NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

(1 đánh giá)

Mã SP: KT-05
25,000 VND

Xuất xứ :Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn năm 2006

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Đã qua sử dụng

Ngày cập nhật :25-08-2015 15:42:07

Bảo hành :01 năm

Sách "Nguyên lý thống kê" do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thúy biên soạn năm 2006. Sách dày 420 trang. Đây là cuốn sách rất bổ ích được ứng ụng trong Quản lý kinh tế và Kinh doanh Sản xuất - Dịch vụ. Giá bìa: 46.500đ, giá bán: 25.000đ + Cước VC bưu điện

Số lượng:
Mua ngay Thêm vào giỏ hàng

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

MUA BÁN SÁCH CŨ 365

03/66 Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

0963338726

muabansachcu365@gmail.com

https://muabansachcu365.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Sách gồm 4 phần, với 8 chương. Chi tiết:

 

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Chương 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

          1.1. Khái niệm về thống kê

          1.2. Đối tượng nghiên cứu của Nguyên lý thống kê

          1.3. Quá trình nghiên cứu thống kê

          1.4. Một số khái niệm và phạm trù thường sử dụng trong thống kê

Chương 2: ĐIỀU TRA THỐNG KÊ THU THẬP THÔNG TIN PHÁT TRIỂN KINH-TẾ XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT-DỊCH VỤ

          2.1. Ý nghĩa tác dụng và nhiệm vụ của điều tra thống kê

          2.2. Các hình thức điều tra thống kê

          2.3. Các loại điều tra thống kê

          2.4. Các phương pháp điều tra thống kê

          2.5. Sai số trong điều tra thống kê

          2.6. Xây dựng phương án điều tra thống kê

Chương 3: PHÂN TỔ TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VỀ HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT-DỊCH VỤ

          3.1. Khái niệm phân tổ thống kê. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê

          3.2. Tiêu thức phân tổ thống kê - lựa chọn tiêu thức phân tổ thống kê bản chất

          3.3. Xác định số tổ cần thiết và khoảng cách tổ

          3.4. Kỹ thuật trình bày kết quả tổng hợp tài liệu điều tra qua phân tổ thống kê

Chương 4: CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỨC ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT-DỊCH VỤ

          4.1. Chỉ tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối trong thống kê

          4.2. Chỉ tiêu mức độ khối lượng bình quân trong thống kê

          4.3. Chỉ tiêu mức độ khối lượng tăng, giảm

          4.4. Chỉ tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối của 1% tốc độ tăng (giảm) từng kỳ

          4.5. Chỉ tiêu mức độ biến thiên của tiêu thức

Chương 5: CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỨC ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ KINH DOANH-SẢN XUẤT DỊCH VỤ

          5.1. Ý nghĩa tác dụng, đặc điểm của các chỉ tiêu mức độ tương đối

          5.2. Đơn vị tính chỉ tiêu mức độ tương đối

          5.3. Các chỉ tiêu mức độ tương đối

Chương 6: CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ KINH DOANH-SẢN XUẤT DỊCH VỤ

          6.1. Khái niệm chỉ số phát triển, ý nghĩa tác dụng của chỉ số phát triển

          6.2. Phân loại chỉ số phát triển

          6.3. Phương pháp xây dựng chỉ số và công thức tính

          6.4. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số phát triển

Chương 7: CHỈ SỐ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT-DỊCH VỤ

           7.1. Khái niệm, ý nghĩa tác dụng của chỉ số kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và sản xuất-kinh doanh

          7.2. Phương pháp xây dựng chỉ số kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và sản xuất kinh doanh

          7.3. Mối quan hệ toán học và nội dung kinh tế giữa chỉ số tốc độ phát triển kinh tế - sản xuất kinh doanh

          7.4. Hệ thống chỉ số mối quan hệ giữa chỉ số phát triển và chỉ số kế hoạch phát triển

          7.5. Hệ thống chỉ số chung phân tích hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu tổng trong quan hệ thương số

Chương 8: THỐNG KÊ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, KINH DOANH SẢN XUẤT-DỊCH VỤ

          8.1. Thống kê phân tích xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh sản xuất - dịch vụ

          8.2. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ

PHẦN II: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

          - Bài tập ứng dụng phân tổ thống kê trong chương 3

          - Bài tập ứng dụng chương 4

         - Bài tập ứng dụng chương 5

         - Bài tập ứng dụng chương 6

         - Bài tập ứng dụng chương 7

         - Bài tập ứng dụng chương 8

PHẦN III: ĐỀ THI MẪU

          - Đề số 1

          - Đề số 2

          - Đề số 3

          - Đề số 4

          - Đề số 5

          - Đề số 6

          - Đề số 7

          - Đề số 8

          - Đề số 9

          - Đề số 10

          - Đề số 11

          - Đề số 12

          - Đề số 13

          - Đề số 14

          - Đề số 15

          - Đề số 16

          - Đề số 17

          - Đề số 18

          - Đề số 19

          - Đề số 20

PHẦN IV: PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

          - Phần hướng dẫn giải bài tập, đề thi và đáp án

          - Phần giải 20 đề thi mẫu

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

MUA BÁN SÁCH CŨ 365

03/66 Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

muabansachcu365@gmail.com

https://muabansachcu365.gianhangvn.com

0963338726

Sản phẩm xem thêm