medium 500g 7396A - m-FC Broth - 500 g
7137B - Fluid Thioglycollate Medium 2kg 7396B - m-FC Broth - 2kg
7137C - Fluid Thioglycollate Medium 10kg 7396C - m-FC Broth - 10kg
7138A - Hektoen Enteric Agar 500g 7397A - m FC Agar - 500g
7138B - Hektoen Enteric Agar 2kg 7397B - m FC Agar - 2kg
7138C - Hektoen Enteric Agar 10kg 7397C - m FC Agar - 10kg
7140A - Kligler Iron Agar - 500g 7398A - Listeria Enrichment Broth 500g
7140B - Kligler Iron Agar - 2kg 7398B - Listeria Enrichment Broth 2kg
7140C - Kligler Iron Agar - 10kg 7398C - Listeria Enrichment Broth 10kg
7141A - Lactose Broth 500g 7405A - Selective Strep Agar, Modified #2 500g
7141B - Lactose Broth 2kg 7405B - Selective Strep Agar, Modified #2 2kg
7141C - Lactose Broth 10kg 7405C - Selective Strep Agar, Modified #2 10kg
7142A - Lauryl Sulfate Broth 500g 7406A - Lactobacilli MRS Broth - 500g
7142B - Lauryl Sulfate Broth 2kg 7406B - Lactobacilli MRS Broth - 2kg
7142C - Lauryl Sulfate Broth 10kg 7406C - Lactobacilli MRS Broth - 10kg
7143A - Mannitol Salt Agar - 500g 7409A - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g
7143B - Mannitol Salt Agar - 2kg 7409B - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 2kg
7143C - Mannitol Salt Agar - 10kg 7409C - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 10kg
7145A - Nutrient Agar 500g 7418A - Buffered Peptone Water 500g
7145B - Nutrient Agar 2kg 7418B - Buffered Peptone Water 2kg
7145C - Nutrient Agar 10kg 7418C - Buffered Peptone Water 10kg
7146A - Nutrient Broth 500g 7419A - Mycobiotic Agar 500g
7146B - Nutrient Broth 2kg 7419B - Mycobiotic Agar 2kg
7146C - Nutrient Broth 10kg 7419C - Mycobiotic Agar 10kg
7147A - Phenylethanol Agar - 500g 7420A - MRSA Agar Base - 500g
7147B - Phenylethanol Agar - 2kg 7420B - MRSA Agar Base - 2kg
7147C - Phenylethanol Agar - 10kg 7420C - MRSA Agar Base - 10kg
7148A - Phenol Red Broth Base - 500g 7421A - mTEC Agar 500g
7148B - Phenol Red Broth Base - 2kg 7421B - mTEC Agar 2kg
7148C - Phenol Red Broth Base - 10kg 7421C - mTEC Agar 10kg
7149A - Potato Dextrose Agar 500g 7425A - Violet Red Bile Glucose Agar 500g
7149B - Potato Dextrose Agar 2kg 7425B - Violet Red Bile Glucose Agar 2kg
7149C - Potato Dextrose Agar 10kg 7425C - Violet Red Bile Glucose Agar 10kg
7150A - Sabouraud Dextrose Agar 500g 7428A - Oxford Listeria Agar 500g
7150B - Sabouraud Dextrose Agar 2kg 7428B - Oxford Listeria Agar 2kg
7150C - Sabouraud Dextrose Agar 10kg 7428C - Oxford Listeria Agar 10kg
7152A - Salmonella Shigella Agar 500g 7442A - Bacillus Cereus Agar Base - 500g
7152B - Salmonella Shigella Agar 2kg 7442B - Bacillus Cereus Agar Base - 2kg
7152C - Salmonella Shigella Agar 10kg 7442C - Bacillus Cereus Agar Base - 10kg
7153A - Schaedler Agar 500g 7443A - Campy Selective Agar Base - 500g
7153B - Schaedler Agar 2kg 7443B - Campy Selective Agar Base - 2kg
7153C - Schaedler Agar 10kg 7443C - Campy Slective Agar Base - 10kg
7154A - Schaedler Broth 500g 7451A - m-TGE Broth 500g
7154B - Schaedler Broth 2kg 7451B - m-TGE Broth 2kg
7154C - Schaedler Broth 10kg 7451C - m-TGE Broth 10kg
7155A - Selenite Broth - 500g 7456A - Malt Agar 500g
7155B - Selenite Broth - 2kg 7456B - Malt Agar 2kg
7155C - Selenite Broth - 10kg 7456C - Malt Agar 10kg
7156A - Simmons Citrate Agar 500g 7458A - Pseudomonas Cepacia Agar 500g
7156B - Simmons Citrate Agar 2kg 7458B - Pseudomonas Cepacia Agar 2kg
7156C - Simmons Citrate Agar 10kg 7458C - Pseudomonas Cepacia Agar 10kg
7157A - Standard Methods Agar 500g 7465A - Lactalbumin Hydrolysate 500g
7157B - Standard Methods Agar 2kg 7465B - Lactalbumin Hydrolysate - 2Kg
7157C - Standard Methods Agar 10kg 7465C - Lactalbumin Hydrolysate 10kg
7160A - Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g 7471A - Nutrient Gelatin 500g
7160B - Thioglycollate Medium w/o Indicator 2kg 7471B - Nutrient Gelatin 2kg
7160C - Thioglycollate Medium w/o Indicator 10kg 7471C - Nutrient Gelatin 10kg
7161A - Todd Hewitt Broth 500g 7485A - PPLO Broth w/o CV 500g
7161B - Todd Hewitt Broth 2kg 7485B - PPLO Broth w/o CV 2kg
7161C - Todd Hewitt Broth 10kg 7485C - PPLO Broth w/o CV 10kg
7162A - Triple Sugar Iron Agar 500g 7488A - W-L Nutrient Medium - 500g
7162B - Triple Sugar Iron Agar 2kg 7488B - W-L Nutrient Medium - 2kg
7162C - Triple Sugar Iron Agar 10kg 7488C - W-L Nutrient Medium - 10kg
7163A - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g 7495A - Letheen Agar Base, Modified 500g
7163B - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 2kg 7495B - Letheen Agar Base, Modified 2kg
7163C - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 10kg 7495C - Letheen Agar Base, Modified 10kg
7164A - Tryptic Soy Broth 500g 7496A - Letheen Broth Base, Modifed - 500g
7164B - Tryptic Soy Broth 2kg 7496B - Letheen Broth Base, Modified - 2kg
7164C - Tryptic Soy Broth 10kg 7496C - Letheen Broth Base, Modified - 10kg
7165A - Violet Red Bile Agar 500g 7500A - Presence Absence Broth - 500g
7165B - Violet Red Bile Agar 2kg 7500B - Presence Absence Broth - 2kg
7165C - Violet Red Bile Agar 10kg 7500C - Presence Absence Broth - 10kg
7166A - XLD Agar 500g 7502A - Fraser Broth Base 500g
7166B - XLD Agar 2kg 7502B - Fraser Broth Base 2kg
7166C - XLD Agar 10kg 7502C - Fraser Broth Base 10kg
7173A - Littman Agar 500g 7506A - EC Medium, Modified 500g
7173B - Littman Agar 2kg 7506B - EC Medium, Modified 2kg
7173C - Littman Agar 10kg 7506C - EC Medium, Modified 10kg
7178A - Agar, Bacteriological 500g 7510A - Universal Preenrichment Broth - 500g
7178B - Agar, Bacteriological 2kg 7510B - Universal Preenrichment Broth - 2kg
7178C - Agar, Bacteriological 10kg 7510C - Universal Preenrichment Broth - 10kg
7179A - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 500g 7511A - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g
7179B - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 2kg 7511B - Rappaport Vassiliadis (MSRV) - 2kg
7179C - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 10kg 7511C - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) - 10kg
7180A - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Pep S) 500g 7512A - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g
7180B - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Peptone S) 2Kg 7512B - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 2kg
7180C - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Pep S) 10KG 7512C - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 10kg
7181A - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 500g 7517A - XLT4 Agar - 500g
7181B - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 2kg 7517B - XLT4 Agar - 2kg
7181C - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 10kg 7517C - XLT4 Agar - 10kg
7182A - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 500g 7520A - HC Agar Base - 500g
7182B - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 2kg 7520B - HC Agar Base - 2kg
7182C - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 7520C - HC Agar Base - 10kg
7184A - Yeast Extract 500g 7525A - YM Agar 500g
7184B - Yeast Extract 2kg 7525B - YM Agar 2kg
7184C - Yeast Extract 10kg 7525C - YM Agar 10kg
7185A - MacConkey Broth - 500g 7526A - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 500g
7185B - MacConkey Broth - 2kg 7526B - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 2kg
7185C - MacConkey Broth - 10kg 7526C - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 10kg
7186A - Deoxycholate Citrate Agar 500g 7527A - Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 500g
7186B - Deoxycholate Citrate Agar 2kg 7527B - Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 2kg
7186C - Deoxycholate Citrate Agar 10kg 7527C - Campy Blood Free Select Med (CCDA) 10KG
7187A - Tergitol Agar 500g 7531A - Fastidious Anaerobe Agar 500g
7187B - Tergitol Agar 2kg 7531B - Fastidious Anaerobe Agar 2kg
7187C - Tergitol Agar 10kg 7531C - Fastidious Anaerobe Agar 10kg
7190A - M-Green Yeast and Fungi Broth 500g 7532A - Potato Infusion Agar 500g
7190B - M-Green Yeast and Fungi Broth 2kg 7532B - Potato Infusion Agar 2kg
7190C - M-Green Yeast and Fungi Broth 10kg 7532C - Potato Infusion Agar 10kg
7191A - BIGGY Agar 500g 7543A - Lactobacilli MRS Agar 500g
7191B - BIGGY Agar 2kg 7543B - Lactobacilli MRS Agar 2kg
7191C - BIGGY Agar 10kg 7543C - Lactobaciili MRS Agar 10kg
7195A - Hemoglobin Powder 500g 7544A - m-Enterococcus Agar 500g
7195B - Hemoglobin Powder 2kg 7544B - m-Enterococcus Agar 2kg
7195C - Hemoglobin Powder 10kg 7544C - m-Enterococcus Agar 10kg
7202A - Gelatin - 500g 7558A - Agar, Select 500g
7202B - Gelatin - 2kg 7558B - Agar, Select 2kg
7202C - Gelatin - 10kg 7558C - Agar, Select 10kg
7203A - Dextrose (Glucose) 500g 7562A - D/E Neutralizing Broth - 500g
7203B - Dextrose (Glucose) 2kg 7562B - D/E Neutralizing Broth - 2kg
7203C - Dextrose (Glucose) 10kg 7562C - D/E Neutralizing Broth - 10kg
7204A - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons 500g 7574A - Universal Beer Agar 500g
7204B - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons - 2kg 7574B - Universal Beer Agar 2kg
7204C - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons - 10kg 7574C - Universal Beer Agar 10kg
7205A - Fungisel Agar 500g 7579A - Buffered Listeria Enrichment Broth 500g
7205B - Fungisel Agar 2kg 7579B - Buffered Listeria Enrichment Broth 2kg
7205C - Fungisel Agar 10kg 7579C - Buffered Listeria Enrichment Broth 10kg
7206A - EC Medium 500g 7585A - Potato Dextrose Broth - 500g
7206B - EC Medium 2kg 7585B - Potato Dextrose Broth - 2kg
7206C - EC Medium 10kg 7585C - Potato Dextrose Broth - 10kg
7207A - Vogel and Johnson Agar 500g 7586A - Charcoal Agar 500g
7207B - Vogel and Johnson Agar 2kg 7586B - Charcoal Agar 2kg
7207C - Vogel and Johnson 10kg 7586C - Charcoal Agar 10kg
7210A - TCBS Agar 500g 7587A - Orange Serum Agar Base 500g
7210B - TCBS Agar 2kg 7587B - Orange Serum Agar Base 2kg
7210C - TCBS Agar 10kg 7587C - Orange Serum Agar Base 10kg
7211A - Lysine Iron Agar 500g 7591A - DRBC Agar 500g
7211B - Lysine Iron Agar 2kg 7591B - DRBC Agar 2kg
7211C - Lysien Iron Agar 10kg 7591C - DRBC Agar 10kg
7213A - LB Agar, Miller - 500g 7592A - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 500g
7213B - LB Agar, Miller - 2Kg 7592B - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 2kg
7213C - LB Agar, Miller - 10Kg 7592C - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 10kg
7216A - Oxbile (Oxgall) - 500g 7601A - A-1 Medium 500g
7216B - Oxbile (Oxgall) - 2kg 7601B - A-1 Medium 2kg
7216C - Oxbile (Oxgall) - 10kg 7601C - A-1 Medium 10kg
7218A - GN Broth (Hajna) - 500g 7603A - EE Broth Mossel 500g
7218B - GN Broth (Hajna) - 2kg 7603B - EE Broth 2 kg
7218C - GN Broth (Hajna) - 10kg 7603C - EE Broth - 10Kg
7219A - TAT Broth - 500g 7610A - KF Streptococcus Agar 500g
7219B - TAT Broth - 2kg 7610B - KF Streptococcus Agar 2kg
7219C - TAT Broth - 10kg 7610C - KF Streptococcus Agar 10kg
7221A - SIM Medium - 500g 7617A - Sabouraud Dextrose Broth - 500G
7221B - SIM Medium - 2kg 7617B - Sabouraud Dextrose Broth - 2KG
7221C - SIM Medium - 10 kg 7617C - Sabouraud Dextrose Broth - 10KG
7222A - Cetrimide Agar 500g 7619A - Agar, Technical 500g
7222B - Cetrimide Agar 2 Kg 7619B - Agar, Technical 2kg
7222C - Cetrimide Agar 10kg 7619C - Agar, Technical 10kg
7226A - Urea Agar Base 500g 7626A - Fraser Broth 500g
7226B - Urea Agar Base 2kg 7626B - Fraser Broth 2kg
7226C - Urea Agar Base - 10kg 7626C - Fraser Broth 10kg
7228A - Beef Extract Powder 500g 7654A - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 500g
7228B - Beef Extract Powder 2kg 7654B - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 2kg
7228C - Beef Extract Powder 10kg 7654C - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 10kg
7229A - Casein, Acid Hydrolysate 500g 7655A - OGYE Agar Base 500g
7229B - Casein, Acid Hydrolysate 2kg 7655B - OGYE Agar Base 2kg
7229C - Casein, Acid Hydrolysate 10kg 7655C - OGYE Agar Base 10kg
7230A - Bile Salts Mixture #3 - 500g 7656A - Demi-Fraser Broth Base 500g
7230B - Bile Salts Mixture #3 - 2kg 7656B - Demi-Fraser Broth Base 2kg
7230C - Bile Salts Mixture #3 - 10kg 7656C - Demi-Fraser Broth Base 10kg
7231A - Lactose 500g 7658A - Maximum Recovery Diluent 500g
7231B - Lactose 2kg 7658B - Maximum Recovery Diluent-2Kg
7231C - Lactose - 10Kg 7658C - Maximum Recovery Diluent - 10 Kg
7232A - Wilkins-Chalgren Agar 500g 7664A - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 500g
7232B - Wilkins-Chalgren Agar 2kg 7664B - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 2kg
7232C - Wilkins-Chalgren Agar 10kg 7664C - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 10kg
7233A - Wilkins-Chalgren Broth - 500g 7669A - PALCAM Agar 500g
7233B - Wilkins-Chalgren Broth - 2kg 7669B - PALCAM Agar 2kg
7233C - Wilkins-Chalgren Broth - 10kg 7669C - PALCAM Agar
7234A - Lactobacillus Selective Agar Base 500g 7670A - PALCAM Broth 500g
7234B - Lactobacillus Selective Agar Base 2kg 7670B - PALCAM Broth 2kg
7234C - Lactobacillus Selective Agar Base 10kg 7670C - PALCAM Broth 10kg
7236A - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 500g 7675A - Buffered Listeria Enrichmant Broth Base 500g
7236B - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 2kg 7675B - Buffered Listeria Enrichment Broth Base 2kg
7236C - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 10kg 7675C - Buffered Listeria Enrichment Broth Base 10kg
7237A - MR-VP Broth 500g 7680A - Peptone S, Ultrafiltered 500g
7237B - MR-VP Broth 2kg 7680B - Peptone S, Ultrafiltered 2kg
7237C - MR-VP Broth 10kg 7680C - Peptone S, Ultrafiltered 10kg
7241A - Tetrathionate Broth Base 500g 7688A - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 500 gm
7241B - Tetrathionate Broth Base 2kg 7688B - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 2 kg
7241C - Tetrathionate Broth Base 10 Kg 7688C - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 10 kg
7242A - Tryptone Glucose Extract Agar 500g 7689A - Casein Digest - 500gm
7242B - Tryptone Glucose Extract Agar 2kg 7689B - Caein Digest - 2 Kg
7242C - Tryptone Glucose Extract Agar 10kg 7689C - Casein Digest - 10Kg
7244A - Middlebrook 7H11 Agar 500g 7690A - m-HPC Agar-500g
7244B - Middlebrook 7H11 Agar 2kg 7690B - m-HPC Agar-2Kg
7244C - Middlebrook 7H11 Agar 10kg 7690C - m-HPC Agar - 10Kg
7245A - Lowenstein-Jensen Medium 500g 7693A - Tryptose - 500 gm
7245B - Lowenstein-Jensen Medium 2kg 7693B - Tryptose - 2 Kg
7245C - Lowenstein-Jensen Medium 10kg 7693C - Tryptose - 10 kg
7247A - Motility Test Agar - 500g 7694A - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 500gm
7247B - Motility Test Agar - 2kg 7694B - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 2 Kg
7247C - Motility Test Agar - 10kg 7694C - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 10Kg
7249A - Bile Esculin Agar 500g 7700A - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 500 gm
7249B - Bile Esculin Agar 2kg 7700B - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 2 kg
7249C - Bile Esculin Agar 10kg 7700C - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 10 kg
7257A - Yersina Selective Agar - 500g 7703A - Milk Plate Count Agar - 500g
7257B - Yersinia Selective Agar - 2kg 7703B - Milk Plate Count Agar - 2Kg
7257C - Yersinia Selective Agar - 10kg 7703C - Milk Plate Count Agar-10Kg
7262A - Brain Heart Infusion Solids 500g 7704A - DC Medium with BCIG 500g
7262B - Brain Heart Infusion Solids 2kg 7704B - DC Medium with BCIG 2Kg
7262C - Brain Heart Infusion Solids 10kg 7704C - DC Medium with BCIG 10Kg
7265A - Dermatophyte Test Medium 500g 7705A - DE Neutralizing Broth with Tween-500g
7265B - Dermatophyte Test Medium 2kg 7705B - DE Neutralizing Broth with Tween-2Kg
7265C - Dermatophyte Test Medium 10kg 7705C - DE Neutralizing Broth with Tween-10Kg
7266A - Blood Agar Base No. 2 - 500g 7707A - Yeast Extract Agar 500g
7266B - Blood Agar Base No. 2 - 2kg 7707B - Yeast Extract Agar 2Kg
7266C - Blood Agar Base No. 2 - 10kg 7707C - Yeast Extract Agar 10Kg
7268A - Blood Agar Base , Improved 500g 7708A - Terrific Broth, Modified - 500g
7268B - Blood Agar Base, Improved 2kg 7708B - Terrific Broth, Modifed -2KG
7268C - Blood Agar Base, Improved 10kg 7708C - Terrific Broth, Modifed - 10Kg
7277A - Mitis Salivarius Agar - 500g 7710A - Letheen Agar with Tween - 500g
7277B - Mitis Salivarius Agar - 2kg 7710B - Letheen Agar with Tween - 2Kg
7277C - Mitis Salivarius Agar - 10kg 7710C - Letheen Agar with Tween - 10Kg
7278A - Tryptose Phosphate Broth 500g 7712A - Letheen Broth with Tween, Modified - 500g
7278B - Tryptose Phosphate Broth 2kg 7712B - Letheen Broth with Tween, Modified - 2Kg
7278C - Tryptose Phosphate Broth 10kg 7712C - Letheen Broth with Tween, Modified - 10Kg
7279A - LB Broth, Miller - 500g 7714A - Reinforced Clostridal Medium - 500gm
7279B - LB Broth, Miller - 2Kg 7714B - Reinforced Clostridal Medium - 2kg
7279C - LB Broth, Miller - 10Kg 7714C - Reinforced Clostridal Medium - 10kg
7281A - 2xYT Medium - 500g 7718A - Campy Cefex Agar - 500g
7281B - 2xYT Medium - 2Kg 7718B - Campy Cefex Agar - 2Kg
7281C - 2xYT Medium - 10KG 7718C - Campy Cefex Agar - 10Kg
7282A - Tryptose Blood Agar Base 500g 7723A - m-Endo Broth - 500g
7282B - Tryptose Blood Agar Base 2kg 7723B - m-Endo Broth - 2Kg
7282C - Tryptose Blood Agar Base 10kg 7723C - m-Endo Broth - 10Kg
7283A - Selenite Cystine Broth 500g 7724A - m-Endo Agar - 500g
7283B - Selenite Cystine Broth 2kg 7724B - m-Endo Agar - 2Kg
7283C - Selenite Cystine Broth 10kg 7724C - m-Endo Agar - 10Kg
7286A - Nutrient Agar 1.5% - 500g 7728A - BCYE Agar Base - 500g
7286B - Nutrient Agar 1.5% - 2kg 7728B - BCYE Agar Base - 2Kg
7286C - Nutrient Agar 1.5% - 10kg 7728C - BYCE Agar Base - 10Kg
7289A - LB Agar, Lennox - 500g 7729A - Acutone TSB - 500g
7289B - LB Agar, Lennox - 2Kg 7729B - Acutone TSB - 2Kg
7289C - LB Agar, Lennox - 10Kg 7729C - Acutone TSB - 10Kg
7290A - LB Broth, Lennox - 500g 7730A - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth -500gm
7290B - LB Broth, Lennox - 2kg 7730B - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth - 2Kg
7290C - LB Broth, Lennox - 10Kg 7730C - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth - 10Kg
7296A - M Broth 500g 7731A - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 500gm
7296B - M Broth 2kg 7731B - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 2 Kg
7296C - M Broth 10kg 7731C - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 10Kg
7299A - Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 500g 7732A - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 500G
7299B - Brilliant Green Agar w/Syulfapyridine 2kg 7732B - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 2 KG
7299C - Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 10kg 7732C - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 10 KG
7300A - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 500g 7733A - Acutone Tryptose Phosphate Broth 500G
7300B - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 2kg 7733B - Acutone Tryptose Phosphate Broth 2KG
7300C - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 10kg 7733C - Acutone Tryptose Phosphate Broth 10 KG
7302A - APT Agar 500g 7734A - Columbia Agar 500G
7302B - APT Agar 2kg 7734B - Columbia Agar 2 KG
7302C - APT Agar 10kg 7734C - Columbia Agar 10 KG
7306A - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 500g 7736A - Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 500G
7306B - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 2kg 7736B - Modfied Buffered Peptone Water With Pyruvate 2 KG
7306C - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 10kg 7736C - Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 10 KG
7307A - Legionella Agar - 500g 7737A - NFL Aseptic Validation Medium 500G
7307B - Legionella Agar - 2Kg 7737B - NFL Aseptic Validation Medium 2KG
7307C - Legionella Agar - 10Kg 7737C - NFL Aseptic Validation Medium 10 KG
7309A - Mycological Agar 500g 7738A - PPLO Broth w/o CV-MIC 500G
7309B - Mycological Agar 2kg 7738B - PPLO Broth w/o CV-MIC 2KG
7309C - Mycological Agar 10kg 7738C - PPLO Broth w/o CV-MIC 10KG
7310A - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 500g 7739A - TSB with Ferrous Sulfate 500G
7310B - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 2kg 7739B - TSB with Ferrous Sulfate 2KG
7310C - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 10kg 7739C - TSB with Ferrous Sulfate 10 KG
7315A - Azide Dextrose Broth - 500g 7740A - Tetrathionate Broth Base, Hajna, 500 g
7315B - Azide Dextrose Broth - 2kg 7740B - TT Broth, Hajna 2KG
7315C - Azide Dextrose Broth - 10kg 7740C - TT Broth, Hajna 10KG
9189A - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 500g 7741A - MYP Agar Base 500G
9189B - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 2Kg 7741B - MYP Agar Base 2KG
9189C - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C 2) - 10Kg 7741C - MYP Agar Base 10KG
9213A - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 500G 7742A - Acutone PPLO Broth w/o CV 500G
9213B - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 2KG 7742B - Acutone PPLO Broth w/o CV 2KG
9213C - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 10KG 7742C - Acutone PPLO Broth w/o CV 10KG
7985 - Novobiocin 20mg 7743A - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 500G
  7743B - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 2KG
  7743C - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 10KG
STT Tên hóa chất Mã số Qui cách
1 Alkaline Peptone Water = Tryptone water + NaCl 1018000500 500g/ hộp
2 Baird Patker Agar = BP 1054060500 500g/ hộp
3 Blood agar (thạch máu) MI 001AP 10đĩa/hộp
4 Brain heart broth = BHI 1104930500 500g/ hộp
5 Brilla broth 1054540500 500g/ hộp
6 Bromocresol Purpl 1030250005 5g/lọ
7 Clostridium perfringens selective 1008880001 16lọ/hộp
8 D(-)Mannitol  1059820500 500g/ hộp
  MANNITOL SALT AGAR   500g/ hộp
9 D(+)-Galactose 1040620050 50g/lọ
10 D(+)-Glucose = Dextrose (99,8%) 1040741000 1000g/hộp
11 D(+)-Xylose 1086890100 100g/hộp
12 DRBC Agar  1004660500 500g/ hộp
13 E.C broth 1107650500 500g/ hộp
14 EMB Agar 1013470500 500g/ hộp
15 Esculine bile Agar 1000720500 500g/ hộp
16 Fraser Listeria selective 1103990001 16lọ/hộp
17 Fraser Listeria selective broth 1103980500 500g/ hộp
  Fraser listeria Selective Supplement 1000930010 10 vials/hộp
  Fraser listeria Ammonium Iron(III) Supplement 1000920010 10 vials/hộp
18 Hektoen-Entero-Agar 1116810500 500g/ hộp
19 L (+) Rhamnose  1073610010 10g/chai
20 L –Arginine 1015420100 100g/hộp
21 L –Lysine 1057000100 100g/hộp
22 Lactose 1076600250 250g/hộp
23 Lactose TTC Agar with Tergitol Ò7 1076800500 500g/ hộp
24 Lauryl sulfat broth 1102660500 500g/ hộp
25 Lis-agar Enrich supplement ISO 1004390010 10lọ/hộp
26 Lis-agar supplement ISO 1004320010 10 lọ/hộp
27 Listeria selective agar base (ISO 11290) , Chromocult = Aloa listreia selectivity agar 1004270500 500g/ hộp
28 L-Orniyhinmonohydro 1069060025 25g/hộp
29 Lysine Iron agar 1116400500 500g/ hộp
30 Membrane-filter Enterococcus  1052620500 500g/ hộp
31 MR-VP 1057120500 500g/ hộp
32 NaCl 1064041000 1000g/hộp
34 Palcam Selective 1121220001 16 lọ/hộp
35 Pepton From Casein (Pancreatic) 1022390500 500g/ hộp
  Casein Digest Peptone   500g/ hộp
  Peptone C (PANCREATIC DIGEST OF CASEIN )   500g/ hộp
  Tryptone   500g/ hộp
  OXFORD LISTERIA selective AGAR BASE 1070040500 500g/ hộp
  Oxford Listeria Supplement, 5 mL 1070060010 10 vails/hộp
  Modified Oxford Listeria Supplement, 5 mL    
  PALCAM Listeria-Selective agar (Base) 1117550500 500g/ hộp
  PALCAM Listeria Selective-Supplement  1121220010  10 vails / Hộp
36 Peptone Water (Buffered) 1072280500 500g/ hộp
37 Petrifilm Aerobic Count Plate 3M 6406 1000 test/thùng
38 Phenol red broth base 1109870500 500g/ hộp
39 Plate count Agar 1054630500 500g/ hộp
40 Rappaport&Vassiliadis 1077000500 500g/ hộp
41 Sim Medium Agar  1054700500 500g/ hộp
42 Simmons Citrat 1025010500 500g/ hộp
43 Sucrose 1076870250 250g/hộp
44 TCBS Agar 1102630500 500g/ hộp
45 Triptic Soy Agar 1054580500 500g/ hộp
46 TSC Agar  1119720500 500g/ hộp
  Egg Yolk Emulsion 50% 1037840001 10chai 100ml
  Egg Yolk Tellurite 100%    
  Egg Yolk Tellurite 20% 1037850001 10chai 50ml
47 TSI Agar 1039150500 500g/ hộp
48 Urea broth 1084830500 500g/ hộp
  Urea Agar Base   500g/hộp
49 VRB Agar 1014060500 500g/ hộp
50 VRBD Agar 1102750500 500g/ hộp
51 XLD Agar 1052870500 500g/ hộp
52 Yeast Extract 1037530500 500g/ hộp
53 Anaerotest for microbiology 1151120001 50 test/ lọ
54 Anaerocult A for microbiology 1138290001 10 test/ hộp
56 Giotitti-cantoni broth 1106750500 500g/ hộp
57 MacConkey Agar 1054650500 500g/ hộp
58 GN-Enrichment broth 1107560500 500g/ hộp
59 Dulcitol 1059900050 50g/lọ
60 D(-) Sorbitol 1077590100 100g/lọ
61 Purple broth base 211558 500g/ hộp
62 Salicin 1076650025 25g/hộp
63 Novobiocin Sodium Salt N1628-1G 1g/lọ
  Novobiocin Supplement, 10 mL   10 Vials/hộp
65 Lactose broth 1076610500 500g/ hộp
66 Chromocult Coliform Agar ES 1008500500 500g/ hộp
67 MKTTn 1058780500 500g/ hộp
68 Iodine 1047610100 100g/ hộp
69 Bismus sulfit Agar 1054180500 500g/ hộp
70 Raffinose 1075490100 100g/ hộp
  NA (nutrient agar) 1054500500 500g/ hộp
  Tryptone Bile Glucuronic Agar (TBX Agar) 1161220500 500g/ hộp
  TSB (Trypic Soy Broth) 1054590500 500g/ hộp
  Kovac's Regent 1092930100 100ml/Chai
  Trypton soya yeast extract agar = TSYEA 1004540500 500g/ hộp
  BGA (BPLS agar) = Brillant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar 1072320500 500g/ hộp
  Tryptone water 1108590500 500g/ hộp
  Maximum recovery diluent (=salin pepton water) 1125350500 500g/ hộp
71 Melibiose 1122400025 25g/ hộp
64 3M PetrifilmTM Yeast&Mold Count Plate  MN 55144.1000 1000 test/thùng
55 3M Petrifirm coliform, E.coli 6414 500 test/thùng
       
  a- Napthol 106223 50g/chai
  2,3,5 TTC 1083800010 10g/lọ
  Acit acetic 100% 1 00063.1000 1000ml/chai
  BactidentÒCoagulase 113306 6 lọ/hộp
  Bactident® Oxidase 1133000001 50 test/hộp
  DD14 0129 X3493A 50 test/hộp
  DD15 0129 X3494B 50 test/hộp
  Dung dịch trứng 1037850001 10 lọ/hộp
  Glycerol 1040921000 1000ml/chai
  Hydrogen peroxide 30% 107209 1000ml/chai
  Iod 1047610100 100g/hôp
  Kalium Chlorid KCl 26764298 1000g/lọ
  Kháng huyết thanh (đa giá + đơn giá Inaba+Ogawa) 224321 3ml/hộp
  Salmonella O Antiserum Poly a-I 240993 3ml/lọ
  Salmonella H Antiserum Poly a-z 224061 3ml/lọ
  KOH 105033 1000g/hộp
  Kovac’s 1092930100 100ml/chai
  Membrane filter 0,2mm A020H047A 100 test/hộp
  Membrane filter 0,45mm A045H047W 100 test/hộp
  Methyl red 106076 25g/chai
  O.N.P.G 53822 50đĩa/hộp
  pH 1095350001 100 test/hộp
  pH 10.00 (250C) 1094381000 1000ml/chai
  pH 4.01   (250C) 1094351000 1000ml/chai
  pH 7.00   (250C) 1094391000 1000ml/chai
  Phenol red  1072410005 5g/lọ
  Sterikon bioindikator 1102740001 15 ống/hộp
  Paraffin 1071601000 1000ml/chai
  Kaliumtellurit Hydrat 105164 100g/lọ
  Antiserum Salmonella Monovalent Vi 60951 3ml/lọ
  Antiserum Salmonella Monovalent MA 60451 3ml/lọ
  Minisart filter 0,2mm 17597-K 50cái / hộp
       
  DMSO 8029121000  
  Etyl acetat 9280-03 4000ml/chai
  Acid HCL 37 % 1003171000 1000ml/chai
  K2HPO4 26931263 500g/chai
  NaOH 1064981000 1000g/hộp
  n-Hexan 9309-03 4000ml/chai
  2-Nitrobenzaldehyd (NBA) 8222930025  
  Nước cất H2O 4218-03 4000ml/chai
  Kit Chloramphenicol 101008  
  Kit Furazolidone (AOZ) 101024B  
  Kit Furaltadone (AMOZ) 1020  
  NaHCO3 1063291000  
  K2Cr2O7 1024030080  
  K2CrO4 1049520250  
  AgNO3 0.1N 1090811000  
  AgNO3 1015120100  
  Chuẩn Chloramphenicol C 11120000  
  Chuẩn Furazolidone (AOZ) L 10209000AL  
  Chuẩn Furaltadone (AMOZ) L 10206300AL  
  Methanol 9093-68 4000ml/chai
  Ethanol 8006-05 4000ml/chai
  Methylen blue 1159430025 25g/hộp
  Phenolphtalein  1072330025 25g/hộp
  Potassium iodide  1050430250 250g/hộp
  Salicylic acid 8187310100 100g/hộp
  Sodium hydroxyde 1091411000 1000ml/hộp
  Sodiumthiosulfate  1065161000 1000ml/hộp
  Thymolphtalein  1081750005 5g/hộp
  Isooctane  1047182500 2500ml/chai
       
STT Tên hóa chất Mã số Qui cách
1 Alkaline Peptone Water = Tryptone water + NaCl 1018000500 500g/ hộp
2 Baird Patker Agar = BP 1054060500 500g/ hộp
3 Blood agar (thạch máu) MI 001AP 10đĩa/hộp
4 Brain heart broth = BHI 1104930500 500g/ hộp
5 Brilla broth 1054540500 500g/ hộp
6 Bromocresol Purpl 1030250005 5g/lọ
7 Clostridium perfringens selective 1008880001 16lọ/hộp
8 D(-)Mannitol  1059820500 500g/ hộp
9 MANNITOL SALT AGAR   500g/ hộp
10 D(+)-Galactose 1040620050 50g/lọ
11 D(+)-Glucose = Dextrose (99,8%) 1040741000 1000g/hộp
12 D(+)-Xylose 1086890100 100g/hộp
13 DRBC Agar  1004660500 500g/ hộp
14 E.C broth 1107650500 500g/ hộp
15 EMB Agar 1013470500 500g/ hộp
16 Esculine bile Agar 1000720500 500g/ hộp
17 Fraser Listeria selective 1103990001 16lọ/hộp
18 Fraser Listeria selective broth 1103980500 500g/ hộp
19 Fraser listeria Selective Supplement 1000930010 10 vials/hộp
20 Fraser listeria Ammonium Iron(III) Supplement 1000920010 10 vials/hộp
21 Hektoen-Entero-Agar 1116810500 500g/ hộp
22 L (+) Rhamnose  1073610010 10g/chai
23 L –Arginine 1015420100 100g/hộp
24 L –Lysine 1057000100 100g/hộp
25 Lactose 1076600250 250g/hộp
26 Lactose TTC Agar with Tergitol Ò7 1076800500 500g/ hộp
27 Lauryl sulfat broth 1102660500 500g/ hộp
28 Lis-agar Enrich supplement ISO 1004390010 10lọ/hộp
29 Lis-agar supplement ISO 1004320010 10 lọ/hộp
30 Listeria selective agar base (ISO 11290) , Chromocult = Aloa listreia selectivity agar 1004270500 500g/ hộp
31 L-Orniyhinmonohydro 1069060025 25g/hộp
32 Lysine Iron agar 1116400500 500g/ hộp
33 Membrane-filter Enterococcus  1052620500 500g/ hộp
34 MR-VP 1057120500 500g/ hộp
35 NaCl 1064041000 1000g/hộp
36 Palcam Selective 1121220001 16 lọ/hộp
37 Pepton From Casein (Pancreatic) 1022390500 500g/ hộp
38 Casein Digest Peptone   500g/ hộp
39 Peptone C (PANCREATIC DIGEST OF CASEIN )   500g/ hộp
40 Tryptone   500g/ hộp
41 OXFORD LISTERIA selective AGAR BASE 1070040500 500g/ hộp
42 Oxford Listeria Supplement, 5 mL 1070060010 10 vails/hộp
43 Modified Oxford Listeria Supplement, 5 mL    
44 PALCAM Listeria-Selective agar (Base) 1117550500 500g/ hộp
45 PALCAM Listeria Selective-Supplement  1121220010  10 vails / Hộp
46 Peptone Water (Buffered) 1072280500 500g/ hộp
47 Petrifilm Aerobic Count Plate 3M 6406 1000 test/thùng
48 Phenol red broth base 1109870500 500g/ hộp
49 Plate count Agar 1054630500 500g/ hộp
50 Rappaport&Vassiliadis 1077000500 500g/ hộp
51 Sim Medium Agar  1054700500 500g/ hộp
52 Simmons Citrat 1025010500 500g/ hộp
53 Sucrose 1076870250 250g/hộp
54 TCBS Agar 1102630500 500g/ hộp
55 Triptic Soy Agar 1054580500 500g/ hộp
56 TSC Agar  1119720500 500g/ hộp
57 Egg Yolk Emulsion 50% 1037840001 10chai 100ml
58 Egg Yolk Tellurite 100%    
59 Egg Yolk Tellurite 20% 1037850001 10chai 50ml
60 TSI Agar 1039150500 500g/ hộp
61 Urea broth 1084830500 500g/ hộp
62 Urea Agar Base   500g/hộp
63 VRB Agar 1014060500 500g/ hộp
64 VRBD Agar 1102750500 500g/ hộp
65 XLD Agar 1052870500 500g/ hộp
66 Yeast Extract 1037530500 500g/ hộp
67 Anaerotest for microbiology 1151120001 50 test/ lọ
68 Anaerocult A for microbiology 1138290001 10 test/ hộp
69 Giotitti-cantoni broth 1106750500 500g/ hộp
70 MacConkey Agar 1054650500 500g/ hộp
71 GN-Enrichment broth 1107560500 500g/ hộp
72 Dulcitol 1059900050 50g/lọ
73 D(-) Sorbitol 1077590100 100g/lọ
74 Purple broth base 211558 500g/ hộp
75 Salicin 1076650025 25g/hộp
76 Novobiocin Sodium Salt N1628-1G 1g/lọ
77 Novobiocin Supplement, 10 mL   10 Vials/hộp
78 Lactose broth 1076610500 500g/ hộp
79 Chromocult Coliform Agar ES 1008500500 500g/ hộp
80 MKTTn 1058780500 500g/ hộp
81 Iodine 1047610100 100g/ hộp
82 Bismus sulfit Agar 1054180500 500g/ hộp
83 Raffinose 1075490100 100g/ hộp
84 NA (nutrient agar) 1054500500 500g/ hộp
85 Tryptone Bile Glucuronic Agar (TBX Agar) 1161220500 500g/ hộp
86 TSB (Trypic Soy Broth) 1054590500 500g/ hộp
87 Kovac's Regent 1092930100 100ml/Chai
88 Trypton soya yeast extract agar = TSYEA 1004540500 500g/ hộp
89 BGA (BPLS agar) = Brillant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar 1072320500 500g/ hộp
90 Tryptone water 1108590500 500g/ hộp
91 Maximum recovery diluent (=salin pepton water) 1125350500 500g/ hộp
92 Melibiose 1122400025 25g/ hộp
93 3M PetrifilmTM Yeast&Mold Count Plate  MN 55144.1000 1000 test/thùng
94 3M Petrifirm coliform, E.coli 6414 500 test/thùng
95      
96 a- Napthol 106223 50g/chai
97 2,3,5 TTC 1083800010 10g/lọ
98 Acit acetic 100% 1 00063.1000 1000ml/chai
99 BactidentÒCoagulase 113306 6 lọ/hộp
100 Bactident® Oxidase 1133000001 50 test/hộp
101 DD14 0129 X3493A 50 test/hộp
102 DD15 0129 X3494B 50 test/hộp
103 Dung dịch trứng 1037850001 10 lọ/hộp
104 Glycerol 1040921000 1000ml/chai
105 Hydrogen peroxide 30% 107209 1000ml/chai
106 Iod 1047610100 100g/hôp
107 Kalium Chlorid KCl 26764298 1000g/lọ
108 Kháng huyết thanh (đa giá + đơn giá Inaba+Ogawa) 224321 3ml/hộp
109 Salmonella O Antiserum Poly a-I 240993 3ml/lọ
110 Salmonella H Antiserum Poly a-z 224061 3ml/lọ
111 KOH 105033 1000g/hộp
112 Kovac’s 1092930100 100ml/chai
113 Membrane filter 0,2mm A020H047A 100 test/hộp
114 Membrane filter 0,45mm A045H047W 100 test/hộp
115 Methyl red 106076 25g/chai
116 O.N.P.G 53822 50đĩa/hộp
117 pH 1095350001 100 test/hộp
118 pH 10.00 (250C) 1094381000 1000ml/chai
119 pH 4.01   (250C) 1094351000 1000ml/chai
120 pH 7.00   (250C) 1094391000 1000ml/chai
121 Phenol red  1072410005 5g/lọ
122 Sterikon bioindikator 1102740001 15 ống/hộp
123 Paraffin 1071601000 1000ml/chai
124 Kaliumtellurit Hydrat 105164 100g/lọ
125 Antiserum Salmonella Monovalent Vi 60951 3ml/lọ
126 Antiserum Salmonella Monovalent MA 60451 3ml/lọ
127 Minisart filter 0,2mm 17597-K 50cái / hộp
128      
129 DMSO 8029121000  
130 Etyl acetat 9280-03 4000ml/chai
131 Acid HCL 37 % 1003171000 1000ml/chai
132 K2HPO4 26931263 500g/chai
133 NaOH 1064981000 1000g/hộp
134 n-Hexan 9309-03 4000ml/chai
135 2-Nitrobenzaldehyd (NBA) 8222930025  
136 Nước cất H2O 4218-03 4000ml/chai
137 Kit Chloramphenicol 101008  
138 Kit Furazolidone (AOZ) 101024B  
139 Kit Furaltadone (AMOZ) 1020  
140 NaHCO3 1063291000  
141 K2Cr2O7 1024030080  
142 K2CrO4 1049520250  
143 AgNO3 0.1N 1090811000  
144 AgNO3 1015120100  
145 Chuẩn Chloramphenicol C 11120000  
146 Chuẩn Furazolidone (AOZ) L 10209000AL  
147 Chuẩn Furaltadone (AMOZ) L 10206300AL  
148 Methanol 9093-68 4000ml/chai
149 Ethanol 8006-05 4000ml/chai
150 Methylen blue 1159430025 25g/hộp
151 Phenolphtalein  1072330025 25g/hộp
152 Potassium iodide  1050430250 250g/hộp
153 Salicylic acid 8187310100 100g/hộp
154 Sodium hydroxyde 1091411000 1000ml/hộp
155 Sodiumthiosulfate  1065161000 1000ml/hộp
156 Thymolphtalein  1081750005 5g/hộp
157 Isooctane  1047182500 2500ml/chai


STT Code Tên hàng QUY CÁCH Hãng SL  ĐƠN GIÁ CHƯA VAT 10%  VAT Thành tiền
1 214010 BACTO AGAR 454g BD_mỹ 1    3,660,000 10% 4,026,000
2 218231 BOTTLE A-1 MEDIUM  500G BD_mỹ 1    3,110,000 10% 3,421,000
3 231710 BOTTLE AC BROTH  500G BD_mỹ 1    6,700,000 10% 7,370,000
4 274210 BOTTLE ACETATE DIFFERENTIAL AGAR  500G BD_mỹ 1    6,200,000 10% 6,820,000
5 210920 BOTTLE ACTINOMYCES BROTH  500G BD_mỹ 1  21,000,000 10% 23,100,000
6 212168 BOTTLE ACTINOMYCETES ISOLATION AGAR  500G BD_mỹ 1    5,300,000 10% 5,830,000
7 215710 BOTTLE ADONITOL  10G BD_mỹ 1    1,460,000 10% 1,606,000
8 212304 BOTTLE AGAR GRADE A  454G BD_mỹ 1    2,000,000 10% 2,200,000
9 214530 BOTTLE AGAR GRANULATED  500G BD_mỹ 1    1,660,000 10% 1,826,000
10 214220 BOTTLE AGAR NOBLE  100G BD_mỹ 1    1,200,000 10% 1,320,000
11 214230 BOTTLE AGAR NOBLE  500G BD_mỹ 1    4,700,000 10% 5,170,000
12 281230 BOTTLE AGAR TECHNICAL  500G BD_mỹ 1    1,700,000 10% 1,870,000
13 212272 BOTTLE AGAROSE 500G BD_mỹ 1  19,000,000 10% 20,900,000
14 253610 BOTTLE ANAEROBIC AGAR  500G BD_mỹ 1    5,800,000 10% 6,380,000
15 224320 BOTTLE ANTIBIOTIC MED 3  500G BD_mỹ 1    1,930,000 10% 2,123,000
16 226340 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 1  500G BD_mỹ 1    2,000,000 10% 2,200,000
17 246310 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 10  500G BD_mỹ 1    2,780,000 10% 3,058,000
18 259310 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 11  500G BD_mỹ 1    2,400,000 10% 2,640,000
19 266910 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 12  500G BD_mỹ 1    5,300,000 10% 5,830,000
20 243100 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 19  500G BD_mỹ 1    2,780,000 10% 3,058,000
21 227020 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 2  500G BD_mỹ 1    2,760,000 10% 3,036,000
22 224410 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 4  500G BD_mỹ 1    5,100,000 10% 5,610,000
23 266710 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 8  500G BD_mỹ 1    4,760,000 10% 5,236,000
24 246210 BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 9  500G BD_mỹ 1    4,100,000 10% 4,510,000
25 265430 BOTTLE APT AGAR  500G BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
26 265510 BOTTLE APT BROTH  500G BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
27 214410 BOTTLE ASPARAGINE  500G BD_mỹ 1    3,440,000 10% 3,784,000
28 238710 BOTTLE AZIDE DEXTROSE BROTH  500G BD_mỹ 1    2,070,000 10% 2,277,000
29 210095 BOTTLE B L AGAR  500G BD_mỹ 1    6,050,000 10% 6,655,000
30 245710 BOTTLE B12 ASSAY MEDIUM USP  100G BD_mỹ 1    1,660,000 10% 1,826,000
31 254110 BOTTLE B12 CULTURE AGAR USP  100G BD_mỹ 1    1,990,000 10% 2,189,000
32 254210 BOTTLE B12 INOCULUM BROTH  100G BD_mỹ 1    1,990,000 10% 2,189,000
33 214050 BOTTLE BACTO AGAR  100G BD_mỹ 1       990,000 10% 1,089,000
34 214010 BOTTLE BACTO AGAR  454G BD_mỹ 1    3,660,000 10% 4,026,000
35 211825 BOTTLE BACTO TSB CASEIN MED  500G BD_mỹ 1       930,000 10% 1,023,000
36 276840 BOTTLE BAIRD PARKER AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    1,870,000 10% 2,057,000
37 212327 BOTTLE BCYE AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    5,090,000 10% 5,599,000
38 213210 BOTTLE BEEF HEART FOR INFUSION  500G BD_mỹ 1  10,450,000 10% 11,495,000
39 211027 BOTTLE BIGGY AGAR BBL 500G BD_mỹ 1    2,860,000 10% 3,146,000
40 299068 BOTTLE BILE ESCULIN AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    4,570,000 10% 5,027,000
41 213010 BOTTLE BILE SALTS NO 3  100G BD_mỹ 1    1,830,000 10% 2,013,000
42 213020 BOTTLE BILE SALTS NO 3 500G BD_mỹ 1    6,050,000 10% 6,655,000
43 241910 BOTTLE BIOTIN ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,280,000 10% 1,408,000
44 273300 BOTTLE BISMUTH SULFITE AGAR 500G BD_mỹ 1    2,160,000 10% 2,376,000
45 211037 BOTTLE BLOOD AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    1,560,000 10% 1,716,000
46 248200 BOTTLE BORDET GENGOU AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    3,100,000 10% 3,410,000
47 237400 BOTTLE BRAIN HEART INFUSION  100G BD_mỹ 1    1,240,000 10% 1,364,000
48 211065 BOTTLE BRAIN HEART INFUSION AG BBL  500G BD_mỹ 1    1,830,000 10% 2,013,000
49 241830 BOTTLE BRAIN HEART INFUSION AGAR  500G BD_mỹ 1    2,120,000 10% 2,332,000
50 211059 BOTTLE BRAIN HEART INFUSION BBL  500G BD_mỹ 1    1,590,000 10% 1,749,000
51 299070 BOTTLE BRAIN HEART INFUSION BR MOD  500G BD_mỹ 1    4,540,000 10% 4,994,000
52 228530 BOTTLE BRILLIANT GREEN AGAR 500G BD_mỹ 1    1,790,000 10% 1,969,000
53 218801 BOTTLE BRILLIANT GREEN AGAR MOD  500G BD_mỹ 1    2,740,000 10% 3,014,000
54 273000 BOTTLE BRILLIANT GREEN BILE 2%  100G BD_mỹ 1       960,000 10% 1,056,000
55 274000 BOTTLE BRILLIANT GREEN BILE 2%  500G BD_mỹ 1    1,720,000 10% 1,892,000
56 214100 BOTTLE BRILLIANT GREEN BILE AGAR  500G BD_mỹ 1  10,800,000 10% 11,880,000
57 220110 BOTTLE BROM CRESOL PURPLE  5G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
58 211731 BOTTLE BROM THYMOL BLUE  5G BD_mỹ 1       800,000 10% 880,000
59 211086 BOTTLE BRUCELLA AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    2,380,000 10% 2,618,000
60 211088 BOTTLE BRUCELLA BROTH BBL  500G BD_mỹ 1    2,120,000 10% 2,332,000
61 290720 BOTTLE BUFFERED LISTERIA ENRICH  500G BD_mỹ 1    1,730,000 10% 1,903,000
62 218105 BOTTLE BUFFERED PEPTONE WATER  500G BD_mỹ 1    1,320,000 10% 1,452,000
63 212367 BOTTLE BUFFERED PEPTONE WATER  500G BD_mỹ 1    1,830,000 10% 2,013,000
64 214892 BOTTLE CAMPYLOBACTER AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    7,230,000 10% 7,953,000
65 211102 BOTTLE CARY BLAIR TRANSPORT MED BBL  500G BD_mỹ 1    3,290,000 10% 3,619,000
66 216010 BOTTLE CELLOBIOSE  25G BD_mỹ 1    2,970,000 10% 3,267,000
67 285420 BOTTLE CETRIMIDE AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,190,000 10% 2,409,000
68 211805 BOTTLE CHAPMAN STONE MEDIUM  500G BD_mỹ 1    7,700,000 10% 8,470,000
69 212961 BOTTLE CHROMAGAR CANDIDA  500G BD_mỹ 1    5,100,000 10% 5,610,000
70 212962 BOTTLE CHROMAGAR ORIENTATION 500G BD_mỹ 1    7,140,000 10% 7,854,000
71 212218 BOTTLE CLED AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    2,160,000 10% 2,376,000
72 211116 BOTTLE COAGULASE MANNITOL AGAR  500G BD_mỹ 1    3,480,000 10% 3,828,000
73 211124 BOTTLE COLUMBIA AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    1,400,000 10% 1,540,000
74 279240 BOTTLE COLUMBIA BLOOD AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,120,000 10% 2,332,000
75 212104 BOTTLE COLUMBIA CNA AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
76 226730 BOTTLE COOKED MEAT MEDIUM  500G BD_mỹ 1    8,990,000 10% 9,889,000
77 211132 BOTTLE CORN MEAL AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    8,000,000 10% 8,800,000
78 219310 BOTTLE CRYSTAL VIOLET  100G BD_mỹ 1    1,460,000 10% 1,606,000
79 211094 BOTTLE CTA AGAR  500G BD_mỹ 1  15,500,000 10% 17,050,000
80 211096 BOTTLE CTA MEDIUM 500G BD_mỹ 1    3,480,000 10% 3,828,000
81 233810 BOTTLE CZAPEK DOX BROTH  500G BD_mỹ 1    1,530,000 10% 1,683,000
82 233910 BOTTLE CZAPEK SOLUTION AGAR  500G BD_mỹ 1    1,660,000 10% 1,826,000
83 217410 BOTTLE D RAFFINOSE PENTAHYDRATE  100G BD_mỹ 1    2,450,000 10% 2,695,000
84 217910 BOTTLE D SORBITOL  500 G BD_mỹ 1    1,280,000 10% 1,408,000
85 268620 BOTTLE D/E NEUTRALIZING AGAR 500 G BD_mỹ 1    3,850,000 10% 4,235,000
86 281910 BOTTLE D/E NEUTRALIZING BROTH  500 G BD_mỹ 1    2,740,000 10% 3,014,000
87 211144 BOTTLE DCLS AGAR BBL  500 G BD_mỹ 1    4,330,000 10% 4,763,000
88 287220 BOTTLE DECARBOXYLASE MED BASE  500 G BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
89 265320 BOTTLE DEMI-FRASER BROTH BASE  500 G BD_mỹ 1    2,300,000 10% 2,530,000
90 212330 BOTTLE DERMATOPHYTE TEST MED BASE  500 G BD_mỹ 1  12,830,000 10% 14,113,000
91 227310 BOTTLE DESOXYCHOLATE AGAR  500 G BD_mỹ 1    1,720,000 10% 1,892,000
92 227410 BOTTLE DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR  500 G BD_mỹ 1    4,660,000 10% 5,126,000
93 242010 BOTTLE DESOXYCHOLATE LACTOSE AGAR  500 G BD_mỹ 1    2,120,000 10% 2,332,000
94 215530 BOTTLE DEXTROSE  500 G BD_mỹ 1       953,000 10% 1,048,300
95 267100 BOTTLE DEXTROSE AGAR  500 G BD_mỹ 1  10,200,000 10% 11,220,000
96 263100 BOTTLE DEXTROSE BROTH  500 G BD_mỹ 1    3,480,000 10% 3,828,000
97 280100 BOTTLE DEXTROSE TRYPTONE AGAR  500 G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
98 216310 BOTTLE D-GALACTOSE  500 G BD_mỹ 1    2,550,000 10% 2,805,000
99 258710 BOTTLE DICHLORAN ROSE BENGAL CHLOR  500 G BD_mỹ 1    2,640,000 10% 2,904,000
100 214925 BOTTLE DIFCO CHROMAGAR SALMONELLA  374 G BD_mỹ 1  14,600,000 10% 16,060,000
101 214881 BOTTLE DIFCO MEI AGAR  500 G BD_mỹ 1  16,500,000 10% 18,150,000
102 214882 BOTTLE DIFCO MI AGAR  100 G BD_mỹ 1    7,000,000 10% 7,700,000
103 264120 BOTTLE DIFF REINFORCED CLOSTRIDIAL  500G BD_mỹ 1    5,500,000 10% 6,050,000
104 217020 BOTTLE D-MANNITOL  500G BD_mỹ 1    1,410,000 10% 1,551,000
105 217110 BOTTLE D-MANNOSE  25G BD_mỹ 1    2,120,000 10% 2,332,000
106 222020 BOTTLE DNASE TEST AG W/METHYL GREEN  500G BD_mỹ 1    4,940,000 10% 5,434,000
107 263220 BOTTLE DNASE TEST AGAR  500G BD_mỹ 1    4,210,000 10% 4,631,000
108 211179 BOTTLE DNASE TEST AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
109 238510 BOTTLE DUBOS BROTH BASE  500G BD_mỹ 1    6,080,000 10% 6,688,000
110 216210 BOTTLE DULCITOL  100G BD_mỹ 1    7,350,000 10% 8,085,000
111 218110 BOTTLE D-XYLOSE  25G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
112 222200 BOTTLE EC MED WITH MUG 500G BD_mỹ 1    3,770,000 10% 4,147,000
113 231430 BOTTLE EC MEDIUM  500G BD_mỹ 1    1,380,000 10% 1,518,000
114 222100 BOTTLE EC MEDIUM WITH MUG  100G BD_mỹ 1    1,460,000 10% 1,606,000
115 256620 BOTTLE EE BROTH MOSSEL  500G BD_mỹ 1    2,500,000 10% 2,750,000
116 233472 BOTTLE EGG YOLK ENRICHMENT 50%  6*100ml BD_mỹ 1    6,900,000 10% 7,590,000
117 212357 BOTTLE EGG YOLK TELLURITE ENRICHMENT 6*100ml BD_mỹ 1    1,800,000 10% 1,980,000
118 212183 BOTTLE ELLIKER BROTH  500G BD_mỹ 1    8,430,000 10% 9,273,000
119 211199 BOTTLE ENDO AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    2,040,000 10% 2,244,000
120 212205 BOTTLE ENTEROCOCCOSEL AGAR  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
121 212207 BOTTLE ENTEROCOCCOSEL BROTH  500G BD_mỹ 1    4,800,000 10% 5,280,000
122 211215 BOTTLE EOSIN METHYLENE BLUE AG HHT  500G BD_mỹ 1    1,700,000 10% 1,870,000
123 215810 BOTTLE ESCULIN  10G BD_mỹ 1    1,700,000 10% 1,870,000
124 248810 BOTTLE ESCULIN IRON AGAR  100G BD_mỹ 1    2,240,000 10% 2,464,000
125 212107 BOTTLE EVA BROTH 500G BD_mỹ 1    4,030,000 10% 4,433,000
126 277910 BOTTLE EY TELLURITE ENRICHMENT  6X100ML BD_mỹ 1    7,700,000 10% 8,470,000
127 223142 BOTTLE FA BUFFER DRIED  100G BD_mỹ 1       920,000 10% 1,012,000
128 211727 BOTTLE FLUID THIOGLYCOLATE W/O DEXT  500G BD_mỹ 1    5,680,000 10% 6,248,000
129 225650 BOTTLE FLUID THIOGLYCOLLATE MED  500G BD_mỹ 1    1,270,000 10% 1,397,000
130 211260 BOTTLE FLUID THIOGLYCOLLATE MED BBL  500G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
131 231810 BOTTLE FOLIC ACID ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,600,000 10% 1,760,000
132 282210 BOTTLE FOLIC ACID CASEI MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,850,000 10% 2,035,000
133 212169 BOTTLE FOLIC AOAC MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,300,000 10% 1,430,000
134 211767 BOTTLE FRASER BROTH BASE  500G BD_mỹ 1    2,040,000 10% 2,244,000
135 211248 BOTTLE FTA HEMAGGLUTINATION BUFFER 500G BD_mỹ 1    1,300,000 10% 1,430,000
136 269720 BOTTLE FTM W/BEEF EXTRACT  500G BD_mỹ 1    4,050,000 10% 4,455,000
137 214340 BOTTLE GELATIN  500G BD_mỹ 1    1,300,000 10% 1,430,000
138 218091 BOTTLE GIOLITTI-CANTONI BROTH B 500G BD_mỹ 1    2,300,000 10% 2,530,000
139 228210 BOTTLE GLYCEROL  100G BD_mỹ 1    1,000,000 10% 1,100,000
140 228220 BOTTLE GLYCEROL  500G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
141 211279 BOTTLE GN BROTH 500G BD_mỹ 1    1,850,000 10% 2,035,000
142 238400 BOTTLE HEART INFUSION BROTH  500G BD_mỹ 1    3,630,000 10% 3,993,000
143 285340 BOTTLE HEKTOEN ENTERIC AGAR  500G BD_mỹ 1    2,400,000 10% 2,640,000
144 212392 BOTTLE HEMOGLOBIN FREEZE-DRIED  500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
145 211874 BOTTLE HEMOGLOBIN SOL 2%  100ML BD_mỹ 1    3,700,000 10% 4,070,000
146 211299 BOTTLE INDOLE NITRATE BROTH  500G BD_mỹ 1    7,350,000 10% 8,085,000
147 292846 BOTTLE INHIBITORY MOLD AGAR 500G BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
148 216410 BOTTLE INOSITOL  100G BD_mỹ 1    1,600,000 10% 1,760,000
149 212222 BOTTLE INOSITOL ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,400,000 10% 1,540,000
150 249610 BOTTLE KF STREPTOCOCCUS AGAR  500G BD_mỹ 1    2,310,000 10% 2,541,000
151 212226 BOTTLE KF STREPTOCOCUS BROTH  500G BD_mỹ 1    9,160,000 10% 10,076,000
152 211317 BOTTLE KLIGLER IRON AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    1,900,000 10% 2,090,000
153 215100 BOTTLE KOSER CITRATE MEDIUM  500G BD_mỹ 1    6,970,000 10% 7,667,000
154 290010 BOTTLE LACTOBACILLI AGAR AOAC  100G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
155 290110 BOTTLE LACTOBACILLI BROTH AOAC  100G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
156 288210 BOTTLE LACTOBACILLI MRS AGAR  500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
157 288130 BOTTLE LACTOBACILLI MRS BROTH  500G BD_mỹ 1    1,830,000 10% 2,013,000
158 215620 BOTTLE LACTOSE  500G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
159 211835 BOTTLE LACTOSE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,170,000 10% 1,287,000
160 215920 BOTTLE L-ARABINOSE  100G BD_mỹ 1    3,200,000 10% 3,520,000
161 215910 BOTTLE L-ARABINOSE  25G BD_mỹ 1    1,940,000 10% 2,134,000
162 211338 BOTTLE LAURYL SULFATE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,200,000 10% 1,320,000
163 298076 BOTTLE LAURYL SULFATE BROTH W/ MUG  500G BD_mỹ 1    2,240,000 10% 2,464,000
164 211744 BOTTLE LAURYL TRYPTOSE BR W/MUG  500G BD_mỹ 1    2,900,000 10% 3,190,000
165 224150 BOTTLE LAURYL TRYPTOSE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,260,000 10% 1,386,000
166 244520 BOTTLE LB AGAR MILLER (LURIA - BERTANI)  500G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
167 240230 BOTTLE LB BROTH LENNOX  500G BD_mỹ 1    1,280,000 10% 1,408,000
168 244620 BOTTLE LB BROTH MILLER (LURIA - BERTANI)   500G BD_mỹ 1    1,200,000 10% 1,320,000
169 244620 BOTTLE LB BROTH MILLER  500G BD_mỹ 1    1,200,000 10% 1,320,000
170 211327 BOTTLE LBS AGAR  500G BD_mỹ 1    2,640,000 10% 2,904,000
171 218301 BOTTLE LEGIONELLA AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    5,700,000 10% 6,270,000
172 279410 BOTTLE LEPTOSPIRA MED BASE EMJH  500G BD_mỹ 1    1,760,000 10% 1,936,000
173 268010 BOTTLE LETHEEN AGAR  500G BD_mỹ 1    3,170,000 10% 3,487,000
174 268110 BOTTLE LETHEEN BROTH  500G BD_mỹ 1    5,140,000 10% 5,654,000
175 211221 BOTTLE LEVINE EMB AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    1,400,000 10% 1,540,000
176 222220 BOTTLE LISTERIA ENRICHMENT BROTH  500G BD_mỹ 1    1,870,000 10% 2,057,000
177 211343 BOTTLE LITMUS MILK BBL  500G BD_mỹ 1    3,230,000 10% 3,553,000
178 213320 BOTTLE LIVER  500G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
179 226920 BOTTLE LIVER INFUSION BROTH  500G BD_mỹ 1    5,140,000 10% 5,654,000
180 259100 BOTTLE LIVER VEAL AGAR  500G BD_mỹ 1    3,850,000 10% 4,235,000
181 244420 BOTTLE LOWENSTEIN MEDIUM BASE  500G BD_mỹ 1    1,900,000 10% 2,090,000
182 222120 BOTTLE LPM AGAR BASE  500G BD_mỹ 1  10,450,000 10% 11,495,000
183 242210 BOTTLE LYSINE ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    2,450,000 10% 2,695,000
184 211759 BOTTLE LYSINE DECARBOXYLASE BROTH  500G BD_mỹ 1    4,220,000 10% 4,642,000
185 284920 BOTTLE LYSINE IRON AGAR  500G BD_mỹ 1    2,420,000 10% 2,662,000
186 211363 BOTTLE LYSINE IRON AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    2,420,000 10% 2,662,000
187 218571 BOTTLE M 17 AGAR  500G BD_mỹ 1    8,860,000 10% 9,746,000
188 218561 BOTTLE M 17 BROTH  500G BD_mỹ 1  44,000,000 10% 48,400,000
189 294020 BOTTLE M BROTH  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
190 233320 BOTTLE M E AGAR  500G BD_mỹ 1    2,640,000 10% 2,904,000
191 273620 BOTTLE M ENDO AGAR LES  500G BD_mỹ 1    2,350,000 10% 2,585,000
192 274920 BOTTLE M ENDO BROTH MF  100G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
193 274930 BOTTLE M ENDO BROTH MF  500G BD_mỹ 1    2,870,000 10% 3,157,000
194 274620 BOTTLE M ENTEROCOCCUS AGAR 500G BD_mỹ 1    4,580,000 10% 5,038,000
195 267720 BOTTLE M FC AGAR  500G BD_mỹ 1    2,600,000 10% 2,860,000
196 288330 BOTTLE M FC BROTH BASE  500G BD_mỹ 1    3,300,000 10% 3,630,000
197 275120 BOTTLE M PLATE COUNT BROTH 500G BD_mỹ 1    3,670,000 10% 4,037,000
198 275010 BOTTLE M TGE BROTH  100G BD_mỹ 1    1,360,000 10% 1,496,000
199 275020 BOTTLE M TGE BROTH  500G BD_mỹ 1    3,670,000 10% 4,037,000
200 212123 BOTTLE MACCONKEY AGAR 500G BD_mỹ 1    1,490,000 10% 1,639,000
201 211387 BOTTLE MACCONKEY AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
202 211393 BOTTLE MACCONKEY AGAR W/O CV BBL  500G BD_mỹ 1    4,050,000 10% 4,455,000
203 220100 BOTTLE MACCONKEY BROTH  500G BD_mỹ 1    1,820,000 10% 2,002,000
204 212306 BOTTLE MACCONKEY II AGAR  500G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
205 279100 BOTTLE MACCONKEY SORBITOL AGAR  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
206 211399 BOTTLE MALONATE BROTH EWING MOD  500G BD_mỹ 1    6,050,000 10% 6,655,000
207 224200 BOTTLE MALT AGAR  500G BD_mỹ 1    3,230,000 10% 3,553,000
208 211220 BOTTLE MALT EXTRACT AGAR  500G BD_mỹ 1    2,430,000 10% 2,673,000
209 211320 BOTTLE MALT EXTRACT BROTH  500G BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
210 216830 BOTTLE MALTOSE 500G BD_mỹ 1    1,870,000 10% 2,057,000
211 211407 BOTTLE MANNITOL SALT AGAR BBL  500G BD_mỹ 1       850,000 10% 935,000
212 212185 BOTTLE MARINE AGAR 2216  500G BD_mỹ 1    2,010,000 10% 2,211,000
213 279110 BOTTLE MARINE BROTH 2216  500G BD_mỹ 1    2,380,000 10% 2,618,000
214 218971 BOTTLE MAXIMUM RECOVERY DILULENT  500G BD_mỹ 1    1,420,000 10% 1,562,000
215 294110 BOTTLE MCCLUNG TOABE AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
216 217310 BOTTLE MELIBIOSE  10G BD_mỹ 1    1,580,000 10% 1,738,000
217 211286 BOTTLE M-GREEN YEAST AND MOLD BROTH  100G BD_mỹ 1       920,000 10% 1,012,000
218 211287 BOTTLE M-GREEN YEAST AND MOLD BROTH  500G BD_mỹ 1    1,760,000 10% 1,936,000
219 275220 BOTTLE M-HPC AGAR  500G BD_mỹ 1    2,900,000 10% 3,190,000
220 214883 BOTTLE MI AGAR  500G BD_mỹ 1  34,830,000 10% 38,313,000
221 231920 BOTTLE MICRO ASSAY CULTURE AGAR  500G BD_mỹ 1  12,100,000 10% 13,310,000
222 211813 BOTTLE MICRO INOCULUM BROTH  500G BD_mỹ 1    6,400,000 10% 7,040,000
223 255320 BOTTLE MICROBIAL CONTENT TEST AGAR  500G BD_mỹ 1    1,900,000 10% 2,090,000
224 262710 BOTTLE MIDDLEBROOK 7H10 AGAR  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
225 271310 BOTTLE MIDDLEBROOK 7H9 BROTH  500G BD_mỹ 1    1,600,000 10% 1,760,000
226 212352 BOTTLE MIDDLEBROOK ADC  100ML  BD_mỹ 1    9,900,000 10% 10,890,000
227 212240 BOTTLE MIDDLEBROOK OADC  100ML BD_mỹ 1    5,300,000 10% 5,830,000
228 212351 BOTTLE MIDDLEBROOK OADC   500ML BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
229 263010 BOTTLE MODIFIED LETHEEN BROTH 500G BD_mỹ 1    2,090,000 10% 2,299,000
230 218041 BOTTLE MIL MEDIUM  500G BD_mỹ 1    3,120,000 10% 3,432,000
231 218591 BOTTLE MILK AGAR IDF FORMULATION 500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
232 218501 BOTTLE MINERALS MOD GLUTAMATE 500G BD_mỹ 1    6,160,000 10% 6,776,000
233 273520 BOTTLE MIO MEDIUM 500G BD_mỹ 1    3,480,000 10% 3,828,000
234 229810 BOTTLE MITIS SALIVARIUS AGAR 500G BD_mỹ 1    2,570,000 10% 2,827,000
235 220530 BOTTLE MOD LISTERIA ENRICH BROTH 500G BD_mỹ 1    1,950,000 10% 2,145,000
236 263110 BOTTLE MODIFIED LETHEEN AGA 500G BD_mỹ 1    2,570,000 10% 2,827,000
237 214880 BOTTLE MODIFIED MTEC AGAR 500G BD_mỹ 1  20,160,000 10% 22,176,000
238 211430 BOTTLE MOELLER DECARBOXY BR BB 500G BD_mỹ 1    6,970,000 10% 7,667,000
239 211436 BOTTLE MOTILITY TEST MEDIUM BBL 500G BD_mỹ 1    1,930,000 10% 2,123,000
240 298153 BOTTLE M-PA-C AGAR 500G BD_mỹ 1    2,900,000 10% 3,190,000
241 211383 BOTTLE MR-VP BROTH  500G BD_mỹ 1    2,160,000 10% 2,376,000
242 216300 BOTTLE MR-VP MEDIUM 500G BD_mỹ 1    2,160,000 10% 2,376,000
243 225250 BOTTLE MUELLER HINTON AGAR 500G BD_mỹ 1    1,500,000 10% 1,650,000
244 275730 BOTTLE MUELLER HINTON BROTH 500G BD_mỹ 1    2,420,000 10% 2,662,000
245 211443 BOTTLE MUELLER HINTON BROTH BBL  500G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
246 211438 BOTTLE MUELLER HINTON II AGAR 500G BD_mỹ 1    1,290,000 10% 1,419,000
247 212322 BOTTLE MUELLER HINTON II BR CATION  500G BD_mỹ 1    2,350,000 10% 2,585,000
248 218531 BOTTLE MULLER KAUFFMANN TET BROTH  500G BD_mỹ 1    5,680,000 10% 6,248,000
249 283810 BOTTLE MYCOBACTERIA 7H11 AGAR 500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
250 240520 BOTTLE MYCOLOGICAL AGAR  500G BD_mỹ 1    6,050,000 10% 6,655,000
251 211450 BOTTLE MYCOPHIL AGAR WITH LOW PH  500G BD_mỹ 1    2,680,000 10% 2,948,000
252 211458 BOTTLE MYCOPLASMA BROTH BASE 500G BD_mỹ 1    3,020,000 10% 3,322,000
253 212346 BOTTLE MYCOPLASMA BROTH BASE FREY  500G BD_mỹ 1    3,490,000 10% 3,839,000
254 283610 BOTTLE MYCOPLASMA SUPPLEMENT EM  6X30ML BD_mỹ 1    9,900,000 10% 10,890,000
255 211462 BOTTLE MYCOSEL AGAR  500G BD_mỹ 1    6,230,000 10% 6,853,000
256 281010 BOTTLE MYP AGAR  500G BD_mỹ 1    1,950,000 10% 2,145,000
257 236210 BOTTLE NEUTRALIZING BUFFER  100G BD_mỹ 1    1,000,000 10% 1,100,000
258 232210 BOTTLE NIACIN ASSAY MEDIUM   100G BD_mỹ 1    1,300,000 10% 1,430,000
259 225710 BOTTLE NIH THIOGLYCOLLATE BROTH  500G BD_mỹ 1    3,490,000 10% 3,839,000
260 226810 BOTTLE NITRATE BROTH  500G BD_mỹ 1    2,900,000 10% 3,190,000
261 212000 BOTTLE NUTRIENT AGAR  100G BD_mỹ 1       950,000 10% 1,045,000
262 213000 BOTTLE NUTRIENT AGAR  500G BD_mỹ 1    1,900,000 10% 2,090,000
263 223200 BOTTLE NUTRIENT AGAR W/MUG  500G BD_mỹ 1    6,420,000 10% 7,062,000
264 234000 BOTTLE NUTRIENT BROTH  500G BD_mỹ 1    2,530,000 10% 2,783,000
265 211100 BOTTLE NUTRIENT GELATIN  500G BD_mỹ 1    2,020,000 10% 2,222,000
266 268820 BOTTLE OF BASAL MEDIUM 500G BD_mỹ 1    1,800,000 10% 1,980,000
267 218111 BOTTLE OGYE AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    1,930,000 10% 2,123,000
268 211486 BOTTLE ORANGE SERUM AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    3,340,000 10% 3,674,000
269 222530 BOTTLE OXFORD MEDIUM BASE  500G BD_mỹ 1    2,340,000 10% 2,574,000
270 212820 BOTTLE OXGALL  500G BD_mỹ 1    4,950,000 10% 5,445,000
271 263620 BOTTLE PALCAM MEDIUM BASE  500G BD_mỹ 1    3,100,000 10% 3,410,000
272 260410 BOTTLE PANTOTHENATE ASSAY MED  100G BD_mỹ 1    1,280,000 10% 1,408,000
273 281610 BOTTLE PANTOTHENATE MED AOAC/US  100G BD_mỹ 1    2,570,000 10% 2,827,000
274 215110 BOTTLE PEPSIN 1:10000  500G BD_mỹ 1    7,340,000 10% 8,074,000
275 289100 BOTTLE PEPTONE IRON AGAR  500G BD_mỹ 1    8,070,000 10% 8,877,000
276 218071 BOTTLE PEPTONE WATER  500G BD_mỹ 1    1,900,000 10% 2,090,000
277 220310 BOTTLE PHENOL RED  5G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
278 211502 BOTTLE PHENOL RED AGAR BASE BBL  500G BD_mỹ 1    7,150,000 10% 7,865,000
279 211506 BOTTLE PHENOL RED BROTH BASE BBL  500G BD_mỹ 1    1,780,000 10% 1,958,000
280 211514 BOTTLE PHENOL RED DEXTROSE BR BBL  500G BD_mỹ 1    2,390,000 10% 2,629,000
281 211519 BOTTLE PHENOL RED LACTOSE BR BBL  500G BD_mỹ 1    4,590,000 10% 5,049,000
282 211527 BOTTLE PHENOL RED MANNITOL BR BBL  500G BD_mỹ 1    7,700,000 10% 8,470,000
283 211533 BOTTLE PHENOL RED SUCROSE BROTH  500G BD_mỹ 1    7,630,000 10% 8,393,000
284 211537 BOTTLE PHENYLALANINE AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    5,350,000 10% 5,885,000
285 211539 BOTTLE PHENYLETHYL ALCOHOL AGAR  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
286 211544 BOTTLE PHOSPHATE BUFFER PH 7.2  500G BD_mỹ 1    1,760,000 10% 1,936,000
287 211546 BOTTLE PHYTONE YEAST EXTRACT AGAR 500G BD_mỹ 1    1,970,000 10% 2,167,000
288 247930 BOTTLE PLATE COUNT AGAR  100G BD_mỹ 1       740,000 10% 814,000
289 247940 BOTTLE PLATE COUNT AGAR  500G BD_mỹ 1    1,490,000 10% 1,639,000
290 212223 BOTTLE POLYSORBATE 20  100ML  BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
291 211925 BOTTLE POLYSORBATE 80  100ML  BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
292 213300 BOTTLE POTATO DEXTROSE AGAR  100G BD_mỹ 1    1,180,000 10% 1,298,000
293 213400 BOTTLE POTATO DEXTROSE AGAR  500G BD_mỹ 1    1,370,000 10% 1,507,000
294 254920 BOTTLE POTATO DEXTROSE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,730,000 10% 1,903,000
295 241210 BOTTLE PPLO AGAR  500G BD_mỹ 1    3,670,000 10% 4,037,000
296 255420 BOTTLE PPLO BROTH  500G BD_mỹ 1    1,910,000 10% 2,101,000
297 244820 BOTTLE PSEUDOMONAS AGAR F  500G BD_mỹ 1    3,100,000 10% 3,410,000
298 244910 BOTTLE PSEUDOMONAS AGAR P  500G BD_mỹ 1    6,300,000 10% 6,930,000
299 292710 BOTTLE PSEUDOMONAS ISOLATION AG  500G BD_mỹ 1    2,670,000 10% 2,937,000
300 211558 BOTTLE PURPLE BROTH BASE BBL  500G BD_mỹ 1    7,120,000 10% 7,832,000
301 295110 BOTTLE PYRIDOXINE Y MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,290,000 10% 1,419,000
302 218262 BOTTLE R2A AGAR  100G BD_mỹ 1    1,050,000 10% 1,155,000
303 218263 BOTTLE R2A AGAR  500G BD_mỹ 1    2,100,000 10% 2,310,000
304 218671 BOTTLE RAKA-RAY NO 3 MEDIUM  500G BD_mỹ 1    3,550,000 10% 3,905,000
305 218681 BOTTLE RAPPAPORT VASSILIADIS MSRV  500G BD_mỹ 1    2,700,000 10% 2,970,000
306 218081 BOTTLE REINFORCED CLOSTRIDIAL  500G BD_mỹ 1    2,280,000 10% 2,508,000
307 217520 BOTTLE RHAMNOSE  100 G BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
308 217510 BOTTLE RHAMNOSE  25 G BD_mỹ 1    2,020,000 10% 2,222,000
309 232510 BOTTLE RIBOFLAVIN ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
310 211567 BOTTLE RICE EXTRACT AGAR  100G BD_mỹ 1    3,500,000 10% 3,850,000
311 248020 BOTTLE ROGOSA SL AGAR  500G BD_mỹ 1    4,050,000 10% 4,455,000
312 218312 BOTTLE ROSE BENGAL AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    3,400,000 10% 3,740,000
313 214943 BOTTLE RV SAL SOY ENRICHMENT BROTH  500G BD_mỹ 1    5,700,000 10% 6,270,000
314 274720 BOTTLE SABOURAUD AGAR MODIFIED  500G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
315 210940 BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE AGAR  100G BD_mỹ 1    1,000,000 10% 1,100,000
316 210950 BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE AGAR  500G BD_mỹ 1    1,100,000 10% 1,210,000
317 211584 BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE AGAR BBL  500G BD_mỹ 1       950,000 10% 1,045,000
318 238230 BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE BROTH  500G BD_mỹ 1       950,000 10% 1,045,000
319 211020 BOTTLE SABOURAUD MALTOSE AGAR  500G BD_mỹ 1    2,770,000 10% 3,047,000
320 217610 BOTTLE SACCHAROSE  500G BD_mỹ 1    1,000,000 10% 1,100,000
321 217720 BOTTLE SALICIN 100G BD_mỹ 1    4,950,000 10% 5,445,000
322 211596 BOTTLE SALMONELLA SHIGELLA AGAR  100G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
323 211597 BOTTLE SALMONELLA SHIGELLA AGAR  500G BD_mỹ 1    1,470,000 10% 1,617,000
324 212189 BOTTLE SCHAEDLER AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    3,400,000 10% 3,740,000
325 212191 BOTTLE SCHAEDLER BROTH  100G BD_mỹ 1    1,540,000 10% 1,694,000
326 212485 BOTTLE SELECT APS SUPER BROTH  500G BD_mỹ 1    3,490,000 10% 3,839,000
327 212203 BOTTLE SEVEN H11 AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
328 231510 BOTTLE SF MEDIUM  500G BD_mỹ 1  11,670,000 10% 12,837,000
329 281110 BOTTLE SFP AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    1,870,000 10% 2,057,000
330 214915 BOTTLE SHIGELLA BROTH  500G BD_mỹ 1  10,270,000 10% 11,297,000
331 211578 BOTTLE SIM MEDIUM BBL  500G BD_mỹ 1    2,380,000 10% 2,618,000
332 211620 BOTTLE SIMMONS CITRATE AGAR BBL  500G BD_mỹ 1    1,670,000 10% 1,837,000
333 232100 BOTTLE SKIM MILK  500G BD_mỹ 1    1,000,000 10% 1,100,000
334 224710 BOTTLE SNYDER TEST AGAR  500G BD_mỹ 1    5,500,000 10% 6,050,000
335 224820 BOTTLE SODIUM DESOXYCHOLATE  100G BD_mỹ 1    2,200,000 10% 2,420,000
336 212081 BOTTLE SODIUM THIOGLYCOLLATE  100G BD_mỹ 1    3,400,000 10% 3,740,000
337 217820 BOTTLE SOLUBLE STARCH  500G BD_mỹ 1    1,290,000 10% 1,419,000
338 284530 BOTTLE SPS AGAR  500G BD_mỹ 1    2,570,000 10% 2,827,000
339 274500 BOTTLE SS AGAR  500G BD_mỹ 1    2,330,000 10% 2,563,000
340 211643 BOTTLE STANDARD METHODS AG L&P80  500G BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
341 211638 BOTTLE STANDARD METHODS AGAR  500G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
342 272100 BOTTLE STARCH AGAR  500G BD_mỹ 1    2,870,000 10% 3,157,000
343 254100 BOTTLE STOCK CULTURE AGAR  500G BD_mỹ 1    7,840,000 10% 8,624,000
344 211672 BOTTLE SUGAR FREE AGAR  500G BD_mỹ 1    3,300,000 10% 3,630,000
345 297210 BOTTLE SULFITE AGAR  500G BD_mỹ 1    8,200,000 10% 9,020,000
346 265020 BOTTLE TCBS AGAR  500G BD_mỹ 1    1,580,000 10% 1,738,000
347 261710 BOTTLE TELLURITE GLYCINE AGAR  500G BD_mỹ 1    6,350,000 10% 6,985,000
348 235310 BOTTLE TERGITOL 4  XLT4 SUPPLEMENT  100ML BD_mỹ 1    1,720,000 10% 1,892,000
349 210430 BOTTLE TETRATHIONATE BROTH BASE  500G BD_mỹ 1    1,270,000 10% 1,397,000
350 232610 BOTTLE THIAMINE ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    3,630,000 10% 3,993,000
351 243010 BOTTLE THIOGLYCOL MED W/O INDICATOR  500G BD_mỹ 1    3,380,000 10% 3,718,000
352 211720 BOTTLE THIOGLYCOLLATE MED 135C 500G BD_mỹ 1    2,130,000 10% 2,343,000
353 211716 BOTTLE THIOGLYCOLLATE MEDIUM BREWER  500G BD_mỹ 1    3,270,000 10% 3,597,000
354 249240 BOTTLE TODD HEWITT BROTH 500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
355 211794 BOTTLE TOMATO JUICE AGAR  500G BD_mỹ 1  10,560,000 10% 11,616,000
356 211743 BOTTLE TRANSPORT MEDIUM 500G BD_mỹ 1    4,770,000 10% 5,247,000
357 212225 BOTTLE TRANSPORT MEDIUM AMIES  500G BD_mỹ 1    4,220,000 10% 4,642,000
358 218010 BOTTLE TREHALOSE  10G BD_mỹ 1       920,000 10% 1,012,000
359 219710 BOTTLE TRICHOPHYTON AGAR 4  500G BD_mỹ 1    6,300,000 10% 6,930,000
360 226540 BOTTLE TRIPLE SUGAR IRON AGAR  500G BD_mỹ 1    1,600,000 10% 1,760,000
361 227300 BOTTLE TRYPTIC SOY BLOOD AG BASE 2  500G BD_mỹ 1    2,940,000 10% 3,234,000
362 211824 BOTTLE TRYPTIC SOY BROTH  100G BD_mỹ 1       700,000 10% 770,000
363 211764 BOTTLE TRYPTICASE SOY AG L&P80  500G BD_mỹ 1    2,420,000 10% 2,662,000
364 212305 BOTTLE TRYPTICASE SOY AGAR  MOD  500G BD_mỹ 1    2,170,000 10% 2,387,000
365 211043 BOTTLE TRYPTICASE SOY AGAR  500G BD_mỹ 1    1,140,000 10% 1,254,000
366 211768 BOTTLE TRYPTICASE SOY BROTH  500G BD_mỹ 1       953,000 10% 1,048,300
367 296264 BOTTLE TRYPTICASE SOY BROTH STERILE  500G BD_mỹ 1    2,750,000 10% 3,025,000
368 223000 BOTTLE TRYPTONE GLUCOSE EXT AGAR  500G BD_mỹ 1    2,760,000 10% 3,036,000
369 264410 BOTTLE TRYPTONE WATER  500G BD_mỹ 1    5,270,000 10% 5,797,000
370 264300 BOTTLE TRYPTOSE AGAR  500G BD_mỹ 1    3,380,000 10% 3,718,000
371 223220 BOTTLE TRYPTOSE BLOOD AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,310,000 10% 2,541,000
372 262200 BOTTLE TRYPTOSE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,850,000 10% 2,035,000
373 260300 BOTTLE TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH  500G BD_mỹ 1    1,650,000 10% 1,815,000
374 211690 BOTTLE TSN AGAR  500G BD_mỹ 1    4,130,000 10% 4,543,000
375 264310 BOTTLE TTC  25G BD_mỹ 1    4,800,000 10% 5,280,000
376 231181 BOTTLE TWEEN 80   100G BD_mỹ 1       880,000 10% 968,000
377 285610 BOTTLE UBA MEDIUM  500G BD_mỹ 1    3,900,000 10% 4,290,000
378 223510 BOTTLE UNIVERSAL PREENRICHMENT BROTH 500G BD_mỹ 1    2,860,000 10% 3,146,000
379 211795 BOTTLE UREA AGAR BASE BBL  500G BD_mỹ 1    1,870,000 10% 2,057,000
380 227210 BOTTLE UREA BROTH  500G BD_mỹ 1    1,450,000 10% 1,595,000
381 222330 BOTTLE UVM MOD LISTERIA ENRICH  500G BD_mỹ 1    2,190,000 10% 2,409,000
382 234420 BOTTLE VEAL INFUSION BROTH  500G BD_mỹ 1    4,400,000 10% 4,840,000
383 211695 BOTTLE VIOLET RED BILE AGAR  500G BD_mỹ 1    1,300,000 10% 1,430,000
384 229100 BOTTLE VIOLET RED BILE AGAR W/MUG  500G BD_mỹ 1    3,720,000 10% 4,092,000
385 218661 BOTTLE VIOLET RED BILE GLUCOSE  500G BD_mỹ 1    2,100,000 10% 2,310,000
386 236010 BOTTLE VITAMIN B12 ASSAY MEDIUM  100G BD_mỹ 1    2,270,000 10% 2,497,000
387 256220 BOTTLE VOGEL JOHNSON AGAR  500G BD_mỹ 1    2,500,000 10% 2,750,000
388 218051 BOTTLE WILKINS-CHALGREN AGAR 500G BD_mỹ 1    3,850,000 10% 4,235,000
389 242510 BOTTLE WL DIFFERENTIAL MEDIUM  500G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
390 211671 BOTTLE WORT AGAR  500G BD_mỹ 1    3,670,000 10% 4,037,000
391 211836 BOTTLE XL AGAR BASE BBL  500G BD_mỹ 1    2,520,000 10% 2,772,000
392 278850 BOTTLE XLD AGAR  500G BD_mỹ 1    1,500,000 10% 1,650,000
393 223420 BOTTLE XLT4 AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,300,000 10% 2,530,000
394 239110 BOTTLE YEAST CARBON BASE  100G BD_mỹ 1    1,290,000 10% 1,419,000
395 219001 BOTTLE YEAST EXT GLUCOSE CHLOR 500G BD_mỹ 1    1,770,000 10% 1,947,000
396 271210 BOTTLE YEAST MOLD AGAR  500G BD_mỹ 1    2,390,000 10% 2,629,000
397 239210 BOTTLE YEAST NITROGEN BASE  100G BD_mỹ 1    1,180,000 10% 1,298,000
398 218172 BOTTLE YERSINIA SELECTIVE AGAR  500G BD_mỹ 1    2,860,000 10% 3,146,000
399 242820 BOTTLE YPD BROTH 500G BD_mỹ 1    1,400,000 10% 1,540,000
400 222810 BTL PURPLE AGAR BASE  500G BD_mỹ 1    2,900,000 10% 3,190,000
401 291940 BTL YEAST NITROGEN BASE W/O AA  100G BD_mỹ 1       700,000 10% 770,000
402 233520 BTL YEAST NITROGEN W/O AA & AS  100G BD_mỹ 1       650,000 10% 715,000
403 261185 DROPPER INDOLE 500G BD_mỹ 1    5,600,000 10% 6,160,000
404 261181 DROPPER OXIDASE 500G BD_mỹ 1    1,540,000 10% 1,694,000
405 240658 Bactident Coagulase Rabbit Plasma  3ml*10 BD_mỹ 1    1,850,000 10% 2,035,000
406 211677 BACTO PEPTONE  500G BD_mỹ 1    1,950,000 10% 2,145,000
407 211742 FRASER BROTH SUPPLEMENT 6X10ML BD_mỹ 1    1,800,000 10% 1,980,000
408 211763 MOD OXFORD SUPPLEMENT  6X10ML BD_mỹ 1    3,150,000 10% 3,465,000
409 218581  RAPPAPORT-VASSILIADIS R10 BR  500G BD_mỹ 1    1,390,000 10% 1,529,000
410 211921 TRYPTICASE PEPTONE  454G BD_mỹ 1    1,730,000 10% 1,903,000
411 212402 LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT    BD_mỹ 1    6,500,000 10% 7,150,000
412 214030 BACTO AGAR  2KG BD_mỹ 1  11,670,000 10% 12,837,000
413 214510 AGAR GRANULATED  2KG BD_mỹ 1    6,500,000 10% 7,150,000
414 223120 CASAMINO ACIDS TECHNICAL  500G BD_mỹ 1    1,840,000 10% 2,024,000
415 231401 SLIDE BACTROL GRAM STAIN   BD_mỹ 1    4,950,000 10% 5,445,000
416 231746 SLIDE DRYSLIDE OXIDASE   BD_mỹ 1    3,800,000 10% 4,180,000
417 232681 POLYMYXIN B ANTIMICROBIC P    BD_mỹ 1    3,000,000 10% 3,300,000
418 236950 TRYPTICASE SOY AGAR  500G BD_mỹ 1    1,340,000 10% 1,474,000
419 245114 MGIT PANTA ANTIBIOTIC MIXTURE 500G BD_mỹ 1    1,950,000 10% 2,145,000
420 263710 PALCAM ANTIMICROBIC SUPP  3X10ML BD_mỹ 1    1,400,000 10% 1,540,000


Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ - HÓA CHẤT - DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Q12

thietbithinghiem@yahoo.com

https://neogen.gianhangvn.com

0974948181

Sản phẩm xem thêm