Nhà Container | 58 sản phẩm

CONTAINER 40 VĂN PHÒNG MÀU GHI

CONTAINER 40 VĂN PHÒNG MÀU GHI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
CONTAINER 20 VĂN PHÒNG CAO CẤP

CONTAINER 20 VĂN PHÒNG CAO CẤP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
CONTAINER 20 VĂN PHÒNG

CONTAINER 20 VĂN PHÒNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
DV SỬA CHỮA

DV SỬA CHỮA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
CONTAINER TOILET

CONTAINER TOILET

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946 905 799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
CONTAINER 20 VĂN PHÒNG

CONTAINER 20 VĂN PHÒNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
CONTAINER 40 VĂN PHÒNG

CONTAINER 40 VĂN PHÒNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
Container 20 gp chất lượng 70%

Container 20 gp chất lượng 70%

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER 175 - Trường chinh- Lãm Hà- Kiến an- Hải phòng Tel: 0946905799 - Mr.NGUYỄN KHÁNH HỘI Website: www.hungphatcontainer.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

công ty cổ phần hưng phát container Số 332- Đường Trần Thành Ngọ- Kiến an- hải phòng 0946905799 Tel: 0318 609199- Fax: 0313 541539
Container văn phòng 20 feet

Container văn phòng 20 feet

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG CONTAINER E220, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Tel: 0987002431 - Mr.TRỊNH PHI HÙNG Website: www.containerlocthang.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

Nhà container lộc thắng

Nhà container lộc thắng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG CONTAINER E220, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Tel: 0987002431 - Mr.TRỊNH PHI HÙNG Website: www.containerlocthang.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

NHÀ CONTAINER LỘC THẮNG CHẤT LƯỢNG ĐỈNH CAO

NHÀ CONTAINER LỘC THẮNG CHẤT LƯỢNG ĐỈNH CAO

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG CONTAINER E220, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Tel: 0987002431 - Mr.TRỊNH PHI HÙNG Website: www.containerlocthang.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

NHÀ Ở CONGTAINER CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG

NHÀ Ở CONGTAINER CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG CONTAINER E220, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Tel: 0987002431 - Mr.TRỊNH PHI HÙNG Website: www.containerlocthang.com Chuyên: Mua Bán – Cho Thuê – Sửa Chữa Các Loại Container

CONTAINER KHO 45 FEET (bán container 10, 20, 40, 45 feet) (0936999625)

CONTAINER KHO 45 FEET (bán container 10, 20, 40, 45 feet) (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Container khô 45' Chất liệu thép, sàn gỗ bền chắc, dễ sửa chữa và thay thế Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER KHO 40 FEET (0936999625)

CONTAINER KHO 40 FEET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Container khô 40' Chất liệu thép, sàn gỗ bền chắc, dễ sửa chữa và thay thế

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER KHO 20 FEET (0936 999 625)

CONTAINER KHO 20 FEET (0936 999 625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Container kho 20' Chất liệu thép, sàn gỗ bền chắc, dễ sửa chữa và thay thế Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER KHO 10 FEET (0936999625)

CONTAINER KHO 10 FEET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Container khô 10' Chất liệu thép, sàn gỗ bền chắc, dễ sửa chữa và thay thế Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET TOILET (0936999625)

CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET TOILET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế Container như một văn phòng, nhà di động (cố định) cho các công trình, khu công nghiệp và các khu đân cư… Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET (0936999625)

CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế Container như một văn phòng, nhà di động (cố định) cho các công trình, khu công nghiệp và các khu đân cư… Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET TOILET (0936999625)

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET TOILET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế Container như một văn phòng, nhà di động (cố định) cho các công trình, khu công nghiệp và các khu đân cư… Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625
CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET (0936999625)

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET (0936999625)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế Container như một văn phòng, nhà di động (cố định) cho các công trình, khu công nghiệp và các khu đân cư… Hotline: 0936 999 625

CONTAINER VIỆT NAM Dinh Vu, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam 0936999625