Thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ: Từ -5 độ C đến 45 độ C (thang chia 0.1 độ C)
Độ ẩm: Từ 20% đến 95% (thang chia 1%)
Hiển thị đồng hồ: 12h
Màn hình: 152 x 90 mm
Nguồn: 2 pin AAA
Kích thước sản phẩm: 182 x 148 x 25 mm
Trọng lượng sản phẩm: 380 gr
Màu sắc: Trắng